PŘEDSTAVUJEME


T-mobile Czech Republic a.s. - Partner 

Jeden z trojice velkých mobilních operátorů působících v ČR se již dlouhodobě věnuje problematice privátních sítí (Campus network), které mohou sloužit jako základní přenosová platforma pro Průmysl 4.0.

Z partnerů NCP4.0 již společnost T-mobile spolupracuje s VŠB – Technickou univerzitou v Ostravě, kde společně připravují a spouští první privátní mobilní síť pro průmyslové použití. Řešení Campusové sítě může významně přispět k rozvoji Průmyslu 4.0. 


VDT Technology a.s. – Partner 

VDT Technology a.s. je systémovým integrátorem v oblasti průmyslu. Zabývá se digitalizačními procesy a nástroji pro správu, plánování, provoz a údržbu technologických zařízení a sítí, a to včetně digitálního modelování s řešeními na IoT platformě.  


ARICOMA Group – Partner  

IT holdingová společnost, která je součástí skupiny firem patřících do holdingu KKCG, se stala partnerem spolu se svými dceřinými společnostmi Autocont a Cleverlance. Služby ARICOMA Group prostřednictvím svých dceřiných společností pokrývají celé portfolio firemního IT od implementace informačních systémů, přes vývoj software a cloudová řešení až po rozvoj ICT infrastruktury a její bezpečnost.