NOVÉ ŘEŠENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MEZD A ÚČETNICTVÍ


Na míru vyladěný informační systém

Česká pobočka německé výrobní firmy Profol hledala nové řešení pro zpracování mezd a účetnictví jako náhradu za starý software, který nestíhal pokrývat všechny firemní požadavky.

Autor:
ABRA Software

Vybrala si komplexní informační systém ABRA Gen, díky kterému mohla zavést efektivní skladové hospodářství a automatizovat veškeré výrobní procesy, a to přesně podle požadavků firmy. 

Zavedení systému předcházely hodiny konzultací s odborníky z ABRA Software, kteří pro správné nastavení informačního systému shromažďovali detaily pracovních postupů a výrobních procesů. Přímo od zaměstnanců v daných úsecích zjišťovali, jaké činnosti vykonávají a kde je možnost aplikovat informační systém.

Jak Informační systém ABRA Gen ve firmě pomáhá:

  • automaticky generuje výrobní reporty pro management, 
  • eviduje všechny receptury ve výrobě,
  • sleduje obsah sil s materiálem a tím pomáhá zajišťovat dostatek surovin pro výrobu,
  • automaticky přijímá údaje z váhy pro příjem hotových výrobků,
  • poskytuje detailní evidenci výroby a dalšího zpracování odpadního materiálu,
  • generuje a tiskne štítky s čárovými kódy.

Pohled do výroby společnosti Profol – výrobce polypropylenových fólií všeho druhu

Výroba s odladěným PLM terminálem

Systém řídí veškeré výrobní procesy ve firmě od dávkování vstupních surovin přes trojici výrobních příkazů zpracovávajících se současně na jedné výrobní lince až po zpětné zpracování odpadního materiálu či vadných kusů. Obsluha výrobní linky spouští připravené výrobní příkazy pomocí dotykových PLM terminálů upravených přesně na míru. Software byl vyvíjen a odlaďován postupně dva roky podle požadavků obsluhy terminálů.

Systém ABRA Gen ve výrobě umožnil:

  • aplikaci tří výrobních příkazů současně na jedné lince, 
  • sledování času výroby a důvodů zpoždění (např. poruchy), 
  • úsporu provozních nákladů díky časovému plánu výroby – systém sleduje barvu a typ fólie a optimalizuje plán výroby s minimalizací seřizování strojů na jiný typ fólie,
  • snadnou evidenci tovarů a polotovarů pomocí čárových kódů a jejich následný přesun do skladu či k dalšímu zpracování.

„Díky online terminálům máme, kdykoliv si vzpomeneme, k dispozici aktuální přehled o tom, co se bude vyrábět, co se aktuálně vyrábí, jaké je množství na skladě. Dále pak aktuální přehledy stavů na jednotlivých skladech i šaržích. Detailní ocenění výroby je velkým přínosem pro další rozhodování ve společnosti. Pochvalu zaslouží také modul SCM, který nám pomáhá plánovat zásobování skladů vstupních materiálů. Díky detailní evidenci výroby a jejího průběhu jsme schopni tato data dále analyzovat a výsledky používat pro účely procesu neustálého zlepšování.“
Zdeňka Roušar Valentová, Profol Czech s.r.o.

O firmě Profol

Firma Profol Czech s.r.o. s výrobní halou v severočeském Mostě je od roku 2012 součástí německého koncernu Profol Gruppe, jehož historie odstartovala na začátku osmdesátých let minulého století. Profol je v současnosti předním výrobcem polypropylenových fólií všeho druhu. Začal s výrobou PVC fólií pro kancelářské potřeby a dnes se v jeho portfoliu nachází obalový materiál pro nejrůznější výrobky v potravinářství, automotive nebo nábytku. Profol Gruppe dodává přes sto tisíc tun fólií ročně do zemí Evropy, Asie i USA.


Název: Profol Czech s.r.o.
Obor: výroba polypropylenových fólií
Místo: Severočeský kraj
Počet zaměstnanců: 69
Roční obrat: 520 mil. CZK
Web: www.profol.de


„Systém ABRA Gen je pro nás důležitý ve všech oblastech. Zejména v účetnictví, mzdách a personalistice, evidenci majetku, skladovém hospodářství, výrobě, nákupu, prodeji, evidenci zákazníků, evidenci pošty a pokladně. Díky vzájemnému provázání jednotlivých agend najdeme rychle a efektivně vše, co potřebujeme.“
Zdeňka Roušar Valentová, Profol Czech s.r.o.