Národní průmyslový summit 2020

Národní průmyslový summit 2020

Národní centrum Průmyslu 4.0 a CIIRC ČVUT vás zvou na největší setkání ředitelů a členů představenstev předních průmyslových společností v ČR, vrcholných představitelů vlády a osobností technických věd a akademické sféry, které se uskuteční 9. září 2020 v Betlémské kapli v Praze. 

Národní průmyslový summit 2020 je jedinečné setkání na nejvyšší úrovni, které si klade za cíl propojit průmyslovou, vědeckou a politickou reprezentaci státu při řešení aktuálních otázek směřování a rozvoje českého průmyslu a to zejména s ohledem na hospodářskou krizi způsobenou pandemií COVID-19.

Konference má formu tří navazujících diskuzních panelů, kdy v jednom panelu zasednou vrcholní zástupci státu a odborových organizací, aby společně diskutovali vládní strategii obnovení konkurenceschopnosti, investiční politiku vlády, ale také politiku zaměstnanosti a rozvoj strategické infrastruktury. Druhý panel se bude věnovat technologickým trendům, podpoře malých a středních firem včetně start-upů a třetí pak efektivní spolupráci mezi průmyslem a akademií, za účasti odborných zástupců státu, vědecko-výzkumných institucí, vysokých škol a oborových organizací.
Na konferenci bude představena také publikace Analýza českého průmyslu 2020, která prezentuje osobní vhled stovky představitelů českých výrobních společností na různé aspekty průmyslové výroby a jejího fungování.  

V publiku společně zasednou ředitelé více než 400 klíčových průmyslových společností z celé České republiky, velvyslanci a obchodní radové více než šedesáti ambasád, osobnosti akademie, technických věd a zástupci výkonné moci. Přítomna budou rovněž všechna klíčová média včetně České televize. 

Účast na konferenci je zdarma pro ředitele výrobních společností, zástupce veřejné a akademické sféry, za podmínky včasné registrace.
Pro ostatní zájemce je vstup možný po zaplacení vložného ve výši 9 900 Kč bez DPH. Registrujte se pomocí formuláře níže.
Registrace a dotazy ke konferenci vyřizuje Alena Burešová, alena.buresova@cvut.cz, tel. 775 983 842.

Pozvánka ve formátu pdf ke stažení zde.

Panel 1 - STRATEGIE OBNOVENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI – KONCEPCE VLÁDY

Andrej Babiš, premiér ČR
Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády ČR a ministryně financí ČR
Karel Havlíček, místopředseda vlády ČR a ministr průmyslu
Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR
Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Karel Dobeš, předseda Asociace malých a středních podniků ČR
Zdeněk Petzl, Executive Director,Sdružení automobilového průmyslu(AutoSAP)
Petr Sklenička, předseda České konference rektorů

Panel 2 - ČESKÝ PRŮMYSL V MĚNÍCÍCH SE PODMÍNKÁCH – INOVACE A NOVÉ TECHNOLOGIE JAKO KLÍČ K ÚSPĚCHU

Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR
Michal Pícl, náměstek ministryně práce a sociálních věcí ČR
Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Eduard Palíšek, generální ředitel,Siemens, s. r. o.
Milan Šlachta, generální ředitel Bosch Group v ČR a SR
Jaroslav Řasa, majitel a zakladatel ABRA Software
Luboš Lukasík, ředitel segmentu korporátních zákazníků a státní správy, T-Mobile Czech Republic a.s.
Jiří Jirkovský, generální ředitel, VDT Technology, a.s.
Milan Málek, obchodní ředitel, Kooperace.cz
Petr Štěpánek, rektor VUT v Brně
Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT

Panel 3 - EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE PRŮMYSLU A AKADEMIE - NUTNOST ZMĚNY

Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědya výzkumu, MŠMT ČR
Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR
Vojtěch Petráček, rektor ČVUT
Václav Snášel, rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava
Jan Řídký, místopředseda a člen předsednictva Akademické rady, Akademie věd ČR
Eduard Palíšek, generální ředitel, Siemens, s. r. o.  
Andrej Chrzanowski, člen představenstva Česká Zbrojovka Group SE
Milan Kulhánek, partner, Deloitte Czech Republic
Jakub Lichnovský, partner, PRK Partners
Michal Kadera, External Affairs Director, ŠKODA AUTO a.s.
Jaroslav Lískovec, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0

Termín konání: 9. 9. 2020 od 12:00 do 19:00 hodMísto konání:

Betlémská kaple
Betlémské náměstí 255/4
110 00 Praha 1 - Staré Město
Česká republika

Program:

12:00 - 13:00     Registrace účastníků a občerstvení
13:00 - 13:05     Prezentace výsledků nejnovější publikace Analýza českého průmyslu 2020
13:05 - 13:10     Pozdrav ředitele Národního centra Průmyslu 4.0
13:10 - 13:20     Úvodní slovo premiéra

PANEL I: 

13:20 - 15:30     STRATEGIE OBNOVENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI - KONCEPCE VLÁDY      

 •     Dopady krize COVID-19 na český průmysl v krátkodobém a dlouhodobém horizontu, strategie vlády na podporu firem a znovunastartování
      českého průmyslu
 •     Vyčleněné investiční prostředky a realizace státní podpory v praxi. Jaké formy podpory jsou pro firmy optimální?
 •     Aktuální podoba investiční strategie - priority vlády na rozvoj průmyslu 
 •     Strategický rozvoj infrastruktury umožňující rozvoj průmyslu v budoucnosti
 •     Feedback k vládní koncepci ze strany průmyslu a akademie                                                                                                    

15:30 - 16:00     PŘESTÁVKA

PANEL II                        

16:00 - 16:55     ČESKÝ PRŮMYSL V MĚNÍCÍCH SE PODMÍNKÁCH - INOVACE  A NOVÉ TECHNOLOGIE JAKO KLÍČ K ÚSPĚCHU

 •     Poučení z krize typu COVID-19 - náchylnost struktury českého průmyslu na globální vlivy. Jak snížit zranitelnost českých firem a české      
      ekonomiky?
 •     Strategické oblasti českého průmyslu - výroba o vysoké přidané hodnotě a know-how. V kterých oblastech může Česká republika vyniknout 
      a jaké podmínky jsou pro to potřeba? 
 •     Upskilling a rekvalifikace zaměstnanců na nové technologie, politika zaměstnanosti
 •     Malé a střední firmy jako základ dlouhodobě udržitelné struktury českého průmyslu - nutnost zpřístupnění inovací a nových technologií
 •     Právní otázky související s inovacemi

PANEL III

17:00 - 17:30      EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE PRŮMYSLU A AKADEMIE - NUTNOST ZMĚNY

 •     Posílení aplikovaného výzkumu
 •     Transfer technologií v praxi

17:30 - 19:00     Neformální diskuze, společenský raut

Akci moderuje Jan Burian, Head of Manufacturing Insights IDC EMEA. 

Opatření týkající se covid-19

Vážení návštěvníci,

velmi si vážíme vašeho zájmu o Národní průmyslový summit. Abychom mohli zabezpečit jeho bezproblémový průběh, prosíme vás o dodržování následujících opatření v souvislosti s koronavirem.

U vstupu do Betlémské kaple budou umístěny 2 bezkontaktní brány s funkcí desinfekce a měření teploty ProtectorGate. Inteligentní buňka při průchodu změří teplotu a provede šetrnou desinfekci celé osoby s pomocí nanomlhoviny a spreje. K dokonalé desinfekci stačí obklopení mlhovinou po dobu 8 sekund.  Biocidní desinfekce je naprosto bezpečná a nedráždivá, nepoškodí oblečení ani doplňky.Více informací o bezkontaktní desinfekční bráně zjistíte na webu společnosti Protector Gate, která zařízení vyrábí a provozuje, a v přiložené prezentaci.  

Źádáme účastníky o respektování nařízení a dalších souvisejících podzákonných předpisů Ministerstva zdravotnictví ve smyslu § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.) týkající se hromadných akcí.

Jedná se zejména o vstup na akci s ochranným prostředkem dýchacích cest (rouška apod.), časté používání desinfekce rukou a dodržování bezpečných vzdáleností, pokud je to možné.

Pokud máte příznaky nemoci covid-19 nebo podezření, že jste se setkali s nakaženými, zůstaňte prosím doma.

Abychom zajistili plynulý vstup a včasné zahájení summitu, přijďte prosím s dostatečným časovým předstihem.

Registrační formulář