Národní průmyslový summit 2020

Národní průmyslový summit 2020

Národní centrum Průmyslu 4.0 a CIIRC ČVUT vás zvou na největší setkání ředitelů a členů představenstev předních průmyslových společností v ČR, vrcholných představitelů vlády a osobností technických věd a akademické sféry, které se uskuteční 9. září 2020 v Betlémské kapli v Praze. 

Národní průmyslový summit 2020 je jedinečné setkání na nejvyšší úrovni, které si klade za cíl propojit průmyslovou, vědeckou a politickou reprezentaci státu při řešení aktuálních otázek směřování a rozvoje českého průmyslu a to zejména s ohledem na hospodářskou krizi způsobenou pandemií COVID-19.

Konference má formu tří navazujících diskuzních panelů, kdy v jednom panelu zasednou vrcholní zástupci státu a odborových organizací, aby společně diskutovali vládní strategii obnovení konkurenceschopnosti, investiční politiku vlády, ale také politiku zaměstnanosti a rozvoj strategické infrastruktury. Druhý panel se bude věnovat technologickým trendům, podpoře malých a středních firem včetně start-upů a třetí pak efektivní spolupráci mezi průmyslem a akademií, za účasti odborných zástupců státu, vědecko-výzkumných institucí, vysokých škol a oborových organizací.
Na konferenci bude představena také publikace Analýza českého průmyslu 2020, která prezentuje osobní vhled stovky představitelů českých výrobních společností na různé aspekty průmyslové výroby a jejího fungování.  

V publiku společně zasednou ředitelé více než 400 klíčových průmyslových společností z celé České republiky, velvyslanci a obchodní radové více než šedesáti ambasád, osobnosti akademie, technických věd a zástupci výkonné moci. Přítomna budou rovněž všechna klíčová média včetně České televize. 

Účast na konferenci je zdarma pro ředitele výrobních společností, zástupce veřejné a akademické sféry, za podmínky včasné registrace.
Pro ostatní zájemce je vstup možný po zaplacení vložného ve výši 9 900 Kč bez DPH. Registrujte se pomocí formuláře níže.
Registrace a dotazy ke konferenci vyřizuje Alena Burešová, alena.buresova@cvut.cz, tel. 775 983 842.

Pozvánka ve formátu pdf ke stažení zde.

Panel 1 - STRATEGIE OBNOVENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI – KONCEPCE VLÁDY

Andrej Babiš, premiér ČR
Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády ČR a ministryně financí ČR
Karel Havlíček, místopředseda vlády ČR a ministr průmyslu
Jan Hamáček, místopředseda vlády ČR a ministr vnitra
Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR
Michal Pícl, náměstek ministryně práce a sociálních věcí ČR
Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR
Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu ČR (AutoSap)
Milan Šlachta, generální ředitel Bosch Group v ČR a SR

Panel 2 - ČESKÝ PRŮMYSL V MĚNÍCÍCH SE PODMÍNKÁCH – INOVACE A NOVÉ TECHNOLOGIE JAKO KLÍČ K ÚSPĚCHU

Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR
Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR
Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Karel Dobeš, předseda Asociace malých a středních podniků ČR
Patrik Reichl, generální ředitel CzechInvest
Eduard Palíšek, generální ředitel, Siemens, s. r. o.
Jiří Jirkovský, generální ředitel, VDT Technology, a.s.
Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT

Panel 3 - EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE PRŮMYSLU A AKADEMIE - NUTNOST ZMĚNY

Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR
Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Vojtěch Petráček, rektor ČVUT
Petr Štěpánek, rektor VUT Brno
Václav Snášel, rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava
Petr Sklenička, předseda České konference rektorů
Jan Řídký, místopředseda a člen předsednictva Akademické rady, Akademie věd ČR
Jaroslav Lískovec, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0

Termín konání: 9. 9. 2020 od 12:00 do 19:00 hodMísto konání:

Betlémská kaple
Betlémské náměstí 255/4
110 00 Praha 1 - Staré Město
Česká republika

Program:

12:00 - 13:00     Registrace účastníků a občerstvení
13:00 - 13:10     Prezentace výsledků nejnovější publikace Analýza českého průmyslu 2020
13:10 - 13:20     Úvodní slovo premiéra Andreje Babiše

PANEL I: 

13:20 - 15:30     STRATEGIE OBNOVENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI - KONCEPCE VLÁDY      

Dopady krize COVID-19 na český průmysl, strategie vlády na podporu firem a znovunastartování českého průmyslu.

  •     Vyčleněné investiční prostředky a realizace investic v praxi
  •     Podpora  inovací a "nových forem" průmyslu
  •     Politika zaměstnanosti
  •     Rozvoj strategické infrastruktury reflektující nové trendy a rizika průmyslu                                                                                                               

15:30 - 16:00     PŘESTÁVKA

PANEL II                        

16:00 - 16:55     ČESKÝ PRŮMYSL V MĚNÍCÍCH SE PODMÍNKÁCH - INOVACE  A NOVÉ TECHNOLOGIE JAKO KLÍČ K ÚSPĚCHU

  •    Posílení digitalizace a "deglobalizace" jako důsledků krize COVID-19
  •    Upskilling a rekvalifikace zaměstnanců na nové technologie
  •    Digitální připravenost malých a středních firem na měnící se podmínky průmyslu a jejich podpora
  •    Právní otázky související s inovacemi

PANEL III

17:00 - 17:30      EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE PRŮMYSLU A AKADEMIE - NUTNOST ZMĚNY

  •    Nutnost posílení aplikovaného výzkumu
  •    Transfer technologií v praxi

17:30 - 19:00     Neformální diskuze, společenský raut, ochutnávka vybraných nápojů

Registrační formulář