BULLETIN PRŮMYSLU 4.0

Automatizace
v logistice, 
autonomní 
dopravní systémy

BULLETIN PRŮMYSLU 4.0         Přehled čísel         Aktuality         Odborné příspěvky         Rozhovory         Případové studie   Pravidelné rubriky     Redakce

Tohle měl být jarní úvodník. Trochu opojný, jako první teplý jarní vzduch, když ho zhluboka vdechujeme…

Nebude, a všichni víme proč. Člověku se logicky vkrádá otázka – jaký to má v tuto chvíli smysl zaobírat se tak luxusním tématem jako je Průmysl 4.0, když ne úplně daleko od nás se děti rodí ve stanici metra za zvuku detonací. 

Když opadne ta největší frustrace a pocit, že i když se snažíte pomáhat, nikdy to není dost, nastává uvědomění.

Průmysl 4.0 je nyní důležitější než kdy předtím.