AUTOMATICKÉ SKLADY


Automatická přeprava materiálu

V mnoha logistických provozech pozorujeme trend ve využití automatických vozíků. SICK nabízí široké portfolio produktů i komplexních řešení pro AGV/AMR společně s bohatým know-how v této oblasti. Krom toho spolupracujeme při budování konceptu bezpečné architektury, návrhu lokalizačního i antikolizního řešení, aby celý koncept dával smysl a využíval maximum možností použité senzoriky.

Autor:Jan Donoval, Produktový manažer Sick

Bezpečnost

V provozech, kde se pohybují lidé, jsou kladeny vysoké nároky na bezpečnost a prevenci kolizí. Při nasazení vozíků je tedy nutné posoudit a eliminovat rizika spojená s jejich zapojením do logistického procesu a na základě toho zvolit vhodné senzorické řešení v souladu s normou EN ISO 3691-4. Nejrozšířenější technologií s potřebnou bezpečnostní certifikací jsou v současné době 2D LiDAR skenery, které existují v mnoha různých provedeních podle dosahu, rozsahu, komunikačního rozhraní a dalších parametrů.

V zájmu nejvyšší možné efektivity a bezpečnosti AGV/AMR je nezbytné monitorovat rychlost, směr či brždění automatického vozíku, aby byl schopen kontinuálně optimalizovat velikost a tvar zón bezpečnostních skenerů i dalších antikolizních systémů a zůstával přitom bezpečný. K tomu napomáhají bezpečnostní inkrementální i absolutní enkodéry, případně systémy zpětné vazby v motorech, připojené přímo do bezpečnostních PLC nebo skrz tzv. drive monitory do programovatelného logického automatu Flexi Soft. Digitální technologie HIPERFACE DSL® navíc umožňuje využít inteligentní servomotory s jedním motorovým konektorem. Portfolio bezpečnostních prvků dále doplňují vyhodnocovací moduly a relé, blokovací a ovládací zařízení, software a další produkty.

Antikolize

V případě, že je třeba zamezit s kolizím s objekty, které neprotínají rovinu bezpečnostního skeneru, jako např. nosné vidlice, objekty na podstavcích nebo umístěné v prostoru, existují doplňková antikolizní řešení založená na různých technologiích. Podle konkrétní aplikace lze volit optimální řešení založené na technologii 2D a 3D LiDARů, radarů, ultrazvuků nebo 3D snapshot kamer.

Lokalizace

Možností lokalizace automatického vozíku v prostoru je mnoho. Navigace na magnetické nebo fluorescenční pásce doplněné o RFID tagy umožňuje velmi přesné vedení vozíku za cenu omezené flexibility, jelikož při změně dráhy je nutné dráhu mechanicky upravit. Lokalizace 360° LiDAR skenerem na odrazky v definované výšce výrobní haly nabízí flexibilitu vyšší, ne vždy však výrobní hala takovou možnost nabízí. V posledních letech populární konturová lokalizace využívá data bezpečnostních skenerů, která porovnává s virtuální mapou výrobní haly, tím výrazně redukuje náklady na použitý hardware. Slabinou této technologie jsou samozřejmě prostory s omezeným množstvím statických kontur nebo výrobní hala s vysokou četností osob nebo ostatních automatických i řízených vozidel. Optimální může být i kombinace několika technologií, například konturová navigace mezi stanovišti a precizní dojezd na pásku u nabíjecí stanice apod. Důležitá je rovněž zpětná vazba od enkodérů, motor feedback systémů nebo indukčních snímačů, která slouží jako odometrický vstup pro lokalizaci.

Možnosti využití autonomních vozítek se neustále rozšiřují. To úzce souvisí s vývojem v oblasti senzoriky, kterou lze na automatické vozíky instalovat. Krom výše uvedeného lze uvažovat o optických nebo ultrazvukových snímačích pro detekci nákladu, RFID technolgii nebo čteček kódů pro pro identifikaci materiálu, snímače náklonu, EventCam pro monitoring mimořádných událostí, softwarové aplikace pro lokalizaci palety a dalších objektů, zařízeních pro bezdrátový přenos informace a dalších technologiích. Firma SICK již nyní připravuje produkty, které v příštích letech umožní přechod na plně autonomní provoz automatických vozítek.

Více informací