EDITORIAL ALENY NOVÁKOVÉ


Alena Nováková
zástupkyně ředitele NCP 4.0

Tohle měl být jarní úvodník. Trochu opojný, jako první teplý jarní vzduch, když ho zhluboka vdechujeme…

Nebude, a všichni víme proč. Člověku se logicky vkrádá otázka – jaký to má v tuto chvíli smysl, zaobírat se tak luxusním tématem jako je Průmysl 4.0, když ne úplně daleko od nás se děti rodí ve stanici metra za zvuku detonací. 

Když opadne ta největší frustrace a pocit, že i když se snažíte pomáhat, nikdy to není dost, nastává uvědomění. Průmysl 4.0 je nyní důležitější než kdy předtím. Protože potřebujeme zdravé a prosperující firmy – třeba i proto, aby mohly pomáhat a dál zaměstnávat lidi. Protože potřebujeme odolné, resilientní firmy – ať už z hlediska kyberbezpečnosti, tak i jejich robustnosti: schopné rychle přeorientovat a změnit výrobu, přeplánovat logistiku a dodavatelské řetězce, pružně reagovat na výpadky a třeba i být řízeny na dálku. A toto všechno nám technologie Průmyslu 4.0 přináší. Těm, kterým se digitalizace osvědčila už za covidu, se osvědčuje v současné situaci dvojnásob. 

Jasně teď vidíme, když sledujeme fronty dezorientovaných a unavených lidí před našimi úřady, kde stále znovu a znovu vyplňují totožné údaje, jak by nám uprchlickou vlnu zjednodušil digitalizovaný stát. 

Bravo iniciativám jako je Česko Digital, které vytvořily bleskově portály, pomocí kterých se může efektivně informovat i směřovat pomoc, propojovat konkrétní potřebné s konkrétní pomocí. Bravo společnostem, které obratem začaly realizovat pomoc Ukrajině: každý dle svých možností a schopností – materiální pomocí, pomocí uprchlíkům, financemi. Bravo společnostem, které se jasně vymezily – a přestaly dodávat do Ruska, odstřihly ruské firmy od svých systémů nebo zavřely své ruské pobočky. A to i přesto, že z krátkodobého hlediska to může být velmi bolestivé. 

Nemá cenu cokoli predikovat, ale je jasné, že nás nečeká jarní nadechnutí, ale pořádná brigáda, která se z jara může protáhnout na neurčito. Bohužel aktuální situace nenahrává inovacím, ale boji o přežití. Přesto se pokusím o optimismus: v krizích se z nouze rodí ty nejživotnější nápady. 

Přeji vám klidné čtení

Alena Nováková