INDEX PROSPERITY ČESKA


Česká republika je mezi 10 nejvyspělejšími ekonomikami v EU

Česká republika patří mezi 10 nejvyspělejších ekonomik v Evropské unii. První pozici zaujímá Švédsko, následované Německem a Dánskem. Česká republika je na deváté příčce a obsadila tak nejlepší umístění ve srovnání s ostatními zeměmi bývalého východního bloku. Lepšího hodnocení může Česko dosáhnout investicemi do změny struktury ekonomiky, inovací a vzdělávání.

Autor: David Navrátil a Tereza Hrtúsová, Ekonomické a strategické analýzy České spořitelny

Takové jsou hlavní závěry prvního pilíře nového Indexu prosperity zaměřeného na ekonomiku, který sestavili analytici České spořitelny a Evropy v datech. V rámci Indexu bude postupně představeno téměř sto indikátorů členěných do deseti pilířů, které zahrnují nejen makroekonomické údaje, ale i například kvalitu vzdělávání, zdravotnictví nebo životního prostředí.

Zatímco se Česko v některých zkoumaných oblastech objevuje na pomyslných stupních vítězů, konkrétně například druhé místo při pohledu na ekonomickou komplexitu nebo třetí místo v míře investic vůči HDP, jeho rezervou je naopak nízký podíl národního důchodu na domácím produktu a nízká přidaná hodnota ekonomiky, kvůli které je Česko označováno jako montovna Evropy. Horší pozici v žebříčku má rovněž kvůli třetí nejvyšší inflaci.
David Navrátil hlavní ekonom České spořitelny

Index prosperity Česka startuje

Index prosperity Česka je společným výzkumem datového portálu Evropa v datech a analytického týmu České spořitelny. Porovnává kvalitu života a prosperitu Česka s ostatními zeměmi Evropské unie. V rámci každého tematického pilíře je sledováno přibližně deset indikátorů vycházejících z veřejně dostupných datových zdrojů nebo podkladů poskytnutých datovým a analytickým týmem České spořitelny. Jednotlivé výsledky jsou poté vyhodnocovány jako pořadí států. 

Další informace najdete na: https://www.indexprosperity.cz/2022/ceska-ekonomika