ODBORNÉ SEMINÁŘE


Připravované semináře a workshopy do konce roku

S příchodem podzimu se můžete těšit na další díly online streamů, ale i prezenční akce.

Na začátek listopadu jsme ve spolupráci s hlavním partnerem Škodou Auto připravili celodenní konferenci zaměřenou na praktické užití 3D tisku ve výrobě, a to konkrétně ve výrobě automobilů. Jelikož je automotive hybatelem českého průmyslu je logické, že i 3D tisk nachází největší uplatnění právě zde. 

3.11. Praha / prezenčně - 3D tisk a jeho využití v automotive

Odborníci ze Škoda Auto poodhalí jak se s 3D tiskem pracuje v naší největší automobilce, kde všude nachází své uplatnění a nabídnou inspiraci pro ostaní výrobní společnosti prostřednictvím praktických ukázek z výroby. Příkladů z praxe není nikdy dost a tak odborné přednášky kolegů ze Škodovky doplní příklady od svých zákazníků zástupci několika velkých výrobců a distributorů 3D tiskáren v ČR. 

A co by to bylo za akci o 3D tisku, kdyby zde nevystoupil zakladatel a majitel společnosti, která patří mezi největší výrobce 3D tiskáren na světě - Josef Průša a propagátor a šiřitel osvěty v oblasti 3D tisku - Jan Homola


Společně s agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest jsme pro vás připravili nové pořady v sérii Roadshow: Digitalizace MSP. A zatímco v minulých dílech jsme vám představili různá klíčová témata digitalizace podle konceptu Průmyslu 4.0, tentokrát vám ukážeme možnosti, jak modernizaci a zvýšení efektivity Vaší společnosti zafinancovat z volně dostupných programů podpory zajišťovaných státní institucemi. 

V pořadech vystoupí společnosti, které tyto programy v minulosti využily a na svém vlastním příkladu popíší, jak celý proces probíhá, co jim účast na dotačním programu přinesla, na co si dát pozor a jaký byl dopad realizovaných investic na chod a produktivitu firmy.

Pořady bude moderovat ostřílený Aleš Vlk z portálu VědaVýzkum.cz a vysílat budeme ve spolupráci s naším partnerem, společností Deloitte

24. 11. Praha / online – Financování vědeckovýzkumných aktivit z národních zdrojů TA ČR

Ne každá firma má vlastní R&D oddělení a někdy je potřeba dobrý nápad či inovativní řešení rozvíjet ve spolupráci vědeckovýzkumnou organizací, která má potřebné zázemí a zkušenosti. Na příkladech firem, které vědeckotechnickou spolupráci realizovaly představíme, jak celý proces uchopit, jak najít tu správnou spolupracující instituci, jak ošetřit duševní vlastnictví, které vznikne a hlavně, jakou finanční a projektovou podporu firmám nabízí Technologická agentura ČR.

 

8. 12. Praha / online – Evropské dotace do digitální transformace – chytré investice s pomocí API 

V tomto pořadu se budeme věnovat podpoře investic do digitalizace a nových technologií, kterou je možné získat prostřednictvím státní Agentury pro podnikání a inovace. Na příkladech firem, které si programem prošly, představíme celý proces získání dotace od začátku až do realizace projektu. 

 

19. 1. 2021 / online – Investiční pobídky CzechInvestu a další programy na podporu nových technologií

Představíme investiční pobídky do nových technologií a modernizace podniků, které zaštiťuje CzechInvest, možnosti daňových úlev, podporu inovativních startupů, nově spuštěný program Technologické inkubace a další programy státu na podporu digitalizace SME. 


Dále jsme se stali jsme se partnery konference Institutu Equilibrium Budoucnost české energetiky II a MANAGEMENT ve 21. století. Na obě konference vás srdečně zveme. 

13. 10. 2021 Praha/MANAGEMENT ve 21. století

Svět 21. století se prudce vyvíjí, internet trvale dynamicky mění ekonomické, celospolečenské i politické vztahy. Chceme si zachovat nebo zvýšit životní úroveň, ale současně začínáme mít opravdovou obavu o stav naší planety. Do toho přišla celosvětová pandemie. Řídit cokoliv v prosíťovaném, dynamicky měnícím se světě a v prostředí, které nás obklopuje, je nesmírně obtížné a vyžaduje zcela nové pohledy a přístupy.  Vyžaduje manažery pro 21. století.

Více informací a registrace

18. 10. 2021 Praha/Budoucnost české energetiky II

Energetika je páteří celé naší ekonomiky. Budoucnost energetiky však bude v dlouhodobém pohledu záviset na rozhodnutích, která bude nutno učinit v průběhu jednoho či dvou let. Teď se právě na tomto poli hraje doslova o budoucnost naší společnosti, o kvalitu života každého z nás. A proto nám všem leží energetika tolik na srdci. Energetika – a chápeme ji komplexně jako soubor elektroenergetiky, plynového a ropného hospodářství – je velmi složitý systém, jehož každá změna vyžaduje obrovské investice a čas. Proto správná rozhodnutí provedená ve správný čas mohou přinést obrovské úspory i šanci na udržení či rozvoj kvality života. Ta rozhodnutí, která jsou před námi, nebudou lehká a jednoduchá. 

Více informací a registrace