ROADSHOW DIGITALIZACE MSP POKRAČUJE V JIHLAVĚ


Akce Data jako základ digitalizace v Jihlavě přitáhla zájem firem z celé republiky

Po více než roční pauze v pořádání prezenčních akcí jsme se 8. září sešli v Jihlavě, abychom pokračovali v sérii Roadshow: Digitalizace MSP, kterou pořádá Národní centrum Průmyslu 4.0 společně se státní agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Tématem jednodenního semináře a praktických workshopů byla data z výroby a jejich využití pro zlepšení výkonnosti firmy, optimalizaci výroby, ale i lepší nastavení údržby. Seminář se věnoval také ukládání dat a jejich zabezpečení a ukázal, jak snadno lze řídit logistiku firmy s využitím digitálních technologií.

Autor: Alena Nessmithová, Account and Event Manager NCP4.0

Seminář Data jako základ digitalizace se konal za podpory Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina a Vysoké školy Polytechnické Jihlava (VŠPJ), která pro uspořádání akce nabídla prostory v budově nového výukového centra, které je díky své moderní architektuře dominantou v centru Jihlavy. Kromě prostorné posluchárny a moderního konferenčního zázemí, ukrývá suterén nové budovy také Cyber Physical Factory (CPF), což je modelové pracoviště reprezentující výrobu podle principů Průmyslu 4.0. Součástí semináře tak byly komentované prohlídky CPF, kde si návštěvníci mohli prohlédnout jak fyzickou výrobní linku, tak také její digitální kopii ve virtuálním prostředí, které slouží k modelaci a simulaci nastavení linky před uvedením změn do reálného provozu.

Zájem o akci předčil očekávání organizátorů, a i když ne všichni přihlášení nakonec dorazili, tak se na místě sešla více než stovka účastníků z firem a organizací z celé ČR. Překvapivě pouze čtvrtina registrovaných byla z Vysočiny, zhruba 30 % účastníků bylo z Prahy a Středočeského kraje a většina hostů vážila cestu z jiných regionů republiky. Na základě analýzy registrací jsme dále zjistili, že více než 50 % účastníků bylo z malých a středních firem a celá třetina z velkých firem. A téměř polovina byla z výrobních společností různého druhu (47 %), druhou největší skupinou byly společnosti zabývající se informační a komunikační činností (14 %) a dále firmy věnující se profesní, vědecké a technické činnosti (12 %).

Seminář byl rozdělen na dvě části – dopolední přednáškový blok a odpolední workshopy s praktickými ukázkami. Díky tomu bylo možné témata, která byla dopoledne představena na případových studiích a praktických zkušenostech firem z vlastní praxe, rozebrat s účastníky workshopů, kteří si sami vybrali, o které téma mají největší zájem podle toho, na který workshop se zapsali. Na workshopech se představené případové studie rozebíraly dopodrobna a účastníci měli prostor ptát se na cokoliv, co je k danému tématu zajímalo. Díky tomuto rozdělení se na workshopech mohlo jít do detailů a věcné diskuze přednášejících a hostů z řad firem k tématu se často protáhly nad rámec původně navržených 90 minut, a i po skončení workshopů pokračovaly u šálku kávy a něčeho dobrého.

Na semináři s odbornými přednáškami vystoupili jak partneři Národního centra Průmyslu 4.0, tak společnosti, které dlouhodobě spolupracují s agenturou CzechInvest. Mezi přednášejícími se tak představily společnosti ATOS, B:TECH, CIE, FESTO, MAINWARE, NCP4.0, ŠKODA AUTO a SEWIO. Součástí přednáškového bloku bylo i představení Analýzy digitální zralosti NCP4.0, kterou prezentoval Lubo Kristek, který stál u jejího zrodu a zároveň má zkušenosti s jejím nasazením ve firmách. Celou akci moderoval Zdeněk Martínek z Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina.

Galerie