Data jako základ digitalizace

08. září 2021

Data jsou pro firmy klíčová a tvoří základ digitalizace výroby. Jak na ně a k čemu všemu je využít, vám ukážeme v rámci praktického semináře doplněného tématickými workshopy. 

Registrace se na seminář

Seminář se koná v Jihlavě a registrace na něj je zdarma. 

KAPACITA AKCE JE ZCELA NAPLNĚNA. ZÁJEMCI SE MOHOU REGISTROVAT JAKO NÁHRADNÍCI NA EMAILU ncp40@ciirc.cvut.cz

Řečníci: ATOS, B:TECH, CIE, FESTO, MAINWARE, NCP4.0, ŠKODA AUTO, SEWIO

Program: odborné přednášky, praktické workshopy, komentované prohlídky Cyber Physical Factory, infopointy API, TAČR, CzechInvest a NCP4.0

Moderátor: Zdeněk Martínek, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Digitalizace výroby stojí na datech, která jsou právem považována za firemní zlato. Většina strojů je osazena sensory a čidly a množství dat, která o průběhu výroby a svém provozu sesbírají, je ohromující.

Umíme však s těmito daty správně pracovat? Umíme si z nich vzít tu správnou informaci, která nám pomůže lépe využít kapacitu výrobní linky, optimalizovat výrobu nebo předejít poruše? 

Seminář DATA JAKO  ZÁKLAD DIGITALIZACE, který jsme připravili společně s agenturou CzechInvest, představí několik oblastí, kde jsou správně vyhodnocená data a digitalizace nepostradatelná:

 • Optimalizace výroby a prediktivní údržba není možná bez kvalitních dat.
 • Dozvíte se jak a proč sbírat data z výroby a jak je správně zabezpečit před ztrátou či zneužitím.
 • Ukážeme vám jak s pomocí moderních technologií řídit logistiku v reálném čase pro výrobu just-in-time.
 • Víte, jak si digitalizací stojíte ve vašem podniku? Představíme vám  Analýzu digitální zralosti, která vám pomůže definovat vaše silné a slabé stránky na poli digitalizace.

Na přednášky naváží praktické workshopy, kde se příkladech z praxe dozvíte jak postupovat a na co si dá pozor. Bude zde také prostor zeptat se našich odborníků na všechno, co vás k digitalizaci a výrobě podle konceptu Průmyslu 4.0 zajímá. 

Součástí programu jsou komentované prohlídky Cyber Physical Factory Vysoké školy polytechnické Jihlava, v jejíchž prostorách se akce koná.

Cyber Physical Factory je modelovým pracovištěm moderní průmyslové výroby, které se skládá z fyzické výrobní linky a její digitální kopie ve virtuálním prostředí. Na CP Factory lze simulovat téměř jakýkoliv výrobní proces automatické linky, přičemž k fyzickým výrobním zařízením lze „virtuálně" připojit jakékoliv další a sledovat jaký bude dopad na jednotlivé součásti výroby.

Program akce


8:00 - 9:00

REGISTRACE A KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY CP FACTORY (čas 8:15 a 8:30, délka 15 min) 


9:00

ZAHÁJENÍ PROGRAMU                                  


9:00 - 10:30 

BLOK 1

 • Zahájení programu - Zdeněk Martínek, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

 • Úvodní slovo a přivítání účastníků - Adéla Lánová, ředitelka regionální kanceláře CzechInvest Vysočina

 • Výrobní data - jejich zabezpečení a bezpečné ukládání  - ATOS

 • Sběr výrobních dat a jejich vyhodnocování pomocí AI pro lepší efektivitu výroby - FESTO       

 • Moderní servis výrobních strojů i komplexních produktů - MAINWARE (JHV Group)

 • Praktické ukázky automatizace a robotizace v českých společnostech - B:TECH


10:30 - 10:50

PŘESTÁVKA


10:50 - 12:15

BLOK 2

 • Praktické ukázky analýzy dat ve výrobě ŠKODA AUTO - ŠKODA AUTO

 • Kalkulační nástroj výrobních dat ve specifických výrobách - CIE

 • Success stories digitalizace interní logistiky pomocí real-time lokalizačních systémů - SEWIO

 • Najděte své příležitosti s Analýzou digitální zralosti - NCP4.0

 • Představení Cyber Physical Factory a VŠPJ - VŠPJ


12:15 - 13:15

OBĚD A KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY CP FACTORY (čas 12:35 a 12:55, délka 15 minut)


13:15 - 14:30

ODBORNÉ WORKSHOPY

 • Sběr a ukládání dat - FESTO
 • Bezpečnost výrobních dat / Využití dat pro lepší údržbu - ATOS, MAINWARE (JHV GROUP)
 • Robotizace, automatizace a optimalizace výroby - B:TECH, CIE

 • Moderní technologie v logistice - SEWIO

14:30 - 15:00

NETWORKING U ŠÁLKU KÁVY


15:00

UKONČENÍ AKCE


Podrobnosti k obsahu přednášek a workshopů najdete níže.


Účast na akci je zdarma na základě potvrzené registrace. Možnost parkování, akce i doprovodný program jsou přístupné pro osoby se sníženou možností pohybu. 

Opatření proti šíření COVID - 19
Účast na akci je možná po splnění aktuálních vládních opatření.

Akci pořádá Národní centrum Průmyslu 4.0 a agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Spoluorganizátory akce jsou Vysoká škola polytechnická Jihlava a Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina


OBSAH PŘEDNÁŠEK


BLOK 1 | 9:00 - 10:30

ATOS - Jiří Bavor, Head of Manufacturing SEE

Výrobní data – jejich zabezpečení a bezpečné ukládání

Data můžou být pro vaší firmu cennějším majetkem než vlastní výrobní technologie – využíváte je? Chráníte se proti jejich ztrátě, zneužití nebo krádeži?


FESTO - Lukáš Kostečka, certifikovaný auditor služeb technické oddělení

Sběr výrobních dat a jejich vyhodnocování pomocí AI pro lepší efektivitu výroby

Mnoho strojů a výrobních procesů není často vůbec monitorováno a pokud jsou monitorovány, naráží na úskalí efektivního vyhodnocování získaného množství dat. Kvalitní analýza dat pomůže odhalit skryté závady a opotřebení, které mohou mít vliv na zvýšení nákladů výroby z důvodu nadměrné spotřeby energie a materiálu, zhoršení kvality výroby nebo dokonce odstávku kvůli poruše.

V rámci přednášky Vám představíme, jaké jsou možnosti preventivního monitorování a vyhodnocování získaných dat pomocí umělé inteligence. Díky těmto metodám je možné s dostatečným předstihem předpovědět množství poruch a nepříznivých stavů výrobního zařízení. Když začneme brát vážně možnosti, které se nám dnes nabízejí, odměnou nám bude vysoká efektivnost zařízení, udržitelná kvalita výroby a relevantní spotřeba materiálu a energií.                                              


MAINWARE - Martin Nepovím, CEO
(součást skupiny JHV-GROUP)

Moderní servis výrobních strojů i komplexních produktů

Sběr terénních dat umožňuje sledovat stav provozovaných klíčových zařízení. Pokročilé algoritmy pomáhají příčinám zastavení předcházet. V případě poruchy je však potřeba v nejrychlejším možném čase identifikovat a odstranit příčinu zastavení. Jak vypadají tyto systémy v praxi, jaké přináší výhody a jejich omezení? V příspěvku se dozvíte o monitoringu výrobních linek, větrných elektráren, bagrů nebo těžebních rypadel.                                               


B:TECH - Pavel Gülich, Vedoucí realizace, robotika

Praktické ukázky automatizace a robotizace v českých společnostech

Zda a jak automatizovat a robotizovat jsou strategické otázky, které aktuálně řeší mnoho českých výrobních společností. V rámci prezentace představíme konkrétní robotické aplikace, u kterých se podíváme na výchozí situaci, navržené řešení a výsledky realizace. Na příkladech ukážeme robotické balení do krabic a paletizaci v polygrafii a mlékárenství, robotickou manipulaci se žhavým výkovkem mezi lisy, robotické nařezávání těsta, ale také automatizované krájení a míchání sýrů.


BLOK 2 | 10:50 - 12:15


ŠKODA AUTO - Jan Novotný, Odborný koordinátor svařoven Kvasiny

Praktické ukázky analýzy dat ve výrobě ŠKODA AUTO

V dnešní rychlé digitální době je nezbytné mít přehled o výrobě kdekoliv a kdykoliv 24/7. Zároveň se zvyšují nároky na flexibilitu a přizpůsobení systémů individuálním požadavkům konkrétních výrobních procesů nebo projektů. Platforma podnikových aplikací Microsoft Power Platform nabízí komplexní spektrum nástrojů, které průmysloví zákazníci potřebují – analýzu a zpracování dat v Power BI, sběr dat v Power Apps a automatizaci procesů v Power Automate. Příkladem jejich využití v podnikové praxi je plně automatizovaný reporting svařoven v závodě ŠKODA AUTO Kvasiny nebo sběr informací v rámci pochůzky BOZP.


CIE - Filip Rybnikár, Ředitel divize výroby

Kalkulační nástroj výrobních dat ve specifických výrobách

Trendem výrobních podniků je neustálý růst flexibility vyráběných produktů pro udržení konkurenceschopnosti. To vede k potřebě predikce správných informací, které jsou klíčové pro většinu oblastí podniku. Sériová výroba se opírá o různé nástroje hodnocení efektivity výroby a tyto kalkulace v případě správných vstupních dat mají vysokou míru spolehlivosti. Problémy však nastávají u výrob malosériových až kusových, výrob s velmi širokým portfoliem produktů, s množstvím zákaznických konfigurací a s vysokým podílem manuální práce. V těchto výrobách je velmi obtížné s daty pracovat a vyskytuje se zde velká chybovost mající vliv na důležité podnikové aspekty, například plánování. Kombinací klasických přístupů zisku dat, kategorizací portfolia, parametrizací vstupů a následnou kalkulací lze dosáhnout i v těchto specifických výrobních podnicích relativně přesných dat pro důležité oblasti managementu společnosti.                                              


SEWIO - Milan Šimek, CEO

Success stories digitalizace interní logistiky pomocí real-time lokalizačních systémů

S přibývajícím trendem doručení objednávek do druhého dne v e-commerce segmentech nebo implementace just-in-time řízení výroby, je nutný nejenom sběr dat o pohybu materiálu a objednávek, ale také vyhodnocení aktuálního stavu logistických procesů v reálném čase.
Současné technologické trendy přinášejí možnosti automatizované identifikace zboží, a to navíc včetně plné traceability v celém manipulačním prostoru. Technologie pro real-time traceabilitu představují čím dále více vyhledávané řešení pro zvýšení efektivity intralogistických procesů a zároveň pomáhají zlepšovat bezpečnost na pracovišti. 


NCP 4.0 - Lubomír Kristek, konzultant pro oblast digitalizace

Najděte své příležitosti s Analýzou digitální zralosti

Nabídky na nejlepší technologie Průmyslu 4.0, které vám změní život, se jen hrnou. Jak se v nich vyznat a vybrat takovou, která bude pro vaše podnikání skutečnou přidanou hodnotou?
Analýza digitální zralosti je nástroj, který firmám pomůže rychle zjistit, jak jsou na tom v oblasti digitalizace a ukáže jim jejich silné a slabé stránky. V rámci přednášky představíme analytickou metodu vyvinutou speciálně pro potřeby malých a středních firem. 


Vysoká škola polytechnická Jihlava - Zdeněk Horák, prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost, vedoucí Katedry technických studií

Představení Cyber Physical Factory a VŠPJ


OBSAH WORKSHOPŮ


Sběr a ukládání dat

Filip Škeřík, vedoucí oddělení Didactic, FESTO
Daniel Semerád, obchodní zástupce Didactic, FESTO

V rámci workshopu představíme, jaké jsou možnosti preventivního monitorování a vyhodnocování získaných dat pomocí umělé inteligence. Díky těmto metodám je možné s dostatečným předstihem předpovědět množství poruch a nepříznivých stavů výrobního zařízení.


Bezpečnost výrobních dat / Využití dat pro lepší údržbu

Michal Sekula, Cyber Security consultant, ATOS
Martin Nepovím, CEO, MAINWARE s.r.o. (součást skupiny JHV - GROUP)


Robotizace, automatizace a optimalizace výroby

Pavel Gülich, Vedoucí realizace, robotika, B:TECH
Pavel Komzák, Obchodní ředitel, B:TECH

Praktický workshop pomůže firmám odpovědět na otázky kdy a kde se vyplatí automatizovat, jak s automatizací začít a na co si dát pozor. Naši zástupci budou připraveni zodpovědět tyto a další otázky spojené se zaváděním a rozšiřováním automatizace a robotizace a na příkladech realizací nabídnou inspiraci z různých prostředí.

CIE - Filip Rybnikár, Ředitel divize výroby
CIE - Marek Bárdy, Managing Director

Workshop naváže na obsah přednášky a na praktických příkladech ukáže jak pracovat s daty pro lepší plánování a optimalizaci výroby. 


Moderní technologie v logistice

Milan Šimek, CEO, SEWIO

V průběhu workshopu si budou moci návštěvníci vyzkoušet technologii sledování pohybu materiálu v reálném čase a ověřit si jakou přidanou hodnotu přinášejí správně zpracovaná a vyhodnocená data výrobním a logistickým manažerům. V rámci workshopu budou demonstrována řešení pro automatizovanou identifikaci včetně plné traceability v prostoru. Workshop je vhodný pro zástupce výrobních závodů a logistických center, kteří uvažují o implementaci systému pro zvýšení vizibility manipulačních procesů s možnosti vyhodnocováním problémů v reálném čase.

Místo konání

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 1556, 586 01 Jihlava

Partnerem akce je