ANALÝZA


Česká ekonomika v příštích dvou letech: rychlejší růst, zvýšená inflace, stoupající úroky a mzdy

Česká ekonomika se po loňském propadu o 6 % dostává do příznivé kondice, za kterou stojí zejména silná domácí i zahraniční poptávka. Na druhou stranu ještě většímu růstu brání nedostatek materiálu a některých součástek pro výrobu a jejich rostoucí ceny. V příštích dvou letech růst ekonomiky dále zrychlí a přiblíží se 5 %, čemuž vedle vysoké poptávky přispěje i očekávané zlepšení dodavatelských vztahů (obnovení plynulých dodávek materiálů a dílů) a dále pak příliv finančních prostředků z EU.

autor: Jiří Polanský, analytik České spořitelny

Vývoj na tuzemském trhu práce se i nadále zlepšuje. Míra nezaměstnanosti opět klesla pod hranici 3 %. Vzhledem k rostoucí poptávce firem po nových pracovnících bude docházet k dalšímu (byť již jen mírnému) poklesu míry nezaměstnanosti i v příštích dvou letech. A především pak významně zrychlí růst mezd. V tomto ohledu se tak situace bude podobat vývoji z let 2018 a 2019, který se vyznačoval chybějícími pracovníky a přehřátým trhem práce. V letech 2022 a 2023 očekáváme průměrné zvyšování mezd o 5-6 % ročně.

Inflace v srpnu překročila 4 % a pro další měsíce se může vyhoupnout až k 4,5-5 %. Hlavními proinflačními vlivy zůstávají silný trh práce a vysoká poptávka domácností. Vedle toho působí proinflačně i ceny energií, některých potravin, ropy, služeb a dále pak problémy s chybějícím materiálem či některými díly. K inflaci přispívá i uvolněná fiskální a měnová politika. Od druhého čtvrtletí 2022 však bude růst cen pozvolna zpomalovat. Nad dvouprocentní hranicí ale zůstane až do druhé poloviny roku 2023. 

Česká národní banka může letos postupně zvýšit sazby až na 1,5 %. Jejich velmi rychlé zvyšování je motivováno aktuálně velmi vysokou inflací a příznivým ekonomickým a pandemickým vývojem. Sazby by měly růst i v příštích dvou letech. V roce 2023 by se hlavní sazba ČNB mohla dostat až na 2,25 %. 

Kurz koruny k euru již obsahuje tržní očekávání na rychlé zvyšování sazeb. Pro letošní rok proto již nečekáme jeho příliš velké posílení. Koruna je ale stále negativně ovlivněna probíhající pandemií, a proto při zlepšení pandemického vývoje by kurz mohl v závěru roku posílit. Koruna bude posilovat i v následujících dvou letech, když vedle růstu sazeb k tomu bude přispívat i obnovení reálné konvergence české ekonomiky a lepší sentiment na trzích.

Výhled hlavních ekonomických ukazatelů

Ukazatel 2019 2020 2021 2022 2023

HDP (stálé ceny, v %)

3,0

-5,8

3,3

4,7

4,6

Průmyslová produkce (stálé ceny, v %)

-04

-7,0

8,3

4,4

3,6

Státní rozpočet (mld. Kč)

-29

-367

-400

-300

-150

Nominální mzdy (v %)

7,9

3,1

5,4

4,9

6,1

CPI inflace (v %)

2,8

3,2

3,3

2,9

2,1

ČNB 2W reposazba (konec období, %)

2,00

0,25

1,50

2,00

2,25

CZK/EUR (konec období)

25,42

26,24

25,15

24,72

24,32

Zdroj: Česká spořitelna, ČSÚ, ČNB, Bloomberg

Přes výše uvedené vnímáme rizika budoucího ekonomického vývoje jako stále zvýšená. Hlavním nebezpečím zůstává vývoj pandemie, a to především pro podzimní a zimní měsíce. Ačkoliv výraznější uzavření ekonomiky již nečekáme, riziko takového vývoje zůstává nezanedbatelné. Jako nové riziko vnímáme i možnost, že by inflace zůstala velmi vysoká po delší období a centrální banky musely jít výrazněji nahoru se sazbami. Vedle toho nelze vyloučit ani výraznější posílení koruny v příštím roce.

Více podrobností najdete ve čtvrtletní ekonomické predikci České spořitelny nebo na webu analytiček a analytiků České spořitelny.