Investiční pobídky CzechInvestu a další podpůrné programy

08. prosince 2021

Představení programů podpory zavádění inovací, digitalizace a nových technologií do výroby spravovaných CzechInvestem. Příklady společností, které programy využili ke svému rozvoji a zvýšení konkurenceschopnosti.

Pořad vysíláme online ze studia.

Registrujte se ke sledování pořadu

Registrace otevřeme v září 2021

Řečníci: tbd

Program: tbd

Program akce


13:00

Zahájení pořadu 


Mluvčí 1

bude doplněno                                             


Mluvčí 2

bude doplněno                                            


Mluvčí 3

bude doplněno                                            


Mluvčí 4

bude doplněno                                               


Partnerem akce je