BULLETIN PRŮMYSLU 4.0

Digitalizace zdrojů
pro průmysl

BULLETIN PRŮMYSLU 4.0         Přehled čísel         Aktuality         Odborné příspěvky         Rozhovory         Případové studie   Pravidelné rubriky     Redakce

Vážení partneři,

opravdu to letí. Přijde mi, že úvodník, který shrnoval rok 2020, jsem psal asi  před měsícem a ono už tu máme konec roku 2021. Je zajímavé číst, kde jsme byli myšlenkami na konci minulého roku: byli jsme stále v nejistotě, která byla dána neexistencí vakcíny a pomalu se rozebíhající další vlnou pandemie. Přesto jsme v Národním centru Průmyslu 4.0 byli optimističtí, protože jak se říká, vše špatné je pro něco dobré. A téma, které z pandemie těžilo a stále těží, je digitalizace a aplikace principů Průmyslu 4.0.

No a kde jsme nyní? O rok později na konci roku 2021?
...