EDITORIAL JAROSLAVA LÍSKOVCE


Jaroslav Lískovec
ředitel NCP 4.0

Vážení partneři,

opravdu to letí. Přijde mi, že úvodník, který shrnoval rok 2020, jsem psal asi  před měsícem a ono už tu máme konec roku 2021. Je zajímavé číst, kde jsme byli myšlenkami na konci minulého roku: byli jsme stále v nejistotě, která byla dána neexistencí vakcíny a pomalu se rozebíhající další vlnou pandemie. Přesto jsme v Národním centru Průmyslu 4.0 byli optimističtí, protože jak se říká, vše špatné je pro něco dobré. A téma, které z pandemie těžilo a stále těží, je digitalizace a aplikace principů Průmyslu 4.0.

No a kde jsme nyní? O rok později na konci roku 2021? Opět tu máme (snad již kulminující) další vlnu pandemie, opět jsme v nejistotě a trochu mi přijde, že jsme nepoučitelní. Dívám-li se blíže na přístup státu, očekával bych, že stát, vybaven mnoha negativními zkušenostmi z proběhlých vln, se na jaře tohoto roku, když se pandemie zklidnila, vrhne plnou silou do přípravy strategie, která pomůže s klidem zvládnout podzim. Očekával jsem strategii, akční plán, informování občanů a podnikatelů o plánovaných krocích, aby všichni byli připraveni na možné scénáře a mohli tomu přizpůsobit například svá očekávání v podnikání. Ano, byl jsem naivní.

Tak by to při aplikaci principů Průmyslu 4.0 a digitalizaci opravdu nešlo. Kdyby se podnikatelé stavěli k transformaci svých firem takovýmto způsobem, za chvíli bychom tu žádné podnikatele neměli. Máme ale štěstí, že digitalizace v průmyslu a dalších odvětvích nabírá na síle a že majitelé firem se k tomuto tématu staví stále zodpovědněji a koncepčněji.

V Národním centru Průmyslu 4.0 spolu s našimi partnery můžeme tento trend potvrdit. Rok 2021 byl ve znamení velkého růstu zájmu o informace týkající se digitalizace a témat s ní spojenými. Opět jsme se věnovali řešení témat v oblasti Průmyslu 4.0, diskuzí nad realizovanými projekty, které inspirovaly ostatní. Také díky sérii pravidelných průzkumů jsme získali větší vhled do situace v českém průmyslu: některá data nám otevřela oči a pomáhala nám lépe směřovat naše aktivity. Díky mnoha projektům jsme opět mohli inspirovat a tvořit, a to se stále větším ekosystémem, který v rámci Národního centra Průmyslu 4.0 bují.

Do rukou se vám dostává poslední číslo Bulletinu v roce 2021 na téma Digitalizace zdrojů pro Průmysl 4.0. Věřím, že bude pro Vás zajímavý a přínosný. Když jsme téma v prosinci loňského roku plánovali, také nás nenapadlo, jak žhavé ve skutečnosti tento podzim bude.

Přeji nám všem, aby příští rok byl plný skvělých a úspěšných plánů a strategií, které naši společnost provedou stále nekončícími vlnami pandemie, ale i třeba i digitalizačními projekty, které posunou náš průmysl a podnikání kupředu.

Jaroslav Lískovec