ODBORNÉ SEMINÁŘE


Financování výzkumně-vývojových aktivit z národních zdrojů TA ČR

Pro podzim letošního roku jsme pro malé a střední firmy zajímající se o digitalizaci a modernizaci podle konceptu Průmyslu 4.0 připravili novou sérii Roadshow s podtitulem Jak na finance.

Nová série si dala za cíl ukázat firmám možnosti, jak zafinancovat zavádění nových technologií, automatizace a robotizace, ale také vlastní vývoj a výzkum. Série Digitalizace MSP, kterou již druhým rokem připravuje Národní centrum Průmyslu 4.0 ve spolupráci s agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, bude mít celkem čtyři díly, každý zaměřený na jinou oblast finanční podpory a zdrojů investic. 

První díl, produkovaný ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, jsme vysílali živě ve středu 24. 11. 2021 a ve dvouhodinovém vysílání jsme představili možnosti financování vlastního výzkumu a vývoje, které firmám nabízí právě TA ČR. Na příkladech firem, které díky programu TA ČR mohly navázat spolupráci s vybranou vědecko-technickou institucí, jsme postupně představili jednotlivé kroky celého procesu, poukázali na problematická místa a ukázali jakých výsledků je možné dosáhnout díky spolupráci firem a akademie. V závěrečné diskuzi jsme se věnovali přenosu výsledků do praxe a tomu, jak ošetřit duševní vlastnictví, které v průběhu celého procesu vzniká. 

Program pořadu naleznete zde.

Záznam pořadu