PODPORA PRO FIRMY


V rámci projektu INNOPROVEMENT byla schválena finální verze Akčního plánu

Společný sekretariát programu INTERREG EUROPE schválil finální verzi Akčního plánu vypracovaného projektovým týmem MPO ve spolupráci s partnery z výzkumného i soukromého sektoru. Na přípravě Akčního plánu se mimo projektového týmu MPO podílelo rovněž Národní centrum Průmyslu 4.0 spolu se svými partnery.

Zdroj: MPO

Hlavním cílem projektu „Zavádění Průmyslu 4.0 pomocí nových nástrojů na podporu inovací“ (Innoprovement), je nalezení vhodných podpůrných nástrojů pro malé a střední podniky (MSP) ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Projekt si také klade za cíl zvýšit podíl MSP, které úspěšně aplikují inovační řešení v oblasti digitalizace a automatizace výroby, jak to odpovídá konceptu Průmysl 4.0.

Vypracovaný Akční plán je pak zaměřený na podporu digitální transformace podniků a podporu testbedů, digitálních inovačních Hubů, a to prostřednictvím speciálních výzev, které budou vyhlášené v rámci nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. První výzvy pro podávání inovačních projektů by měly být otevřeny v průběhu roku 2022.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je do realizace projektu INNOPROVEMENT zapojeno od října roku 2018. Dalšími partnery jsou řídící orgány a zprostředkující subjekty ze 6 dalších zemí (Maďarsko, Polsko, Finsko, Portugalsko, Itálie a Řecko), přičemž každý z projektových partnerů si v rámci realizace projektu zvolil vlastní tematickou oblast. Projektové aktivity pak byly zaměřeny na sdílení osvědčených postupů v těchto 7 tematických oblastech. Na základě získaných informací pak začali jednotliví partneři připravovat ve spolupráci se zainteresovanými partnery z výzkumného i soukromého sektoru vlastní Akční plány na zlepšení podpůrných nástrojů. Akční plán je financován z prostředků programu INTERREG EUROPE. 

Finální verze Akčního plánu schválená Společným sekretariátem INTERREG EUROPE je k dispozici v knihovně dokumentů projektu zde.

Další informace o projektu je možné nalézt na stránkách projektu nebo na webu MPO.