ROADSHOW


Logistika a řízení skladů

Logistika a logistické systémy na řízení skladů byly tématem 3. dílu naší jarní Roadshow: Digitalizace MSP 2021, kterou jsme uspořádali společně s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Autor:  Alena Nessmithová

V rámci pořadu, který jsme živě vysílali ze studia Deloitte ve středu 28. 4. 2021, jsme se podívali na různé aspekty fungující logistické infrastruktury a prostřednictvím našich hostů představili různé technologie a systémy na sledování pohybu zásob a materiálu ve skladu, ale i dokončených výrobků na cestě k zákazníkovi. Co zákazník, to jiný sklad, technologie a nároky na chod celého procesu. Přesto mají jedno společné – využití inovativních technologií a digitalizace pro zvýšení efektivity a zlepšení ekonomiky celého procesu. 

Naši hosté na příkladech svých zákazníků ukázali typická i méně běžná řešení a odpověděli na otázky týkající se trendů a vývoje odvětví logistiky v našich podmínkách. 

Flexibilní logistické procesy vytvářejí z českých podniků vítěze i outsidery

Marek Bárdy – Managing Director a zakladatel, CIE Group, Pavel Vránek – Ředitel divize Industry, CIE Group

Logistika je nejčastěji pouze podpůrným procesem výroby, to však neplatí v úspěšných společnostech v ČR. Unikátnost českých podniků, je ve zvládnutí obtížných zakázek v kombinaci kvality a ceny bezkonkurenční v EU. Moderní automatizovaná výroba s menším počtem pracovníků a zároveň zákaznický tlak na schopnost flexibilně reagovat na proměnlivost odvolávek. To v ČR dělá z logistiky klíčový proces pro efektivitu celé společnosti!        

Automatický sklad – řešení problémů optimalizace a plánování operací v situacích, kdy konvenční řešení nevyhovuje.      

Libor Přeučil – Vedoucí oddělení Inteligentní a mobilní robotiky, CIIRC ČVUT v Praze                                   

Nastává například při požadavcích na flexibilitu skladu (limitovaná infrastruktura v místě a autonomie skladového robotu) a vysokou průchodnost robotizovaného skladu (výpočetní složitost optimálního rozvrhu operací). Jinou, typickou situací může být řešení výskytu neočekávaných událostí, např. porucha a vynucená přítomnost technika při potřebě servisu bez odstávky skladu, popř. sdílené provádění naskladňování a vyskladňování přímo operátorem.      

Jak současná krize mění dosavadní přístupy

Lukáš Jílek – Supply Chain Team Lead, Advisory, Deloitte

Pod tlakem okolností způsobených současnou pandemií se mění dosavadní přístupy v mnoho oblastech, logistiku a řízení zásobování nevyjímaje. Zákazník se dostává ještě více do středu zájmu, s čímž souvisí nutnost pružnějšího plánování a zlepšení servisu a služeb. Díky pandemii došlo k urychlení digitalizace, což s sebou přináší nové možnosti řešení. V příspěvku se podíváme, jaká je obecně úroveň digitalizace v logistice, zda se liší v různých oborech o jaká řešení je největší zájem. Na příkladech si ukážeme zajímavá řešení z poslední doby.

Traceabilita logistiky rozpracovaného materiálu bez skenování

Milan Šimek – CEO a Co-founder, SEWIO                                   

Jedním z velkých problémů jak v malosériových, tak i velkosériových výrobních podnicích, je získávání spolehlivých dat o toku rozpracovaných zakázek. Chybějící a nepřesné informace často vedou k situacím, kdy se díly zakázky dohledávají i několik hodin, což vede ke obrovským finančním ztrátám a zpoždění dodávek zboží na expedici. Na reálných případech národních i zahraničních zákazníků představíme, jak tyto problémy řešit zavedením lokalizačních služeb do logistických a výrobních procesů. Povíme si něco o možnostech, jak zvýšit bezpečnost operátorů v logistice a nakonec ukážeme, že ne všude je „paperless“ řešení plně možné, a že existují možnosti, jak zákazníkovi problém vyřešit pomocí vhodné kombinace digitální a papírové informace.

Automatická identifikace v logistice   

Petra Fuchsíková - Senior konzultant digitalizace, Siemens s.r.o.

Ohlídat pohyb materiálu a zboží ve skladu je snadné při nasazení monitorovacích technologií jako jsou například RFID nebo RTLS. Jaké jsou mezi nimi rozdíly, kterou kdy použít a jaké jsou jejich přínosy i náklady si ukážeme na příkladech realizací společnosti Siemens. Projdeme si proces návrhu logistického řešení od začátku až do konce a nabídneme vám ukázky různých přístupů přizpůsobených potřebám zákazníka.

Automatizovaný sklad pod taktovkou řídicího systému

Rostislav Schwob – Supply Chain Solutions Director, Aimtec

 

Automatizace v logistice je stejně důležitá jako ve výrobě a propojit jednotlivé její prvky ve fungující řešení je klíčové. Bez ohledu na různorodost technologií a jejich výrobce je možné řízení skladů ovládat prostřednictvím jednoho systému. Povíme si, jak zautomatizovat sklad, jak propojit kombinovaná pracoviště a jak mít dokonalý přehled o pohybu materiálu a zboží ve skladu. Na příkladech malých i velkých firem si ukážeme jaké jsou možnosti řešení, jejich přínosy a kde začít.

Inteligentní IoT Logistika – krev v žilách digitálního podniku  

David Řehoř – Business Development Manager, Cleverlance

V příspěvku se zaměříme na praktické aplikace nejmodernějších technologií v oblasti inteligentní IoT logistiky v prostředí českého i globálního průmyslu a jejich zásadní dopad na fungování digitální ekosystému moderních výrobních závodů.  Na příkladu případové studie velké logistické společnosti představíme řešení, jak mít pod kontrolou „running stock“ a řídit zásobování svých zákazníků „just-in-time.“