Roadshow: Logistika a řízení skladů

Logistika a řízení skladů

V minulém roce jsme společně se státní Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest zahájili sérii workshopů na různá témata Průmyslu 4.0 pod názvem "ROADSHOW: DIGITALIZACE MSP". V letošním roce budeme v pořadech pokračovat a přineseme vám zajímavé diskuze na další témata, která se dotýkají digitalizace výroby podle principů Průmyslu 4.0. Spolu s našimi hosty vám představíme to nejlepší z technologií, aplikací a postupů, které vám mohou pomoci při řízení výroby a chodu společnosti v duchu průmyslu 21. století.   


Pro každou výrobu jsou důležité vstupní suroviny, materiály, díly či součástky, bez kterých není možné nic vyrobit. Na druhé straně, aby zákazník dostal své zboží včas, je nutné precizně řídit a sledovat celý proces expedice až k zákazníkovi. Sklad i expedice jsou dvě strany jedné mince a jenom dokonalý přehled o všech jejích součástech a tocích zajistí, že firma může plnit svoje zakázky včas a v požadované kvalitě. 

Ať už se chystáte digitalizovat svoje skladové hospodářství a logistiku od podlahy nebo zavádět vylepšení v postupných krocích, podle toho co vám výroba a finance dovolí, vždy je důležité vnímat logistiku jako celek. S pomocí nejmodernějších technologií jakou jsou různé sensory, čidla a trekovací čipy je možné mít přehled o veškerém pohybu materiálů a zboží v reálném čase, přes jeden software je možné sledovat, kontrolovat a řídit fungování celého skladu. Teprve logistika postavená na technologiích Průmyslu 4.0 může sloužit potřebám moderní průmyslové výroby. Není proto divu, že automotive, který je tahounem českého průmyslu, je také leaderem při zavádění technologií Průmyslu 4.0, a to i v řízení skladů a logistiky. Digitalizované skladové hospodářství, ale není pouze výsadou dodavatelů pro automotive, a jeho benefity ocení každá výrobní společnost, ať už vyrábí a prodává cokoliv. 

Rádi bychom Vám v našem pořadu představili některé z technologií, které se používají při sledování pohybu materiálu a zboží ve skladu, ukázali jak snadno a efektivně řídit celý proces a na příkladech realizací nabídli inspiraci pro vaše vlastní podnikání. V rámci posledního jarního dílu Roadshow se vám představí společnost CIE Group, která představí moderní logistická řešení a jejich důležitost pro bezproblémový chod každé firmy. Společnost Sewio na příkladech svých zákazníků ukáže několik různých oblastí, kde mohou vhodně implementovaná lokalizační zařízení vyřešit různorodé problémy od odstranění chybovosti při nakládce zboží po zvýšení bezpečnosti operátorů ve skladech. A společnost Deloitte na příkladech svých zákazníků ukáže, jak se pod tlakem pandemie mění pohled firem na automatizaci logistiky a řízení zásobování, a jaká řešení nejčastěji volí. 

Nezapomínáme ani na řízení skladového hospodářství v duchu požadavku "just-in-time" a společnost Cleverlance na příkladu své případové studie představí, jak to funguje, když většina zásob je na cestě jako tzv. "running stock." Málokdy se podaří mít všechny technologie ve skladu od jednoho dodavatele a zastřešené jedním systémem. Společnost Aimtec se zaměřuje právě na vytváření jednotného řídicího systému, kterým lze ovládat všechny technologie a zařízení soustředěné v rámci jednoho skladu. RFID nebo RTL? Trekovacích a lokalizačních technologií pro logistiku je celá řada, a která se hodí na co a jak postupovat při automatizaci logistických operací, na příkladech svých realizací představí společnost Siemens

A kdyby žádné z komerčně nabízených řešení nebylo to pravé pro vaše sklady, pak je zde ještě aplikovaný výzkum, který umí nacházet řešení právě tam, kde žádné doposud není. Libor Přeučil z CIIRC ČVUT ukáže, jak lze pomocí robotů a speciálních algoritmů vytvořit plně automatizovaný sklad, kde lidé ani nejsou potřeba.


TERMÍN: 28. 4. 2021 | 13:00 - 15:00 | ONLINE STREAM

Hosté:

  • Marek Bárdy - Managing Director a zakladatel, CIE Group
  • Pavel Vránek – Ředitel divize Industry, CIE Group
  • Libor Přeučil - Vedoucí oddělení Inteligentní a mobilní robotiky, CIIRC ČVUT v Praze
  • Lukáš Jílek - Supply Chain Team Lead, Advisory, Deloitte
  • Milan Šimek - CEO a Co-founder, Sewio 
  • Petra Fuchsíková - Senior Consultant Digitalization, Siemens s.r.o.
  • Rostislav Schwob - Supply Chain Solutions Director, Aimtec
  • David Řehoř - Business Development Manager, Cleverlance


PROGRAM VYSÍLÁNÍ:

13:00                          Zahájení pořadu - moderátor Aleš Vlk

13:01 - 13:35            Flexibilní logistické procesy vytvářejí z českých podniků vítěze i outsidery
                                   
Logistika je nejčastěji pouze podpůrným procesem výroby, to však neplatí v úspěšných společnostech v ČR. Unikátnost českých
                                   podniků, je ve zvládnutí obtížných zakázek v kombinaci kvality a ceny bezkonkurenční v EU. Moderní automatizovaná výroba
                                   s menším počtem pracovníků a zároveň zákaznický tlak na schopnost flexibilně reagovat na proměnlivost odvolávek. To v ČR
                                   dělá z logistiky klíčový proces pro efektivitu celé společnosti!

                                   Marek Bárdy – Managing Director a zakladatel, CIE Group
                                   Pavel Vránek – Ředitel divize Industry, CIE Group

                                   Host: Libor Přeučil - Vedoucí oddělení Inteligentní a mobilní robotiky, CIIRC ČVUT v Praze
                                   Automatický sklad - řešení problémů optimalizace a plánování operací v situacích, kdy konvenční řešení nevyhovuje.                                         Nastává například při požadavcích na flexibilitu skladu (limitovaná infrastruktura v místě a autonomie skladového robotu) a
                                   vysokou průchodnost robotizovaného skladu (výpočetní složitost optimálního rozvrhu operací). Jinou, typickou situací může být
                                   řešení výskytu neočekávaných událostí, např. porucha a vynucená přítomnost technika při potřebě servisu bez odstávky skladu,
                                   popř. sdílené provádění naskladňování a vyskladňování přímo operátorem

13:35 - 13:53            Jak současná krize mění dosavadní přístupy
                                   Pod tlakem okolností způsobených současnou pandemií se mění dosavadní přístupy v mnoho oblastech, logistiku a řízení zásobování
                                   nevyjímaje. Zákazník se dostává ještě více do středu zájmu, s čímž souvisí nutnost pružnějšího plánování a zlepšení servisu a služeb.
                                   Díky pandemii došlo k urychlení digitalizace, což s sebou přináší nové možnosti řešení. V příspěvku se podíváme, jaká je obecně úroveň
                                   digitalizace v logistice, zda se liší v různých oborech o jaká řešení je největší zájem. Na příkladech si ukážeme zajímavá řešení
                                   z poslední doby.

                                   Lukáš Jílek - Supply Chain Team Lead, Advisory, Deloitte

13:53 - 14:11            Traceabilita logistiky rozpracovaného materiálu bez skenování
                                    Jedním z velkých problému jak v malosériových, tak i velkosériových výrobních podnicích, je získávání spolehlivých dat o toku
                                    rozpracovaných zakázek.  Chybějící a nepřesné informace často vedou k situacím, kdy se díly zakázky dohledávají i několik
                                    hodin, což vede ke obrovským finančním ztrátám a zpoždění dodávek zboží na expedici. Na reálných případech národních i
                                    zahraničních zákazníků představíme, jak tyto problémy řešit zavedením lokalizačních služeb do logistických a výrobních
                                    procesů. Povíme si něco o možnostech, jak zvýšit bezpečnost operátorů v logistice a nakonec ukážeme, že ne všude je
                                    „paperless“ řešení plně možné, a že existují možnosti, jak zákazníkovi problém vyřešit pomocí vhodné kombinace digitální
                                    a papírové informace.

                                    Milan Šimek - CEO a Co-founder, SEWIO

14:11 - 14:29            Automatická identifikace v logistice   
                                   Ohlídat pohyb materiálu a zboží ve skladu je snadné při nasazení monitorovacích technologií jakou jsou například RFID nebo
                                   RTLS. Jaké jsou mezi nimi rozdíly, kterou kdy použít a jaké jsou jejich přínosy i náklady si ukážeme na příkladech realizací
                                   společnosti Siemens. Projdeme si proces návrhu logistického řešení od začátku až do konce a nabídneme vám ukázky různých
                                   přístupů přizpůsobených potřebám zákazníka.

                                   Petra Fuchsíková - Senior konzultant digitalizace, Siemens s.r.o.

14:29 - 14:47             Automatizovaný sklad pod taktovkou řídicího systému
                                    
Automatizace v logistice je stejně důležitá jako ve výrobě a propojit jednotlivé její prvky ve fungující řešení je klíčové. 
                                    Bez ohledu na různorodost technologií a jejich výrobce je možné řízení skladů ovládat prostřednictvím jednoho systému.
                                    Povíme si, jak zautomatizovat sklad, jak propojit kombinovaná pracoviště a jak mít dokonalý přehled o pohybu materiálu
                                    a zboží ve skladu. Na příkladech malých i velkých firem si ukážeme jaké jsou možnosti řešení, jejich přínosy a kde začít.

                                    Rostislav Schwob - Supply Chain Solutions Director, Aimtec

14:47 - 15:05             Inteligentní IoT Logistika – krev v žilách digitálního podniku  
                                    V příspěvku se zaměříme na praktické aplikace nejmodernějších technologií v oblasti inteligentní IoT logistiky v prostředí
                                    českého i globálního průmyslu a jejich zásadní dopad na fungování digitální ekosystému moderních výrobních závodů.  Na příkladu
                                    případové studie velké logistické společnosti představíme řešení, jak mít pod kontrolou „running stock“ a řídit zásobování svých
                                    zákazníků „just-in-time.“

                                    David Řehoř - Business Development Manager, Cleverlance                                     

15:05                          Ukončení pořadu


ZÁZNAM CELÉHO VYSÍLÁNÍ:


Všechny naše pořady můžete sledovat zdarma. Na základě registrace vám zašleme link ke sledování streamu, který obdržíte krátce před samotným vysíláním. Když se připojíte živě, můžete v průběhu pořadu klást hostům dotazy prostřednictvím aplikace Slido.
Záznam z pořadu naleznete po jeho skončení na našich stránkách, a to spolu s doplňujícími materiály k tématu, prezentacemi hostů a jejich kontaktními informacemi. 


Partneři pořadu

Vysílání ze svého studia zajišťuje společnost