Energetika a Průmysl 4.0

Chystané změny v energetice a jejich dopad do fungování průmyslových podniků


Tlak na společenskou odpovědnost firem se neustále zvyšuje a má vliv nejen na volbu zdrojů energie, ale také na jejich distribuci a využívání. Jaký dopad bude mít tato proměna na zajištění energetických potřeb výrobních společností? Mají firmy důvod se těchto změn obávat? A jak by se na ně měly připravovat?

O těchto a dalších otázkách ohledně podoby současné energetické soustavy a jejího fungování ve vztahu k potřebám průmyslových podniků si budeme povídat v rámci naší chystané online diskuze. Společně s našimi hosty se zamyslíme nad tím, jakými změnami bude procházet průmyslová energetika v příštích 10 až 15 letech a jak mohou technologie Průmyslu 4.0 firmám s tímto přechodem pomoci.


TERMÍN: 12. 5. 2021 | 13:00 - 14:30 | ONLINE STREAM

Hosty našeho online setkání budou:

  • Kamil Čermák, předseda představenstva a CEO, ČEZ ESCO, a.s.
  • Radek Hartman, člen představenstva ČEPS, a.s.
  • Josef Kotrba, Chairman, Deloitte
  • Tomáš Hüner, ředitel Smart Infrastructure, Siemens, s.r.o.

Moderátorem diskuze bude Miroslav Lopour, šéf strategických projektů v týmu energetických projektů Deloitte.


Své dotazy hostům budete moct v průběhu vysílání pokládat prostřednictvím aplikace Sli.do.
Odkaz pro sledování Vám bude zaslán v den konání live streamu.

Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.
V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na Gabrielu Naiwirtovou, gnaiwirtova@deloittece.com, tel. +420 603 459 708.


Pořad připravili a k jeho sledování vás zvou