PŘÍPADOVÁ STUDIE


Informační systém podporuje efektivní výrobu, servis a prodej letadel

All-in-one ERP pomáhá firmě z leteckého oboru s důslednou evidencí výrobních a servisních postupů.

autor: ABRA Software, a.s.

Skupina OK Aviation Group zajišťuje prostřednictvím pěti dceřiných společností zákazníkům vše pro soukromé létání od výroby, prodeje značek PILATUS, PIPER, DYNAMIC, ADVANTIC a servisu letadel přes letový provoz až po letištní služby a pilotní výcvik. Firma hledala nástroj, který by jí pomohl efektivně řídit výrobní a servisní procesy a evidovat rozsáhlou dokumentaci na jednom místě. Zároveň potřebovala zjednodušit administrativu zejména v oblasti vystavování faktur mezi firmami ze skupiny. Pro splnění těchto požadavků se rozhodla použít informační systém ABRA Gen.

 

Hlavní přínosy implementace ERP systému ve firmě OK Aviation:

  • Automatizace překlápění elektronických faktur ve formátu ISDOC v rámci jednotlivých firem ve skupině, čímž se významně šetří čas.
  • Kompletní řízení výroby a servisu letadel s detailní evidencí všech výrobních a servisních postupů.
  • Rychlá orientace ve skladu ukládáním materiálu do přesných pozic.
  • Evidence kompletní dokumentace k vyráběným i servisovaným letadlům.
  • Podpora důsledné kontrolní činnosti díky provázanosti všech dokladů.
Nejvíce na ABRA Gen oceňuji provázanost informací. Systém přesně ví, co všechno se má k vyřízení každé zakázky nakoupit. Efektivita práce a úspora času v administrativě je tím pádem vysoká.
Kateřina Svatošová generální ředitelka OK Aviation Group

ilustrační foto OK Aviation Group

Zakázková výroba a servis letadel

Informační systém ABRA Gen firma přizpůsobila svým potřebám a jeho prostřednictvím teď řídí výrobu a servis ultralightů. Nejprve na základě všech aktivit společnosti vznikly číselníky a evidence přesných výrobních postupů. Ty byly následně provázané s administrativní částí. Jakmile byl v ABRA Gen zaevidován přesný proces výroby prvního letadla včetně detailní evidence všech dílů a dalšího materiálu, získala firma okamžitý přehled o tom, zda jsou pro jakoukoliv novou objednávku na skladě dostupné všechny komponenty. Tento postup byl aplikován na veškerou výrobu a opravy. Díky tomu, že systém hlídá minimální a maximální skladové stavy, pomáhá udržovat vždy přesný stav komponentů. A díky přesnému pozicování ve skladu skladník vždy perfektně ví, kde má hledat i ten nejmenší šroubek.

 

Na základě těchto informací teď firma připravuje technikům servisní kity, aby nemuseli běhat do skladu pro každou drobnost. Technik předem ví typ letadla, který bude servisovat, a v případě pravidelných prohlídek zná všechny úkony. Tudíž mu na skladě připraví kompletní kit všeho, co bude pro svou práci potřebovat. Obsah je přesně daný tím, že ABRA Gen ví, co se má v každém úkonu odehrát a pokud nějaká součást chybí, zajistí neprodleně objednávku.

„Velmi nám pomáhá také možnost přiložit ke všem dokladům libovolné dokumenty,“ doplňuje Kateřina Svatošová. „Ke každému dílu musíme mít kompletní dokumentaci a evidenci historie. Vše díky tomu máme na jednom místě připojené ke konkrétní příjemce. Díky tomu máme v případě reklamace všechny informace ihned k dispozici.“

Přehled o financích

Informační systém usnadňuje firmě veškerou administrativu spojenou s řízením celé firmy. Managementu např. pomáhá vytvářet plány výdajů a cash flow. Manažer ihned vidí, jaké zakázky jsou otevřené, jaké se chystají, co a kdy je nutné zaplatit a kdy lze očekávat platbu od zákazníka. Potřebné informace má kdykoliv k dispozici, aniž by kvůli tomu musel vytěžovat několik lidí, což významně šetří čas. Provázanost všech dokladů ve firmě také usnadňuje veškerou kontrolní činnost a správu financí.

Intenzivnější rozvoj e-commerce

Po vládních restrikcích v době jarní koronavirové krize zůstal celý letový provoz na zemi. Vedení společnosti muselo na výpadek byznysu ihned zareagovat. Jedním z kroků bylo zaměření na online aktivity a s tím spojený intenzivnější rozvoj e-commerce.

Pracujeme s ABRA Software na automatizaci online prodeje a propojení s informačním systémem. Potřebujeme automatizovat objednávkový proces, následnou fakturaci a synchronizovat informace o skladových zásobách. Rozhodli jsme se ukončit nevyhovující externí e-shop a celý online prodej překlopíme na řešení ABRA e-shop,“ vysvětluje Kateřina Svatošová.

Název firmy: OK Aviation Group

 

Obor: letecký průmysl
Oblast ABRA Gen: výroba, sklady, finance, obchod
Zaměstnanci: 67
Roční obrat: 1039 mil. Kč
Místo: Středočeský kraj

ilustrační foto OK Aviation Group