EDITORIAL ALENY NOVÁKOVÉ


Alena Nováková
zástupkyně ředitele NCP 4.0

Logistika zní jako velmi komplikovaný pojem, přesto ji každý z nás denně řeší. V lockdownu to byla třeba efektivní logistika bytu: dle počtu místností, dostupných pracovních stolů a počítačů vyřešit rozmístění členů rodiny tak, abyste zvládali pracovat, on-line výuku s dětmi, zásobovaní věčně hladových krků nutričně vyváženými jídly a zároveň zůstali alespoň trochu příčetní.

Nyní, když můžeme konečně ven, logistické operace pokračují: denně (ne)zvládáme přesuny osob ve správném čase na správné místo a také přesuny zboží, které ke své existenci potřebujeme. Volíme k tomu rozličné dopravní prostředky dle výhodnosti i aktuálních možností.  Každý z nás běžně zvládá logistiku v počtu maximálně jednotek lidí.

Jakmile je osob, úkolů a lokalit více, lidský mozek, diář či vzkazovník na ledničce přestávají stačit a je třeba zapojit sofistikovanější nástroje. A přesně tak tomu je i v průmyslové výrobě. Pro každou výrobu jsou důležité vstupní suroviny, materiály, díly či součástky, bez kterých není možné nic vyrobit. Na druhé straně, aby zákazník dostal své zboží včas, je nutné precizně řídit a sledovat celý proces expedice až k zákazníkovi, zpětnou vazbu, reklamace či servis. Sklad i expedice jsou dvě strany jedné mince a jenom dokonalý přehled o všech jejích součástech a tocích zajistí, že firma může plnit svoje zakázky včas a v požadované kvalitě. 

V běžném životě si často při denním vykonávání logistických operací připadáme jako roboti. Ve skladech nás už roboti nahrazují nebo s člověkem spolupracují. Ideálně tak, aby robot člověku pomáhal s pro něj náročnými, repetitivně se opakujícími úkoly.

Možná už není daleko doba, kdy díky umělé inteligenci bude zboží doručováno s ohledem na aktuální stav skladu, místa doručování a možností přepravy tak, aby zákazník své zboží dostal co nejdříve, za co nejmenší náklady a zároveň i maximálně udržitelně. K tomu je třeba mít perfektně propojený systém, díky kterému máte absolutní přehled o všech tocích zboží a stavu jednotlivých zakázek a možnost vyhodnocovat data.

Ve čtvrtém čísle Bulletinu Průmyslu 4.0 Vám představíme řadu řešení pro logistiku dopravy a skladů, přičemž každé má své místo využití pro jinou situaci. Jedno mají ale všechna digitální řešení společná – je třeba zavádět komplexní řešení, nikoli dílčí.

Alena Nováková