LIDÉ


Řízení digitální transformace

Firmy napříč obory a velikostmi řeší využívání nejnovějších technologií s cílem zvýšení výkonnosti a dlouhodobé udržitelnosti firmy. Jedná se o velkou změnu z pohledu mnoha parametrů. Řízení této změny – digitální transformace firmy – je pro mnohé výzvou. To, jak změna bude řízena, ovlivní její konečný výsledek v kvalitě i čase.

Autor: Radka Šušková, interim manažerka, Česká asociace interim managementu, z.s.

V současné není pro firmy otázkou, zda jít do digitální transformace či nikoliv. Řeší už jen kdy a jak firmu touto změnou provedou. Každá změna otevírá řadu otázek a pochybností. Reakce na změnu jsou u lidí ve firmách v počátku spíše negativní a jejich chování se projevuje odmítáním, nedůvěrou a obavami. Lidé nechápou, proč se musí věci měnit, když doteď fungovaly dobře a stačilo to. Obávají se toho, že v nových podmínkách selžou a nebudou schopni se přizpůsobit. Pokud se tak lidé cítí, mohou dělat vše proto, aby ke změnám nedocházelo a stanou se těmi, kdo změny bojkotují. Tyto reakce jsou o to výraznější ve firemních kulturách, které nepodporují transparentnost v mnoha ohledech. Naopak ve firemní kultuře, která je postavena na důvěře, otevřenosti, zapojování lidí do tvorby společné budoucnosti, v takové kultuře je jednodušší změny řídit.

Rozhodnutí pro vstup do této změny je vždy na majitelích firem, kteří určují hlavní vizi budoucnosti. Management je pak zodpovědný za výsledek celé změny, a proto si musí především uvědomit, že technologie jsou jen nástroje, jejichž využití zhodnotí teprve lidé. 

Připravenost firmy na digitální transformaci znamená připravenost lidí. Začíná to prodejem myšlenky – pochopením, v čem tato změna pozitivně ovlivní firmu i každého jedince v ní. Následuje proces zapojení lidí do změny současně s rozvojem jejich nových kompetencí, bez kterých se v příštím období neobejdou. Ke změně kompetencí dojde u každé pozice, protože největší změnou je změna myšlení, sebe-motivace, práce s dynamickou změnou, multikomunikace a celý soubor dovedností z oblasti digitalizace. Lidé se už dnes naučili komunikovat v online prostředí, osvojili si řadu nových softwarů a aplikací, které jim zjednodušují a zrychlují jejich práci. A postupně se budou dále rozvíjet, aby dokázali maximálně využít nové technologie ve firmě. Běžný pracovník ve výrobě bude používat virtuální či rozšířenou realitu, bude mít v týmu svého cobota, papíry zmizí z procesu předávání informací. To jsou vše nové dovednosti a ruku v ruce s tím jde i nutná změna postoje k těmto novým výzvám.

Každá řízená změna má svého lídra. CDO - Chief Digital Officer - je člověk, který musí mít přesah v oblasti IT, technologií, obchodu, marketingu, a především však musí být lídrem ve smyslu práce s lidmi a jejich potenciálem. Je náročné najít takto multidisciplinárního člověka ve svých řadách. Proto firmy často přistupují k využití interim managementu. Zkušenosti interim změnového manažera pomohou nastartovat digitální transformaci. Jeho základním úkolem je sestavit tzv. prozměnový tým, který se stane nositelem a tvůrcem změny. Společně pak definují strategický projekt změny, který agilním způsobem řídí. 

Výhodou interim manažera je, že je zvyklý, z podstaty své práce, velmi rychle se ve firmě zorientovat, analyzovat si připravenost lidí a procesů na změny a navrhnout cestu, která povede k transformaci. Při své práci postupuje systematicky, ověřuje si účinek dopadu svých rozhodnutí aktivní zpětnou vazbou a agilně řídí jednotlivé kroky, které vedou k cíli. Tím, že interim manažer má za sebou zkušenost s řadou změn, které řídil v různých firmách, dokáže toho efektivně využít. Jeho nastavení je přirozeně prozměnové a umí pracovat s lidmi tak, aby je přes počáteční fázi odmítání přivedl k zapojení do změn. To, že přichází do firmy na konkrétní dobu, s jasným cílem a pravomocemi, umožňuje od počátku pracovat velmi efektivně a stanovovat správně priority.  Není zatížen historií firmy, zvyklostmi a setrvačností. Dokáže rychle věci zlepšovat, podporovat inovace a ukazovat lidem příležitosti, které v provozní slepotě nemusí vidět. To vše jsou důležité schopnosti, které využije při řízení procesu digitální transformace ve firmě.