ROZHOVOR S RADOSLAVEM SOVJÁKEM


Chceme, aby stavebnictví bylo konkurenceschopné a přitažlivé pro mladou generaci

Národní centrum Stavebnictví 4.0 vzniklo letos v lednu na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a působí vedle Národního centra Průmyslu 4.0. S jeho ředitelem, Radoslavem Sovjákem jsme se bavili nejen o jeho cílech v této pozici, ale také o synergiích, které stavebnictví a průmysl mají.

Za NCP 4.0 se ptala Alena Nováková

Průmysl 4.0 ve svých začátcích poměrně intenzivně bojoval za své právo na existenci a s nejrůznějšími předsudky. Myslím, že situace ve stavebnictví je v mnoha ohledech podobná… 

Předsudky se dnes už absolutně nemůžeme zabývat. Stavebnictví již desítky let trápí rostoucí náklady, stagnující produktivita a nezanedbatelná míra plýtvání. K tomu se přidává rekordní poptávka po budovách s rostoucí složitostí a rovněž zvýšenými nároky zákazníků včetně požadavků na udržitelnost.  Stavebnictví 4.0 musí najít nové způsoby, jak se s těmito požadavky vypořádat. Nemluvím však o tom, že vyjmeme jednu věc a tu zefektivníme nebo ozeleníme, ale o tom, že na stavebnictví je potřeba koukat komplexně od samého začátku, tj. od územního plánu až po samotný konec, s třeba znovupoužití stavebního materiálu na něco dalšího. Bez napojení všech procesů do sebe tak, aby na sebe navazovaly a dávaly ekonomicky smysl, se nikam nepohneme. Národní centrum stavebnictví 4.0 (NCS 4.0)  by mělo fungovat jako akcelerátor potřebných změn, abychom průmyslový obor, který tvoří téměř deset procent našeho HDP, dokázali držet na nejvyšší možné úrovni, aby to byl obor konkurenceschopný, nabitý technologiemi a v neposlední řadě obor přitažlivý pro mladou generaci. Přiznejme si, že v bahně, hluku a venku se dneska moc nikomu pracovat nechce. Rádi bychom nabídli jiný pohled na stavebnictví, než jaký nabízí současná doba, a to na stavebnictví budoucnosti - Stavebnictví 4.0.

Zkuste nám představit, v jakých oblastech se může uplatňovat Stavebnictví 4.0, protože se nejedná třeba jen o populární 3D tisk staveb nebo digitální dvojče budov. Kde všude najde uplatnění?

Neexistuje definice, co všechno Stavebnictví 4.0 je,  a je to tak dobře. V NCS 4.0 chceme být otevření všem novým impulzům, které pomohou stavět lépe, ekologičtěji a levněji.

Ale ano, 3D tisk, digitalizace procesů, prefabrikace, to všechno jsou již pevně vytyčené směry, kterými se stavebnictví musí ubírat. Důležité je ale všechny tyto věci propojit a integrovat do stavebního procesu i další inženýrské disciplíny. Když k 3D tisku nebude existovat žádná legislativa,  tak můžete mít hvězdný tým, který vám vytiskne z betonu téměř cokoli, ale vy ve výsledku nemůžete postavit nic. Je tedy potřebné jednotlivé trendy podporovat tím, že je zapojíme do celé mozaiky stavebnictví, aby dávaly smysl jak po stránce ekonomické, tak třeba i urbanistické. 3D tisk je zajímavá technologie, ale určitě se nestane, že budeme už jenom tisknout. Budou vznikat nové technologie a postupy a na ty musíme být připraveni a tím se vracíme částečně i na začátek do školství – připravují střední a vysoké školy stavaře na budoucnost?   

NCS 4.0 chce být platformou, kde profesionálové ve stavebnictví (včetně vědy a výzkumu) najdou podporu a hybnou sílu k prosazování změn třeba i na poli legislativy. Chceme propojovat výzkum a praxi. Zatímco vědecká pracoviště mají prostor pro testy a výzkum, firmy tento čas a někdy ani vybavení nemají. Na druhé straně školám občas chybí konkrétní zadání, něco, co by přineslo řešení teď a tady a bylo použito na reálném projektu. Jedině propojením těchto dvou světů dokážeme posouvat stavebnictví tam, kde má být. V neposlední řadě je naším úkolem propagace Stavebnictví 4.0 mezi veřejností. Chceme zvýšit zájem o studium na stavebních fakultách u mladých lidí – protože 4.0 opravdu dělá ze stavebnictví atraktivní obor a dobře placené zaměstnání.

Radoslav Sovják, ředitel Národního centra Stavebnictví 4.0. Foto: Ilona Miková

Radoslav Sovják 

Radoslav Sovják vystudoval ČVUT v Praze kde v současnosti působí jako docent v Experimentálním centru Fakulty stavební. Přednáší a vede doktorandy v oboru Konstrukce a dopravní stavby, Fyzikální a materiálové inženýrství a Integrální bezpečnost. Část svého studia strávil na technické univerzitě v Nizozemí. Mimo techniku vystudoval Právnickou fakultu na MU v Brně a také Alternativní řešení sporů v CEVRO Institutu.

Mezi jeho výzkumné zájmy se řadí pokročilé stavební materiály především pro fyzickou bezpečnost staveb, speciální betony, extrémní zatěžování a v neposlední řadě teorie konfliktu, řešení sporů a mediace. Je řešitelem a spoluřešitelem nesčetného množství výzkumných grantů a autorem 15 patentů (v ČR a USA). Jeho práce je publikována v celé řadě odborných časopisů a je členem, mimo jiné, poradního orgánu Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace pro oblast Civil Engineering.

Na post ředitele Národního centra Stavebnictví 4.0 byl nominován v lednu 2022, nicméně vzniku centra se věnuje již od roku 2021. 

NCS 4.0 vzniklo vedle Národního centra Průmyslu 4.0,  jaké synergie s průmyslem vidíte?

Fenomén 4.0 - od Společnosti 4.0 přes Stavebnictví 4.0 a Průmysl 4.0 - je něco čemu se nevyhneme. Čím dříve zareagujeme, tím lepší bude „absorpce” změn. Stavebnictví je velmi specifický obor, který se liší od ostatních průmyslových odvětví především tím, že se jeho úspěch neměří podle toho, kolik toho vyvezeme ven, ale podle toho, kolik toho jsme schopni saturovat vlastními silami. Je to nastaveno jinak než třeba elektrotechnologie, IT nebo strojírenství. Samostatné centrum je tedy bez debat. Synergie s NCP 4.0 důležité ale určitě jsou, minimálně v oblasti robotizace určitých procesů a jsem si jistý, že ale budou v budoucnu jistě přibývat.

Co přináší NCS 4.0 na český trh, s jakými požadavky se na vás mohou firmy, úřady nebo instituce obracet?

Propojení soukromé sféry s vysokými školami a státem je v této platformě zcela jedinečné. Máme přehled o všech aktuálních směrech a nových technologiích, které jsou ve stavebnictví na vzestupu a dokážeme je efektivně propojovat a zúročovat. Díky tomu dokážeme firmám poradit s konkrétními problémy, najít jejich řešení a zasadit je do celého schématu Stavebnictví 4.0 a tím pádem najít nejefektivnější cestu ke zlepšení. 

Dlouhodobým cílem je vybudovat silnou značku, která bude udávat vize a směr českého stavebnictví. Chceme být ambasadory novinek do firem a zároveň působit na stát při schvalování inovací a konceptů. Firmám dokážeme pomoct s různými dotačními tituly při zavádění principů 4.0 na půdorysu stavebnictví.

Plánujeme i vlastní hodnocení, tzv. Etalon 4.0, které umožní vybírat a hodnotit výrobky, stavby a firmy v ČR na základě principů stavebnictví 4.0.

NCS 4.0 bylo oficiálně založeno v lednu. Jaké konkrétní kroky teď aktuálně připravujete? Kde vidíte centrum za dva roky?

Nejblíže je teď vytvoření Vrcholové strategie pro Stavebnictví 4.0 a definice Strategických oblastí, které začneme pomalu naplňovat a propojovat. Vytvořili jsme z řad našich partnerů akční skupinu, která má tento jedinečný úkol. Musíme si definovat kritické oblasti a působit na státní sféru při jejich řešení. 

Ve spolupráci s naším partnerem Nadací ABF budeme již v letošním ročníku soutěže Stavba roku udělovat cenu za Stavbu 4.0. 

Velkým úkolem pro tento a příští rok je vznik celostátní sítě Testbedů pro Stavebnictví 4.0. Chceme propojit excelentní výzkumná pracoviště za účelem efektivnější spolupráce jak mezi akademickou sférou, tak i směrem k průmyslu. Věříme, že do dvou let celou síť testbedů zprovozníme a staneme se jasně čitelným partnerem pro veřejnost, stát i průmysl. 

 

Děkuji za rozhovor!