AUTOMATICKÉ TŘÍDĚNÍ DIAMANTŮ


10 000 kamenů za hodinu

Dříve než mohou diamanty zazářit na prstu, musí se pečlivě opracovat. Moderní a výkonné stroje pracují vysokou rychlostí. Nový GEMSORT/10000 od belgické společnosti BUKO třídí za pomoci rychlých ventilů MHE2 až 10 000 drahokamů za hodinu.

Autor: Festo

Lesknoucí se ušlechtilé kameny odhalují svůj třpyt a půvab až poté, co se vybrousí a vyleští ze surové podoby do nejrůznějších tvarů. Snad nejznámější formou je briliant, ale existuje také růžový, oválný, smaragdový a stupňovitý brus. Z jednoho surového diamantu lze získat více briliantů či jiných výbrusů v různých velikostech. Největším uměním při broušení surových diamantů je ztratit co nejméně vzácného materiálu. Jakmile kameny dostanou svůj konečný tvar, třídí se podle velikosti.

Společnost BUKO, specialista na vývoj a výrobu strojů a nástrojů pro klenotnický průmysl, vyvinula pro automatizaci třídicího procesu zařízení s označením GEMSORT/10000. Ve zvolené technologii se také blýskají svou výjimečnou rychlostí a přesností sepnutí rychlé ventily Festo MHE2.

Diamanty se pohybují mezi tryskami a třídicími přihrádkami na rotující skleněné desce. Jakmile se drahokam dostane do místa, odkud má být odsunut do zásobníku se stejnou velikostí kamenů, vyfoukne ho impulz stlačeného vzduchu.

Třídění optickým sítem

„Klasickým způsobem, jak třídit diamanty podle velikosti, je použít síto,“ vysvětluje Kris Vierstraete, který je už čtyři roky generálním ředitelem společnosti. „Tento postup je rychlý, ale má své nevýhody: omezenou přesnost a také to, že se kameny pravidelně v sítu zachytávají. Existuje také nebezpečí, že se poškodí.“

Pro přesné, rychlé a jemné třídění diamantů o průměru od 0,7 do 3,6 mm se používá optické síto, využívající kameru. Diamanty jsou ohodnocovány podle počtu pixelů, které obsadí na snímku z kamery. GEMSORT/10000 tak dokáže rozlišit toleranci na úrovni 5 mikrometrů.

 Vibrační kruhový zásobník dopravuje diamanty pod kameru a orientuje je tak, aby se nepoškodily.

Opatrná manipulace s drahokamy

Na začátku třídění se diamanty umístí na skleněnou desku, která je zespodu prosvětlená. Telecentrické objektivy připevněné na osvětlení a kameře pracují s paralelním uspořádáním světelných paprsků. Diamanty dopravuje na rotující kruhovou skleněnou desku jeden po druhém kruhový vibrační zásobník. Protože zásobník posouvá diamanty v poloze naplocho, nedochází k jejich poškození vlivem překlápění. Každý kus je při ukládání na skleněnou desku zachycen fotobuňkou, která slouží jako spoušť pro kameru. Každý kámen je tak samostatně změřen a jeho velikost rozhoduje o řízení dalšího průběhu zpracování.

Rychlé ventily zkracují cyklus

Pro třídění diamantů vyvinula společnost BUKO nové uspořádání, využívající rychlé ventily umístěné soustředně pod rotující deskou. Rychlé ventily Festo přesunují drahokamy prostřednictvím impulzu stlačeného vzduchu podle velikosti do jedné z 32 nádob umístěných okolo skleněné desky. Pro dosažení kapacity 10 000 kamenů za hodinu je nezbytné, aby kamera, řízení i pneumatické obvody pracovaly výjimečně efektivně a přesně – to jsou dva dobré důvody, proč se společnost BUKO rozhodla pro rychlé ventily MHE2.

Reakce na signál je kratší než 2 milisekundy a opakovatelná přesnost sepnutí je lepší než 0,2 milisekundy. Rychlá odezva a vysoká přesnost umožňují vyvíjet aplikace s velmi krátkými dobami cyklu. V novém zařízení GEMSORT/10000 je doba cyklu kratší než 3 milisekundy. Při kapacitě 10 000 diamantů za hodinu to znamená, že kameny jsou do zásobníků vyfukovány tempem kolem tří kusů za sekundu. Jak společnost BUKO uvádí, s využitím konvenční technologie by to nebylo možné.

 

Výjimečně účinné a přesné: rychlé ventily od společnosti Festo spínají méně než za 2 milisekundy a opakovatelná přesnost sepnutí je lepší než 0,2 milisekundy.