Mezinárodní strojírenský veletrh 2023

10. - 13. 10. 2023 | 9:00 - 17:00

PROPOJENÍ INOVACÍ A CHYTRÝCH ŘEŠENÍ

Cesta k úspěšné
firmě 21. století

Úspěšná firma 21. století  - představíme vám řešení pro inovace

Místo: Hala F,  stánek 201: Digitální továrna - Výstaviště Brno
Datum: 10. - 13. 10. 2023 | 9:00 - 17:00

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžete co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná firma 21. století, kterou na Mezinárodním strojírenském veletrhu představíme ve spolupráci s výzkumným pracovištěm CIIRC ČVUT v Praze - RICAIP Testbedem pro Průmysl 4.0 a společnostmi Siemens, T-Mobile, Česká spořitelna, DEL, SICK a evropským inovačním společenstvím EIT Manufacturing. 

 Na více než dvou stech metrech čtverečních vám představíme  řešení pro efektivní, udržitelnou a inovativní průmyslovou výrobu, bez které se neobejde žádná úspěšná firma 21. století.

Více najdete zde


Program 

V rámci programu Digitální továrna 2023 - Digitální stage jsme pro vás připravili odborné moderované diskuse. Navštivte nás přímo na veletrhu nebo sledujte online. Zúčastněte se také exkluzivního doprovodného programu. 

Jaká řešení na vás čekají?

Flexibilní modulární výroba: druhý život baterií

Monitoring spotřeby energií a stlačeného vzduchu

Průmyslová 5G síť - bezpečnost /sběr dat měření kvality 5G sítě

Průmyslové zpracování obrazu ve 2D/3D

Simulovaná linka ve VR: druhý život baterií

Tréninkové pracoviště v rozšířené realitě: poruchu stroje odhalte dřív, než nastane

Rychlá, udržitelná a efektivní digitální transformace: Siemens

Zdravé financování inovací: Česká spořitelna, Leasing ČS,  Erste Grantika Advisory (út -čt)
Digitalizace účetnictví - WFLOW (pá)

Contact Point EIT Manufacturing 

Digitální audit

Kolaborativní pracoviště pro potravinářství: Robotický výčep

Návštěva stánku

Jsme tu pro vás 

Partneři MSV 2023

Hlavní partner

Mezinárodní partner

Partner

Program: Digitální stage (Hala F)

Veletržní program můžete sledovat online nebo osobně v hale F na Výstavišti Brno. 

Středa 10:30 - 12:00 | Příklady dobré praxe financování - investice pro konkurenceschopnost 

moderuje Alena Burešová, manažerka NCP 4.0
10.30 – 10.50 | Přehled finančních nástrojů pro české firmy na trhu – české i zahraniční zdroje

hosté:
David Kaměš, EIT Manufactruring
Olga Dvořáčková, ředitelka regionálního korporátního centra České spořitelny v Pardubicích
Lukáš Nevěděl, Erste Grantika Advisory
10.50 – 11.10 | Přehled možnosti financování jednotlivých technologií – výhody a nevýhody
11.10 – 11.40 | Příklady dobré praxe úspěšného financování zvyšování inovativnosti
  

Firma PD-Plast - financování rozvoje společnosti za pomoci dotací s Erste Grantika Advisory
Firma Isolit-Bravo - Ocenění České spořitelny za příspěvek k transformaci české ekonomiky, projekt digitalizace firmy, financování z vlastních zdrojů
Firma Plaček Pet Products - realizace autonomní digitální prodejny, financování bankovním úvěrem,  prošli online DigiAuditem i poradenstvím s NCP4.0.

11.40 – 12.00 | Příklady dobré praxe - EIT Manufacturing 

Firmy RoboTwin a Galatek
Firma InovecTech

Partner pořadu


Středa 13:10 - 14:50 | 5G sítě

moderuje Alena Burešová, NCP 4.0
13.10 – 13.40 | Další vývoj 5G sítí – vývoj v laboratorních pracovištích před nasazením do praxe 

Pavel Václavek, vedoucí Kybernetika a robotika a vedoucí Smart Factory Core Facility, CEITEC VUT v Brně
Pavel Burget, ředitel Testbedu pro Průmysl 4.0, CIIRC 
Jan Hirš, Head of Industry 4.0 domain, T-Mobile

13.40 – 13.50 | Přehled možností, jak stavět 5G privátní síť a možnosti jejich financování

Tomáš Verner, manažer rozvoje ICT řešení, T-Mobile

13.50 – 14.40 | Příklady dobré praxe úspěšného nasazení 5G sítí v praxi

Tomáš Verner, manažer rozvoje ICT řešení, T-Mobile
Zástupci firem Kvados, Ericsson, Continental

Partner pořadu


Středa 15:40 - 16:00 | Kyberbezpečnost

Příklady dobré praxe

hosté:
T-Mobile
Jiří Bavor, Eviden

Partner pořadu


Čtvrtek 10:00 - 10:30 | Nové obchodní modely

  • Proč je pro české firmy nutné přijmout nové obchodní modely, jakých technologií mohou využít a k čemu jsou tyto technologie nápomocné
  • Konkrétní technologické příklady úspěšně nasazených nových obchodních modelů v praxi

František Podzimek, Head of Digital Enterprise  &  Business Development, Siemens
Tomáš Pavlík, majitel společnosti 100 % REWORK
tbd, 24Vision

Patner pořadu


Čtvrtek 10:30 - 11:30 | Využití dat ve firmách

Příklady dobré praxe
Martin Podešva, JHV Engineering – jak digitální profil stroje pomáhá odlišit se od konkurence
Pravoslav Nykodým, TOS Hostivař
Radek Rutkovský, SICK Sensor Intelligence
Jiří Bavor, Eviden

Partner pořadu


Čtvrtek 11:30 - 12:00 | Automatizace a digitalizace

Příklady dobré  praxe
Hosté:
Petr Musil, Executive Director Engineering, DEL a.s.
Jiří Kotyška, ředitel, Deprag CZ a.s.

Partner pořadu


Čtvrtek 12.30 – 13.00 | Průmysl 4.0: Základ ekonomické transformace ČR

Panelová diskuse se zástupci Národního centra Průmyslu 4.0 a 2. ekonomické transformace o současném stavu průmyslu a ekonomiky a nutných technologických a ekonomických opatřeních, která jsou nezbytná ke zvýšení konkurenceschopnosti a systematickému rozvoji Česka.

Hosté:
Jiří Kabelka, předseda představenstva DEL, a.s.
Luboš Lukasík, ředitel segmentu korporátních zákazníků a státní správě, T-Mobile Czech Republic, a.s.
Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR
Pavel Václavek, koordinátor výzkumné oblasti Technická kybernetika, instrumentace a systémová integrace, CEITEC, VUT


Čtvrtek 13.00 – 14.00 |  Nové příležitosti a nástroje pro rozvoj inovačního cyklu firmy

13:00 – 13:05 Nové příležitosti a nástroje pro rozvoj inovačního cyklu firmy
Robert Keil, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0

13.05 – 13.15 | Koncept podpory firem RICAIP Testbed Praha
Pavel Burget, ředitel RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0, CIIRC ČVUT

13:15 – 13:30 | AI-MATTERS: Možnosti podpory firem
Ondřej Beránek, vedoucí kanceláře AI-MATTERS, CIIRC ČVUT

13:30 – 13:50 | Evropské Digitální Inovační Huby: příklady z praxe

Jak vyzkoušet konkrétní řešení před uvedením do praxe? Možnost využití Evropských digitálních inovačních hubů pro otestování konkrétního řešení v reálném prostředí. 
Pavel Václavek, ředitel RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0, CEITEC VUT
Martin Duda, výkonný manažer EDIH OSTRAVA,
Tomáš Pitner, akademický ředitel FI MU

13:50 – 14:00 | Technologický transfer a škálování: další příležitosti

Jak využít dalších nástrojů, které se nabízí, především pro uvedení ověřeného řešení do provozu? Informace o dostupných projektech a službách AI-RISE, DIH CIIRC a EIT Manufacturing

Pavel Burget, ředitel RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0, CIIRC ČVUT
Ondřej Beránek, vedoucí kanceláře AI-MATTERS, CIIRC ČVUT
David Kameš, senior project manager, EIT Manufacturing

Partner pořadu

Spolupracující projekty

Doprovodný program

Úterý, středa 12:00 - 18:00 | Komentovaná prohlídka RICAIP Testbedu Brno (CEITEC VUT)

Během komentované prohlídky se seznámíte se s nejmodernějšími technologiemi dostupnými pro experimenty v oblasti digitalizace průmyslu, např. robotika, 5G průmyslové komunikace, pokročilé aktuátory, 3D tisk, přesné měření rozměrů  atp.

Testovací infrastruktura je určena jak pro experimenty, testování, vývoj a výzkum, tak pro výuku, školení, demonstrátory a experimentální výrobu. RICAIP Testbed Brno je k dispozici akademickým i průmyslovým partnerům a napojen na regionální inovační ekosystém orientovaný na strojírenské a výrobní technologie.

Přímo na prohlídce lze konzultovat možnosti financování experimentů na testbedu z programu Digital Europe pro firmy do 499 zaměstnanců.

Termíny: 10. a 11. 10 - ve 12:00, 14:00 a 16:00

Doprava: Dovezeme vás až na místo i zpět autobusem od pavilonu F. 

Web události a registrace


Středa 11. 10.  | Fórum aditivní výroby 2023

Přijměte pozvání na největší českou konferenci o 3D tisku pro profesionály pokrývající témata od vývoje výrobků po sériovou výrobu. Konference nabídne pestrý program zahrnující dvě desítky přednášek věnované praktickým zkušenostem s 3D tiskem ve strojírenských oborech a nejzajímavějším inovacím v technologiích 3D tiskáren.

Jako partner Fóra aditivní výroby 2023 jsme pro naše členy a zákazníky zajistili extra slevu 500 Kč nad rámec veřejně dostupných slev v předprodeji. Slevový kód je možné uplatnit nejpozději do 30. září.
Váš slevový kód na extra slevu: ncz239

Web události a registrace: www.odborne-konference.cz


Úterý - čtvrtek v 10:00 a 13:00, pátek 10:00 | MSV Tour 

Komentované prohlídky toho nejzajímavějšího z veletrhu. Stánek NCP samozřejmě nechybí. 
Více informací a registrace

Jak se k nám dostanete

Hala F - Digitální továrna stánek č. 201

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed

Expozici podpořili

Zaujali jsme vás a chcete nás na stánku navštívit? Rezervujte si schůzku!