MSV 2023


Průmyslové zpracování obrazu 

Řešení pro průmyslové zpracování obrazu umožňují strojům „vidět“, takže lze pomocí digitálních kamer a funkcí pro digitální zpracování obrazu nahradit nebo doplnit manuální úkoly v různých průmyslových aplikacích. Využívají se k tomu technologie 2D a 3D snímání.

2D technologie snímání

Při 2D snímání je analyzovaná scéna zachycena, buď okamžitě celoplošnou kamerou nebo metodou skenování pomocí kamery pro řádkové skenování. V obou případech je konečným výsledkem obraz různých hodnot intenzity obrazových bodů (monochromatický obraz) nebo hodnoty barevných obrazových bodů (často hodnot RGB). Klíčovými prvky, pro pořízení vhodného 2D obrazu pro daný úkol, jsou kromě samotného snímače i volba objektivu nebo osvětlení.

3D technologie snímání

Zachycení třetího rozměru lze provést mnoha různými způsoby. K dispozici jsou různé principy strojového vidění. 3D technologii používané společností SICK lze rozdělit do dvou kategorií:

• Technologie skenování
• Technologie snímků


Technologie skenování

V technologii skenování jsou 3D obrazy získávány profil po profilu, buď pohybem objektu přes oblast měření nebo pohybem kamery nad objektem. Pro získání správných 3D dat, a tím i platného 3D obrazu, musí být pohyb konstantní nebo se pro přesné sledování pohybu použijí inkrementální snímače. Využívá se zde princip laserové triangulace.

Technologie snímků

Technologie snímků vytváří kompletní 3D obraz objektů pořízením snímku, podobně jako se pořizují snímky při 2D snímání, ale ve 3D prostoru. Pohyb objektu nebo kamery, v těchto případech, není nutný. Používají se zde principy měření doby letu světla (ToF) nebo stereovize. Tato technologie není tak přesná, jako technologie skenování.

Více informací naleznete zde