MSV 2023


Simulovaná linka ve VR: druhý život baterií

Díky digitálnímu dvojčeti robotické buňky ve virtuální realitě může být naplánována výroba a přizpůsobena změnám. V režimu tzv. virtuálního zprovoznění je možné testovat různé výrobní scénáře bez jakéhokoliv zásahu do reálného provozu, a tím se připravit nebo reagovat na budoucí změny a potřeby ve výrobě.

Reálná robotická linka na rozebírání baterií má své digitální dvojče, díky kterému je možné přes jeden řídící systém MES simulovat a zprovoznit tytéž úkony v simulovaném prostředí a následně je zobrazit ve virtuální realitě. To je podpořeno napojením simulovaného PLC, resp. jeho instancí, pro řízení jednotlivých robotických buněk. Koordinaci robotických buněk a mezioperační přepravy vykonává nadřazených systém řízení výroby, který s jednotlivými moduly, tj. robotickými buňkami a mobilními roboty komunikuje přes definovaná rozhraní nad OPC UA.
Systém je napojen na edge zařízení a běžné provozní parametry jsou zobrazovány v reálném čase. Virtuální simulace nabízí možnost otestování linky dříve, než bude sestavena a minimalizovat tak procento nepřesností a případných kolizí.

Jedná se o názornou ukázku možností plánování výrobních kapacit v případě nutnosti flexibilně reagovat na změny požadavků na denní objem výroby.

Více informací o řešení naleznete zde