MSV 2023


Contact Point: EIT Manufacturing

EIT Manufacturing je největší inovační síť pro výrobu v Evropě, která sdružuje přední průmyslové subjekty z podnikatelské sféry, akademické obce a výzkumu. Je podporována Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT), orgánem Evropské unie.

EIT Manufacturing, je založený na silné komunitě a má za cíl podporovat transformaci globálně konkurenceschopné a udržitelné výroby. EIT Manufacturing sídlí v Paříži ve Francii a má síť inovačních center po celé Evropě: Vídeň (Rakousko), Darmstadt (Německo), Milán (Itálie), Göteborg (Švédsko), San Sebastian (Španělsko) a Atény (Řecko). V Česku je EIT Manufacturing reprezentován hubem v rámci CIIRC ČVUT. Českým firmám a start-upům tato síť nabízí zejména možnost spolupráce s inovátory napříč Evropou, podporu internacionalizace inovací a možnost financování proof of concept v mezinárodních projektech.

"Propojení firem, univerzit a výzkumných institucí napříč Evropou, je klíčem k udržitelnému a prosperujícímu průmyslovému sektoru. Ekosystém soustředěný kolem Národního Centra pro Průmysl 4.0 a EIT Manufacturing, na Strojírenském veletrhu ukazuje konkrétní výsledky otevřené inovativní komunity a nabízí možnost zapojit se a těžit ze spolupráce."

David Kameš Senior Project Manager

Více informací naleznete zde

https://eitm-hub.cz/
https://www.eitmanufacturing.eu/