Mezinárodní strojírenský veletrh 2023

10. - 13. 10. 2023 | 9:00 - 17:00

PROPOJENÍ INOVACÍ A CHYTRÝCH ŘEŠENÍ

Cesta k úspěšné
firmě 21. století

Úspěšná firma 21. století  - představíme vám řešení pro inovace

Místo: Hala F,  stánek 201: Digitální továrna - Výstaviště Brno
Datum: 10. - 13. 10. 2023 | 9:00 - 17:00

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžete co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná firma 21. století, kterou na Mezinárodním strojírenském veletrhu představíme ve spolupráci s výzkumným pracovištěm CIIRC ČVUT v Praze - RICAIP Testbedem pro Průmysl 4.0 a společnostmi Siemens, T-Mobile, Česká spořitelna, DEL, SICK a evropským inovačním společenstvím EIT Manufacturing. 

Na více než dvou stech metrech čtverečních vám představíme  řešení pro efektivní, udržitelnou a inovativní průmyslovou výrobu, bez které se neobejde žádná úspěšná firma 21. století.

Více najdete zde

Jak vypadala naše expozice?

Video: ČTK, Trade Media International 

Inovujte, konzultujte a experimentujte s námi. Jsme tu pro vás

Navštívili jste nás na stánku a rádi byste pokračovali v jednání s námi nebo s některým z našich partnerů? Nestihli jste nás navšívit, ale zaujali jsme vás a chtěli byste se s námi setkat? Zajímají vás naše chytrá řešení? Neváhtejte nás kontaktovat. 

Partneři MSV 2023

Hlavní partner

Mezinárodní partner

Partner

Program: Digitální stage (Hala F)

Sledujte záznamy TV Elektrika z Digistage kliknutím na odkaz u příslušného názvu pořadu.

Středa 10:30 - 12:00 | Příklady dobré praxe financování - investice pro konkurenceschopnost 

moderuje Alena Burešová, manažerka NCP 4.0
10.30 – 11:00 | Přehled finančních nástrojů pro české firmy na trhu a možnosti financování jednotlivých technologií– české i zahraniční zdroje

David Kaměš, EIT Manufactruring
Olga Dvořáčková, ředitelka regionálního korporátního centra České spořitelny v Pardubicích
Lukáš Nevěděl, Erste Grantika Advisory
11:00 – 11.40 | Příklady dobré praxe úspěšného financování zvyšování inovativnosti 

Miloslav Žemlička, personální ředitel, Isolit-Bravo, spol. s.r.o.
Sladění všech systémů digitalizace a kontrol ve firmě“.  Ocenění České spořitelny za příspěvek k transformaci české ekonomiky.

Petr Sklenář, jednatel, PD Plast, spol. s.r.o.
Od podrážek po Tier II.

Luboš Rejchrt, COO, Plaček Pet Products s.r.o.
„Realizace autonomní digitální prodejny“

11.40 – 12.00 | Příklady dobré praxe - EIT Manufacturing

Ladislav Dvořák, CEO, RoboTwin
Jan Drápela, obchodní ředitel, Galatek

RoboTwin zavádí do výroby robotiku bez kódování, která umožňuje pracovníkům učit roboty přímo. Systém zaznamená, jak pracovník předvede úkol na prvním výrobku, vygeneruje program robota a umožní mu dokončit zbytek výrobní série. Tento přístup zjednodušuje a urychluje proces výuky průmyslových robotů, jako je lakování stříkáním a broušení, a eliminuje potřebu specializovaného programátora robotů.

Boris Fackovec, CEO, Inovec Tech

InovecTech je průkopníkem SW senzorů pro výrobu, které se opírají o počítačové vidění na okraji a umělou inteligenci. SW senzory jsou mnohem flexibilnější a mnohem rychleji implementovatelné než tradičnější HW senzory a lze je nastavit ex post, takže nikdy nebudete litovat ztráty důležitých poznatků. SW senzory včetně HW a datové infrastruktury lze poskytovat "jako službu", takže dopad je vidět ještě před první fakturou (okamžitá návratnost investice).

Partner pořadu


Středa 13:10 - 14:50 | 5G sítě

moderuje Alena Burešová, NCP 4.0
13.10 – 13.40 | Další vývoj 5G sítí – vývoj v laboratorních pracovištích před nasazením do praxe 

Pavel Václavek, koordinátor výzkumné oblasti Technická kybernetika, instrumentace a systémová integrace, CEITEC, VUT
Pavel Burget, ředitel Testbedu pro Průmysl 4.0, CIIRC 
Jan Hirš, Head of Industry 4.0 domain, T-Mobile

13.40 – 13.50 | Přehled možností, jak stavět 5G privátní síť a možnosti jejich financování

Tomáš Verner, manažer rozvoje ICT řešení, T-Mobile

13.50 – 14.40 | Příklady dobré praxe úspěšného nasazení 5G sítí v praxi

Jakub Kopecký, Product Owner 5G privátní sítě, T-Mobile
Miroslav Hampel, Generální ředitel a předseda správní rady, Kvados a.s.
Zsolt Komzsik, Country Manager, Ericsson

Partner pořadu


Čtvrtek 10:00 - 10:30 Nové obchodní modely

  • Proč je pro české firmy nutné přijmout nové obchodní modely, jakých technologií mohou využít a k čemu jsou tyto technologie nápomocné
  • Konkrétní technologické příklady úspěšně nasazených nových obchodních modelů v praxi

František Podzimek, Head of Digital Enterprise  &  Business Development, Siemens
Tomáš Pavlík, majitel společnosti 100 % REWORK
Martin Hriško, CEO, 24 Vision

Patner pořadu


Čtvrtek 10:30 - 11:30 | Využití dat ve firmách

Jiří Bavor, Head of Manufacturing, Eviden
„Důležitost správného využití dat ve výrobních firmách, demonstrace na konkrétních příkladech“

Martin Podešva, Head od Sales, Mainware

Pravoslav Nykodým, vedoucí konstrukce a vývoje, TOS Hostivař
Jak digitální profil stroje pomáhá odlišit se od konkurence“

Radek Rutkovský, Head of Product Management, SICK Sensor Intelligence
„Dosažení úspor pomocí optimálního měření stlačeného vzduchu“

Partner pořadu


Čtvrtek 11:30 - 12:00 | Automatizace a digitalizace

Příklady dobré  praxe
Hosté:
Petr Musil, Executive Director Engineering, DEL a.s.
Aplikace adaptivní robotiky v praxi, aneb příběh housenky

Petr Kulhavý, technický manažer, Deprag CZ a.s.
Automatizace a digitalizace v malosériové výrobě

Partner pořadu


Panelová diskuse se zástupci Národního centra Průmyslu 4.0 a 2. ekonomické transformace o současném stavu průmyslu a ekonomiky a nutných technologických a ekonomických opatřeních, která jsou nezbytná ke zvýšení konkurenceschopnosti a systematickému rozvoji Česka.

Hosté:
Jiří Kabelka, předseda představenstva DEL, a.s.
Luboš Lukasík, ředitel segmentu korporátních zákazníků a státní správě, T-Mobile Czech Republic, a.s.
Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR
Pavel Václavek, koordinátor výzkumné oblasti Technická kybernetika, instrumentace a systémová integrace, CEITEC, VUT


Čtvrtek 13.00 – 14.00 |  Nové příležitosti a nástroje pro rozvoj inovačního cyklu firmy

13:00 – 13:05 Nové příležitosti a nástroje pro rozvoj inovačního cyklu firmy
Robert Keil, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0

13.05 – 13.15 | Koncept podpory firem RICAIP Testbed Praha
Pavel Burget, ředitel RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0, CIIRC ČVUT

13:15 – 13:30 | AI-MATTERS: Možnosti podpory firem
Ondřej Beránek, vedoucí kanceláře AI-MATTERS, CIIRC ČVUT

13:30 – 13:50 | Evropské Digitální Inovační Huby: příklady z praxe

Jak vyzkoušet konkrétní řešení před uvedením do praxe? Možnost využití Evropských digitálních inovačních hubů pro otestování konkrétního řešení v reálném prostředí. 
Pavel Václavek, ředitel RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0, CEITEC VUT
Tomáš Karásek, IT4Innovations Ostrava
Tomáš Pitner, akademický ředitel FI MU

13:50 – 14:00 | Technologický transfer a škálování: další příležitosti

Jak využít dalších nástrojů, které se nabízí, především pro uvedení ověřeného řešení do provozu? Informace o dostupných projektech a službách AI-RISE, DIH CIIRC a EIT Manufacturing

Pavel Burget, ředitel RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0, CIIRC ČVUT
Ondřej Beránek, vedoucí kanceláře AI-MATTERS, CIIRC ČVUT
David Kameš, senior project manager, EIT Manufacturing

Partner pořadu

Spolupracující projekty

Doprovodný program

Úterý, středa 12:00 - 18:00 | Komentovaná prohlídka RICAIP Testbedu Brno (CEITEC VUT)

Během komentované prohlídky se seznámíte se s nejmodernějšími technologiemi dostupnými pro experimenty v oblasti digitalizace průmyslu, např. robotika, 5G průmyslové komunikace, pokročilé aktuátory, 3D tisk, přesné měření rozměrů  atp.

Testovací infrastruktura je určena jak pro experimenty, testování, vývoj a výzkum, tak pro výuku, školení, demonstrátory a experimentální výrobu. RICAIP Testbed Brno je k dispozici akademickým i průmyslovým partnerům a napojen na regionální inovační ekosystém orientovaný na strojírenské a výrobní technologie.

Přímo na prohlídce lze konzultovat možnosti financování experimentů na testbedu z programu Digital Europe pro firmy do 499 zaměstnanců.

Termíny: 10. a 11. 10 - ve 12:00, 14:00 a 16:00

Doprava: Dovezeme vás až na místo i zpět autobusem od pavilonu F. 

Web události a registrace


Středa 11. 10.  | Fórum aditivní výroby 2023

Přijměte pozvání na největší českou konferenci o 3D tisku pro profesionály pokrývající témata od vývoje výrobků po sériovou výrobu. Konference nabídne pestrý program zahrnující dvě desítky přednášek věnované praktickým zkušenostem s 3D tiskem ve strojírenských oborech a nejzajímavějším inovacím v technologiích 3D tiskáren.

Jako partner Fóra aditivní výroby 2023 jsme pro naše členy a zákazníky zajistili extra slevu 500 Kč nad rámec veřejně dostupných slev v předprodeji. Slevový kód je možné uplatnit nejpozději do 30. září.
Váš slevový kód na extra slevu: ncz239

Web události a registrace: www.odborne-konference.cz


Úterý - čtvrtek v 10:00 a 13:00, pátek 10:00 | MSV Tour 

Komentované prohlídky toho nejzajímavějšího z veletrhu. Stánek NCP samozřejmě nechybí. 
Více informací a registrace

Jak se k nám dostanete

Hala F - Digitální továrna stánek č. 201

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed

Expozici podpořili

Navštívili jste nás na stánku a rádi byste pokračovali v jednání s námi nebo s některým z našich partnerů? Nestihli jste nás navšívit, ale zaujali jsme vás a chtěli byste se s námi setkat? Zajímají vás naše chytrá řešení? Neváhtejte nás kontaktovat. 

Vaše zpráva