CLOUD


Proč stále více firem volí informační systém v cloudu

Cloudová řešení rychle nahrazují nákladné, rychle zastarávající servery a řeší akutní nedostatek IT profesionálů. Stále více firem volí provoz informačních systémů v cloudu: oceňují zjednodušení procesů, úsporu nákladů, efektivní využití pracovní síly, flexibilitu, lepší servis a významný posun v bezpečnosti a možnostech sdílení či škálovatelnosti dat.

Autor: Libor Vacata, ABRA Software a.s.

Moderní firmy preferují ERP systém online

Přístup k datům a informačnímu systému přes internet je nespornou výhodou cloudového řešení. Oceňují ji nejen obchodní společnosti, ale také např. tuzemské pobočky mezinárodních společností, které potřebují efektivně centralizovat a bezpečně sdílet data. Stále častěji ERP v cloudu volí také větší podniky, které až dosud preferovaly tzv. on-premise řešení.

Díky možnosti provozování ekonomických programů a všech důležitých firemních procesů online odpadá firmám velká část starostí, práce a nákladů spojených s pořízením a správou vlastních serverů, aktualizacemi i zabezpečením dat. Zjednodušeně by se dalo o ERP systémech online mluvit jako o pronájmu komplexního řešení.

On-premise nebo cloud?

Tzv. on-premise systémy, tedy ty, které jsou implementovány a běží přímo u zákazníka, vynikají především detailní propracovaností a vysokou mírou customizace, kterou obvykle ocení zejména větší firmy se složitými procesy.

Cloudové systémy jsou naproti tomu uživatelsky přívětivější a jednodušší pro běžné firemní agendy. Nejčastěji se k nim přiklánějí menší až střední společnosti, které požadují nízké pořizovací náklady a jednoduchou správu „na klíč“, tedy bez starostí o aktualizace, údržbu atd. Cloudové řešení jim nabízí možnost dynamicky měnit nastavení i počet uživatelů podle aktuálních potřeb.

Většinu on-premise systémů lze převést do cloudu a při správném nastavení taková změna představuje značné úspory času, financí i nároků na zaměstnance. Při setrvalém nedostatku kvalifikovaných IT odborníků je právě funkčnost a flexibilita nezávislá na personálním obsazení jedním ze zásadních argumentů pro cloud. Odpovědnost za hladký chod systému poté leží na profesionálním dodavateli. 

Potřebujete informační systém online?

Jak firma pozná, že nastal čas migrovat podnikový informační systém do online prostředí? Pokud vedení firmy věnuje pozornost nákladům, provozní náročnosti a vývoji požadavků na řízení firemních procesů v informačním systému, zpravidla přijde okamžik zásadního rozhodnutí – vyplatí se věnovat prostředky firmy a cenný čas zaměstnanců správě a údržbě systému nebo je načase svěřit tuto agendu odbornému dodavateli?

Důležitými argumenty při rozhodování jsou nejen finance, ale také bezpečí, flexibilita a efektivita procesů. Zrychlí se provoz? Bude třeba méně zaměstnanců? Zajistíme si bezpečí dat a funkce systému lépe sami, nebo s pomocí odborného dodavatele?

Důležité je, aby se podnik v maximální míře zbavil nadbytečné zátěže. Kvalifikovaný dodavatel zároveň s implementací a správou ERP v cloudu přijímá plnou odpovědnost za běh systému a reaguje téměř okamžitě na požadované legislativní či klientské změny. Rovněž samotná implementace, provázanost, testování či nasazení jakýchkoliv změn, novinek či úprav je v ekonomických programech online významně jednodušší, nemluvě o značném rozdílu v nákladech, které mluví jednoznačně ve prospěch cloudu. Pro velké množství především menších firem je tak ERP systém online šancí, jak získat kvalitní informační systém, jehož provoz pro ně není takovou finanční zátěží. 

Data v bezpečí

Cloud musí samozřejmě poskytnout bezpečnost dat a jejich plnou kontrolu. Česká republika v tomto ohledu reprezentuje spíše konzervativní přístup zákazníků. Pro podnikatele je obecně důležité vědět, kde se jimi provozované aplikace a data fyzicky nacházejí. Požadavek záruky na bezpečí dat je dán přirozenou obavou o bezpečnost firemního know-how a také jistou nedůvěrou ke stavu republikové síťové infrastruktury. Počáteční obavy o zabezpečení dat při provozování podnikových informačních systémů online se však zdají být postupně překonané i u nás.

Budoucnost v cloudu 

Předpovědi v dlouhodobém časovém horizontu se shodují na postupném zániku on-premise integrovaných řešení a takřka úplnou migraci systémů do cloudu. Trend přesunu ERP systémů do cloudu bude tedy zcela jistě pokračovat. Budoucnost firemních informačních systémů celkově směřuje k větší flexibilitě a dostupnosti informací, kterou nabízí kombinace samotného ERP systému v cloudu a frontendu v mobilních zařízeních.

Důležitá bude také schopnost integrace různých systémů do funkčních celků a řešení. Systémy a aplikace se musí umět propojit a komunikovat spolu např. přes rozhraní API s tím, že vždy aktuální data budou uložena na jednom bezpečném a uživatelům dostupném místě, ideálně v ERP v cloudu.