ANALÝZA


Dopad vysokých cen energií na české podniky a domácnosti

Evropa se v posledních měsících potýká s razantním nárůstem velkoobchodních cen elektřiny a zemního plynu. Burzovní ceny se proti jaru 2021 pohybují zhruba na dvojnásobných úrovních u elektřiny a trojnásobných u zemního plynu.

Autor: Radek Novák, Ekonomické a strategické analýzy České spořitelny

Pokud by v této výši zůstaly i nadále, tak by se podle našich výpočtů celkové náklady na tyto energie pro tuzemské domácnosti, podnikatelský a veřejný sektor zvýšily v roce 2022 o 89 mld. Kč a v roce 2023 o dalších 177 mld. Kč. Toto navýšení nákladů by v roce 2022 odpovídalo 1,4 % a v roce 2023 již 2,6 % českého HDP. 

Konečná cena energie se skládá z ceny komodity (tj. samotné elektřiny či zemního plynu), distribučních poplatků a daní. U zemního plynu se komodita v roce 2020 podílela na celkové průměrné ceně ze 74 % u domácností a z 62 % u firem a veřejného sektoru. Pokud by velkoobchodní (burzovní) složka ceny zemního plynu vzrostla na trojnásobek hodnot z jara 2021 (a ostatní složky zůstaly konstantní), tak by celková cena zemního plynu v průměru stoupla pro domácnosti 2,5krát a pro firemní a veřejný sektor 2,2krát. 

V případě elektřiny má komodita nižší podíl na celkové ceně než u plynu – 42 % v roce 2020 u domácností a 50 % u podnikatelského a veřejného sektoru. Vycházíme-li z předpokladu, že velkoobchodní (burzovní) cena elektřiny vzroste proti jaru roku 2021 na dvojnásobek (a ostatní položky koncové ceny se nezmění), tak celková cena elektřiny pro domácnosti stoupne v průměru o 42 % a pro ostatní sektory o polovinu.

Přečtěte si analýzu, nebo si ji stáhněte

Analýza: Dopad vysokých cen energií na české podniky a domácnosti