ROADSHOW DIGITALIZACE MSP - JAK NA FINANCE


Evropské dotace do digitální transformace – chytré investice s pomocí API

Digitalizace díky pandemii nabrala na tempu a zvyšování efektivity a kvality pomocí automatizace, stejně jako zavádění inovací a moderních technologií, už běží v desítkách českých firem. Náklady na digitalizaci ale nejsou zrovna zanedbatelné, a proto vám v nové sérii JAK NA FINANCE představíme celou řadu státem dotovaných programů a nástrojů, které mohou s digitalizací a modernizací pomoci.

Autor: Alena Nessmithová, Account and Event Manager NCP4.0

Nová série si dala za cíl ukázat firmám možnosti, jak zafinancovat zavádění nových technologií, automatizace a robotizace, ale také vlastní vývoj a výzkum. Série Digitalizace MSP, kterou již druhým rokem připravuje Národní centrum Průmyslu 4.0 ve spolupráci s agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, bude mít celkem čtyři díly, každý zaměřený na jinou oblast finanční podpory a zdrojů investic. 

Třetí díl série představil dotační programy spravované Agenturou pro podnikání a inovace (API), které čerpají z evropských dotací na podporu inovací a technologického rozvoje firem. Evropské dotace patří z hlediska žadatelů mezi jedny z nejsložitějších a firmy se ve většině případů před jejich podáním obracejí na odborné externí poradenské společnosti, aby měly jistotu, že žádost bude v souladu se všemi platnými pravidly a požadavky.

V pořadu jsme se spolu s odborníky z API pokusili celý proces „odmaskovat“ a představit jeho základní principy, nároky a úzká místa. I přes relativní obtížnost jsou programy administrované API mezi firmami oblíbené a ve 4 výzvách uspělo 400 společností, které si celkem rozdělily 4 mld Kč. Ostatně, příklady úspěšných žadatelů představené zástupci API svědčí o tom, že žádat mohou malé i velké společnosti a výhody provedené digitalizace a inovací se firmám vrací rychle a mají dalekosáhlé pozitivní dopady do efektivity, produktivity a konkurenceschopnosti společností na trhu.

Pořad jsme vysílali živě 19.1.2022 ze studia Deloitte a moderátor Aleš Vlk si povídal s odborníky na dotace z agentury API s Renatou Kořínkovou, Ondřejem Koníčkem a Janem Horešovským. Diskuze na téma inovací se zúčastnili zástupci inovačních center Petr Achs z ICUK, Petr Voplakal ze SIC a Kamil Košťál z Tatra Trucks a.s., který v minulosti působil v JIC a MSIC na Moravě.

Záznam pořadu vysílaného 19. 1. 2022

Jednotlivé bloky může shlédnout zde: 

Program Technologie Průmysl 4.0

Host: Jan Horešovský - vedoucí oddělení programu Technologie, API 

Případové studie 

Prezentace případových studií společností, které prostřednictvím programů API zlepšily své fungování, konkurenceschopnost a efektivitu.

Hosté: Ondřej Koníček - Regionální projektový manažer pro Středočeský kraj, API
             Renata Kořínková - Ředitelka Odboru koordinace fondů EU a regionálních kanceláří, API

Jak na dotaci, na co si dát pozor

Host: Ondřej Koníček - Regionální projektový manažer pro Středočeský kraj, API

Diskuze o programech podpory

Diskuze odborníků na oblast podpory firem - zástupci inovačních center. 

Hosté: Petr Achs - Smart mobility and Digital Innovation Hub project developer, Inovační
            centrum Ústeckého kraje
            Petr Voplakal - Digital Transformation Manager, Středočeské inovační centrum
            Kamil Košťál - inovační poradenství, marketingový ředitel TATRA TRUCKS a.s. 

Budoucí podpory v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Host: Renata Kořínková - Ředitelka Odboru koordinace fondů EU a regionálních kanceláří, API