BULLETIN PRŮMYSLU 4.0

Nové obchodní
modely

BULLETIN PRŮMYSLU 4.0         Přehled čísel         Aktuality         Odborné příspěvky         Rozhovory         Případové studie   Pravidelné rubriky     Redakce

Vážené čtenářky a čtenáři Bulletinu Průmyslu 4.0,

o digitalizaci často uvažujeme jen jako o prostředku, kterým zefektivníme výrobu, aby byla levnější, rychlejší, přesnější nebo potřebovala méně zaměstnanců… její efekt je ale hned dvojí. Nové technologie s sebou přináší možnosti, které potenciálně změní fungování celého oboru.

Se zbožím si v ideálním případě kupujete i jeho digitální dvojče, které obsahuje kompletní informace o daném výrobku, takže například servis a návazné služby se stávají jednodušší a hlavně rychlejší a efektivnější.