EDITORIAL ALENY NOVÁKOVÉ


Alena Nováková
zástupkyně ředitele NCP 4.0

Vážené čtenářky a čtenáři Bulletinu Průmyslu 4.0,

o digitalizaci často uvažujeme jen jako o prostředku, kterým zefektivníme výrobu, aby byla levnější, rychlejší, přesnější nebo potřebovala méně zaměstnanců… její efekt je ale hned dvojí. Nové technologie s sebou přináší možnosti, které potenciálně změní fungování celého oboru.

Se zbožím si v ideálním případě kupujete i jeho digitální dvojče, které obsahuje kompletní informace o daném výrobku, takže například servis a návazné služby se stávají jednodušší a hlavně rychlejší a efektivnější.

Investovat do technologií budoucnosti bývá drahé, často také bývá problém se schválením investic, a to zejména u nadnárodních korporací. Vznikl proto koncept nazvaný výroba jako služba a namísto jednorázové investice do drahé technologie si můžete zakoupit službu, kterou vám účtují pravidelně v měsíčním paušálu. Jako účet za telefon. Takto můžete řešit třeba údržbu strojů a kritických součástí výroby, ale i řadu dalších záležitostí. Vydělají na tom obvykle obě strany.

Výroba budoucnosti se stává stále více přizpůsobená na míru konkrétnímu zákazníkovi. Tady se průmysl inspiroval v retailu a blíže si o tom můžete přečíst v článku společnosti Siemens. Abyste jako výrobce dostál požadavkům a proměnlivým poptávkám zákazníka, můžete využít třeba online tržiště. Díky informované a propojené platformě zjistíte, jak dostupné jsou díly, které potřebujete nebo jaké stroje si můžete pronajmout a využít. Jako výrobce jste schopni pružně reagovat na poptávky zákazníků. U nás tento koncept systematicky rozvíjí třeba společnost Factoree a my tomu předpovídáme velkou budoucnost.

Cloud, 5G sítě, rozšířená a virtuální realita, 3D tisk a bezpečné sdílení dat dávají průmyslu pomyslná křídla k obrovskému rozvoji směrem k udržitelnosti, efektivitě a ekonomice výroby. Nové obchodní modely se teprve vytváří tak, jak se postupně do firem zavádí jednotlivé technologie budoucnosti, o kterých teprve opatrně sníme. Tyto změny s sebou nesou příležitosti a místo na trhu pro inovátory a ty, kteří pochopí potenciál informačně a technologicky propojeného světa.

Přeji vám inspirativní čtení

Alena Nováková