EZ&P


Využití AI v oblasti energetiky, zdrojů a průmyslu

Zdá se, že použití a nasazení umělé inteligence (AI) je v energetice, zdrojích a průmyslu (EZ&P) méně rozšířené a pokročilé než ve většině ostatních odvětví. Doposud bylo v EZ&P méně významných úspěchů v oblasti AI a tím pádem méně konkurenční aktivity. Ačkoli většina společností EZ&P obecně uznává důležitost AI jakožto zásadní technologie, která by mohla výrazně ovlivnit jejich schopnost fungovat a konkurovat v budoucnu, většina jejich úsilí se dosud omezila na malé pilotní projekty a ověřování konceptů zaměřených na dílčí činnosti.

Autor: Karolína Kostlanová a Michal Sefrhans,  Deloitte Advisory, Česká republika

Společnosti zabývající se EZ&P mohou z nejnovějšího vývoje AI na trhu nejvíce získat i ztratit. AI se stala dostupnější, dosažitelnější, ale především jsou její výhody trhem stále více přijímány. Umělá inteligence se také stává obchodním imperativem. Stručně řečeno, nyní je čas, aby společnosti EZ&P přijaly revoluci AI.

 • 44 % EZ&P společností klasifikuje umělou inteligenci jako „vysoce důležitou“ pro výrobní funkci v příštích pěti letech.
 • 66 % obchodníků s ropou a zemním plynem tvrdí, že výhody digitalizace převažují nad riziky kybernetické bezpečnosti.

Největší překážky

Většina společností z oblasti EZ&P stále více nasazuje umělou inteligenci, přesto mnoho z nich stále čelí ve svých vlastních AI iniciativách zásadním výzvám:

 • Digitální data vs. fyzická práce a aktiva: Na rozdíl od mnoha jiných odvětví, kde digitální data hrají zásadní roli, EZ&P se stále soustředí kolem fyzické práce a fyzických aktiv. Mnoho z těchto aktiv je geograficky rozptýleno a odpojeno od digitálních sítí. Rozsáhlé nasazování IoT technologií postupně začíná tuto datovou prázdnotu vyplňovat. Aby však byla daná technologie užitečná, musí být výsledná data organizována, zachycena a analyzována včas. Rovněž by měly být využity technologie edge computing a edge AI, aby bylo možné včas zpracovávat a analyzovat data z různých míst.
 • Nedostatek vlastních zkušeností s AI: Nezbytné je vytvoření týmu s odbornými znalostmi v oblasti AI, datové vědy a datového inženýrství, který může sloužit jako ústřední bod pro všechny činnosti a investice související s AI. Tento tým by měl koordinovat aktivity AI v rámci podnikového ekosystému a zároveň by měl poskytovat základní sadu interních zdrojů a schopností AI, které lze podle potřeby doplňovat externě. Tým by měl také poskytovat široký, vyvážený a informovaný pohled na používání AI v celém podniku.
 • Příliš taktické a technické iniciativy AI: Mnoho AI iniciativ a vizí v EZ&P je buď příliš taktických, anebo technických (úzce zaměřené a často zdůrazňující technické schopnosti, které jsou lákavé, ale nepříliš užitečné), případně příliš strategických a ambiciózních (příliš obtížné a drahé na implementaci, vyžadující data a pokročilé funkce, které v současnosti neexistují). Aby společnosti EZ&P uspěly s AI, měly by mít strategie a plány založené na praktickém pochopení toho, které části podnikání jsou pro AI nejvhodnější.

Kde jsou příležitosti AI pro EZ&P společnosti?

AI má potenciál snížit plýtvání energií, snížit náklady na energii a usnadnit a urychlit používání čistých obnovitelných zdrojů energie v energetických sítích po celém světě. Může také zlepšit plánování, provoz a řízení energetických systémů a lze ji použít ke zlepšení interakce se zákazníky a pracovníky v terénu.

Některé společnosti EZ&P začínají zkoumat využití AI v oblasti zvládnutí extrémního počasí a dalších těžko předvídatelných událostí. S využitím síly AI vision a dalších pokročilých technologií AI mohou společnosti monitorovat a analyzovat obrovské množství informací včetně dat ze senzorů, videí z dronů a meteorologických radarů s takovou úrovní aktuálnosti, přesnosti a důkladnosti, jakou samotní lidé nemůžou dosáhnout.

Rozvineme-li myšlenku strojů pomáhajících lidem být efektivnější, zásadním dopadem AI v EZ&P by mohla být pomoc společnostem řešit budoucí nedostatek pracovní síly. Očekává se, že závazek Bidenovy administrativy v hodnotě několika bilionů dolarů na infrastrukturu dramaticky zvýší obchodní aktivitu v rámci EZ&P, ale mohl by také způsobit značný nedostatek pracovníků a odborných znalostí. AI může pomoci vyřešit tento nedostatek tak, že převezme práci, kterou nemusí vykonávat lidé, aby se lidští pracovníci mohli soustředit na činnosti, které vyžadují dovednosti a odborné znalosti, jež jsou jedinečně lidské.

Až 50 % ropných a plynárenských společností plánuje letos zvýšit investice do analytiky, umělé inteligence (AI) / strojového učení (ML), automatizace, IoT a cloudu.

 

Čeho lze dnes dosáhnout pomocí umělé inteligence

S pomocí AI lze dosáhnout nejen vyšší efektivity a zisků, ale i lepšího rozhodování na základě dat. Zde jsou některé možnosti, kterými firmy EZ&P využívají sílu AI:

Snižování prostojů (prediktivní údržba): Využití AI k optimalizaci výkonu průmyslových strojů, předvídání poruch a předávání požadavků na údržbu s pomocí monitoringu založeného na IoT.

 • AI na hraně (Edge AI pro výrobu a plánování): Využití IoT řešení založeného na Edge AI k zefektivnění výrobních a plánovacích procesů – a snížení neočekávaných prostojů.
 • Citlivost datových senzorů (analýza dat ze senzorů): Využití AI k analýze dat ze sítí senzorů v terénu v reálném čase (v kombinaci s vědeckými modely a informacemi o různých environmentálních/periferních faktorech, jako je seismická aktivita, vrtné protokoly, jádra, výrobní údaje a záznamy o údržbě).
 • Témata z terénu (podpora a bezpečnost pracovníků v terénu): Využití AI, jako např. zpracování přirozeného jazyka (NLP), umožní pracovníkům v terénu snadný přístup ke kritickým informacím. Vhodné je také použití rozšířené reality a algoritmů strojového učení k rozpoznání nebezpečných pracovních podmínek a k automatickému generování výstrah.
 • Zachování rozsvícených světel (prediktivní statistiky proti výpadkům veřejných služeb): Použití algoritmů AI a prediktivní analýzy pomůže předpovídat energetické zatížení a špičky v poptávce, což omezí výpadky služeb a poskytne zákazníkům přesnější načasování a odhady délky trvání výpadků, kterým nelze zabránit.
 

Budoucnost AI v odvětví EZ&P

AI již začala měnit odvětví EZ&P. To v průběhu let pokročilo v digitalizaci a využívá AI k tomu, aby z dat vytěžilo maximum.

Na závěr uvádíme čtyři případy použití AI v odvětví EZ&P odhalující možné příležitosti budoucnosti:

 • Vývoj materiálů v rekordním čase (materiálová informatika): Použití AI a technologií pro správu dat k urychlení vývoje materiálů a chemikálií.
 • Chytřejší dodavatelské řetězce (algoritmické plánování dodavatelského řetězce): Použití AI ke zlepšení transparentnosti dodavatelského řetězce, optimalizaci přepravních tras a minimalizaci narušení dodávek.
 • Digitální „pískoviště“ pro výrobu (Digital Twin Factory): Použití dat ze senzorů a AI k vytváření a analýze digitálních modelů strojů a továren v reálném světě – což umožňuje zlepšit provoz bez narušení výroby.
 • Předcházení průmyslovým katastrofám (asistent operátora virtuálního závodu): Využití AI pomáhá operátorům továrny vykonávat jejich práci efektivněji a s menším rizikem katastrofálních chyb.

Zdroj dat: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consulting/articles/ai-dossier-energy-resources-industrials.html