EDITORIAL ALENY NOVÁKOVÉ


Alena Nováková
manažerka komunikace a tisková mluvčí NCP 4.0

Tak daleko, tak blízko. I tak se to má s umělou inteligencí.

Vědec Tomáš Mikolov, který se obecnou umělou inteligencí zabývá, říká, že zatím jsme skutečné AI stále strašně daleko. Zatímco původní motivací pro výzkum umělých neuronových sítí bylo přiblížit se fungování lidského mozku, dnes pod pojem umělá inteligence spadá všechno možné. Doslova říká: „V cestě za sestrojením skutečně inteligentní umělé inteligence zdaleka nejsme u cíle. V podstatě spíš víme, co nefunguje. Ale slepé cesty, na které vědci postupně narazili, vedly k vývoji jiných užitečných řešení: počítačové vidění, strojový překlad nebo například rozpoznávání hlasu.“

Minulý týden rozčeřila veřejnou diskusi o umělé inteligenci zpráva vývojáře Googlu, který identifikoval chatovacího robota, se kterým dlouhodobě pracoval, jako něco jiného, než standardní chatovací aplikaci.  „Někdo, ne něco“, říká vývojář. Že by Google nabídl botovi pracovní smlouvu a uznal jej jako zaměstnance, je více než nepravděpodobné. Zároveň nás to může znepokojit. Může být podobný precedens tou ve sci-fi literatuře předpovídanou „vzpourou robotů”, kteří se chtějí podílet na dalším rozvoji společnosti a mít svá práva?

Mluvíme-li o umělé inteligenci v průmyslu, zůstáváme více při zemi a soustředíme se na praktické aplikace, které pomáhají řešit netriviální a složité úlohy. Jak se dočtete i v našich článcích, největší využití v průmyslu má aktuálně umělá inteligence při zpracování dat a jejich  využití - například pro výstupní kontrolu kvality. K tomu slouží vytvořená a vytrénovaná databáze různých aplikací strojového nebo hlubokého učení.

Umělá inteligence ale také pomáhá řešit komplexní úkoly pro flexibilní továrny budoucnosti, kterými se ve svém článku zabývá Petr Kadera z CIIRC. Jedna taková vzniká na Slovensku a jejím úkolem bude retrofitting použitých baterií z elektrovozů, tedy s jejich přibývajícím počtem se jedná o projekt společensky velmi užitečný.

Na závěr mám dvě opravdu dobré zprávy. Tou první je, že NCP 4.0 se stalo prvním českým členem evropské datové platformy Gaia-X, díky čemuž budou i české firmy moci využívat synergie vyplývající z bezpečného datového prostředí. A ta druhá zpráva: ČVUT uspělo se svou žádostí o Evropský digitální inovační hub, tzv. EDIH, u Evropské komise. Žádost koordinovalo právě naše centrum. Obojí znamená velký úspěch pro český průmysl, který bude moci zase o něco lépe využívat možností a spolupráci s evropskou datovou i průmyslovou infrastrukturou a transformovat se v udržitelnější, inovativnější a odolnější.

Přeji vám krásné a inspirativní léto a těším se u dalšího vydání Bulletinu na podzim.

Alena Nováková