REPORT Z AKCE


Národní průmyslový summit 2022

10. června 2022 se uskutečnil druhý ročník Národního průmyslového summitu, největšího českého setkání zástupců průmyslu, akademie a vlády. Do nádherných prostor Betlémské kaple dorazilo více než 400 hostů, aby diskutovali nejen o aktuálních problémech se zástupci české vlády, akademie a průmyslu.

Autor: NCP 4.0

Průmyslníci i zástupci českých oborových organizací hned na začátku akce poslali české vládě významný vzkaz: „Je třeba, abyste s námi mluvili. Což se neděje. Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu by měli být na takovéto významné akci přítomni, a to nejen z pozice vyslaných náměstků.“

Jedinou zástupkyní vlády tak byla ministryně pro vědu, výzkum a inovace, paní Helena Langšádlová, které patří poděkování za to, jak aktivně ke své roli zprostředkovatelky dialogu mezi vládou a průmyslem přistoupila, i za to, jak se zhostila odpovědí k otázkám daleko za hranicemi její působnosti.

Že aktuální situace, zejména v energetice, významně ohrožuje podnikání mnohých českých průmyslových firem, se potvrdilo nejen během diskuse, ale také ve výsledcích Analýzy českého průmyslu 2/2022, kterou jsme na summitu prezentovali.

Stáhněte si Analýzu českého průmyslu 2022/

Analýza vychází z dat získaných během 237 rozhovorů s klíčovými představiteli vybraných společností českého průmyslu.

Více informací také zde

Videozáznam

Nemohli jste být na Národním průmyslovém summitu 2022 s námi? Sledujte záznam celého setkání.

Fotogalerie