TISKOVÁ ZPRÁVA


Velký krok k datové suverenitě a bezpečnosti: NCP 4.0 se připojilo ke Gaia-X

Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) bylo schváleno jako nový a první český člen asociace Gaia-X.

Autor: Alena Nováková, NCP 4.0

Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) bylo schváleno jako nový a první český člen asociace Gaia-X. Gaia-X představuje novou generaci datové infrastruktury: otevřený, transparentní a bezpečný digitální ekosystém, který zpřístupňuje, třídí a sdílí data a služby v důvěryhodném prostředí. Připojením NCP 4.0 do ekosystému získají české společnosti přístup ke službám Gaia-X a mohou tak využívat všech příslušných synergií vyplývajících z přístupu na suverénní cloudové prostředí, např. zajištění bezpečného ukládání dat, diverzifikaci míry závislosti na neevropských provozovatelích či vytvoření propojeného systému lokálních provozovatelů cloudových služeb.

Jedním z cílů tohoto partnerství je využít existující český ekosystém pro Průmysl 4.0 vytvořený kolem NCP 4.0 a jeho odbornost a poskytovat českému průmyslu možnost přístupu k řešením založených na principech datové infrastruktury Gaia-X.

Bezpečnost dat a jejich suverenita představují zásadní předpoklad pro úspěšnou implementaci aplikací umělé inteligence (AI), EDGE computingu, velkých dat, rozšířené/virtuální reality, digitálního dvojčete a dalších technologií Průmyslu 4.0. NCP 4.0 se stane českým kontaktním místem a zprostředkuje možnost participace na uzavřených členských akcích Gaia-X, informace o financování konkrétních technologických řešení či účast v expertních pracovních skupinách v rámci Gaia-X.

Prostřednictvím Gaia-X partneři centra získají informace o aktuálních možnostech ekosystému datové infrastruktury založeného na hodnotách jako je otevřenost, transparentnost, suverenita a interoperabilita. To podpoří nové obchodní modely nebo digitální transformaci, zejména u malých a středních podniků.
Jaroslav Lískovec ředitel NCP 4.0

NCP 4.0 koordinovalo návrh Evropského digitálního inovačního hubu pro ČVUT a podílí se na významných evropských akademicko-průmyslových projektech, jako je EIT Manufacturing. Fakt, že se centrum stalo prvním českým zástupcem evropské asociace Gaia-X, je dalším příkladem úspěšné práce centra, která podporuje český průmysl, jeho technologickou transformaci a konkurenceschopnost.

Jsme velmi rádi, že Gaia-X vykazuje tak bezprecedentní růst. Od našeho založení nyní čítáme více než 340 členů z Evropy i mimo ni. NCP 4.0 v týmu vítáme a opravdu věříme, že jeho prostřednictvím se do ekosystému brzy připojí další čeští členové, což nám umožní náš tým ještě dále rozšířit
Dr. Vassilia Orfanou CMO asociace Gaia-X

Gaia-X je široký ekosystém, který posouvá to nejlepší z evropské digitální krajiny na další aspirativní úroveň. Gaia-X byla založena v červnu 2021. Jde o digitální ekosystém, který si regulují sami jeho členové. Tato iniciativa vytváří prostředí, kde lze data sdílet a ukládat je pod kontrolou jejich vlastníků a uživatelů v souladu se stanovenými pravidly a standardy, které poskytují nebývalé příležitosti pro inovativní obchodní modely založené na datech a škálovatelný růst.

Gaia-X je iniciativa od lidí k lidem: spojuje lidi z různých zemí, společností, výzkumných institucí, sdružení, municipalit i států, aby pracovali na společném cíli: spoluvytvářet novou generaci digitální Evropy pomocí vyhrazených datových prostorů sloužících kritickým odvětvím a na základě širokého spektra odborných znalostí.

Chcete-li se dozvědět více o Gaia-X, klikněte sem nebo navštivte https://gaia-x.eu/. Chcete-li se k nám připojit jako člen, klikněte sem. Kontaktujte nás pro rozhovor na press@gaia-x.eu.