Inspirovat & tvořit
Český průmysl 4.0

Přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště
do malých a středních podniků. Šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0
a Společnosti 4.0 a poskytovat informace o technologických řešeních
a dopadu technologického pokroku na společnost.

NCP 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce postupně zasahuje výrobní sféru, energetiku, dopravu a další oblasti života společnosti. Je velkou výzvou především pro český průmysl, jehož fungování je určující pro dlouhodobou konkurenceschopnost České republiky.
Vláda České republiky podpořila iniciativu Průmysl 4.0 svým usnesením z 24. 8. 2016 a dalším usnesením ze dne 15. 2. 2017 ustavila Alianci Společnost 4.0.

Iniciativa Průmysl 4.0 předpokládá nutnost větší synergie akademické sféry, velkých, středních a malých podniků, výrobců i uživatelů automatizačních a informatických technologií. Více než kdykoliv předtím - a to zejména díky velkým investičním nákladům při zavádění principů Průmyslu 4.0, rychlosti technologických změn a standardizaci - je třeba vzájemně propojovat všechny aktéry ovlivňující výrobní sféru.

Hlavní cíle

Přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků. Šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0 a poskytovat informace. více...

Aktivity

Organizace či spoluorganizace konferencí a prakticky orientovaných workshopů k aktuálním otázkám předmětné oblasti.
Organizace exkurzí, tematických návštěv, zahraničních misí. více...

Organizace

Centrum je ustaveno v první fázi jako organizačně a finančně samostatně fungující pracoviště CIIRC ČVUT. Centrum bude využívat klíčovou infrastrukturu Testbedu pro Průmysl 4.0 na ČVUT, které bude více...

Nadcházející
události

24. - 25. 4. 2018 - Přednáška Peter Staněk: Společnost budoucnosti
26. 4. 2018 - Tisková konference: Město budoucnosti: Smart osvětlení
16. 5. 2018 - Konference NCP4.0 a SIC - doprovodný program týdne inovací
23. 5. 2018 - Smart City – 2035: Opravdu chytré město začíná dopravou
30. 5. 2018 - Den otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0
30. 5. 2018 - Digital Touchpoints of Industry 4.0 in Austria, Czech Republic and Germany
14. - 15.11. 2018 - Konference ARAP