Inspirovat a tvořit
český Průmysl 4.0

Národní centrum Průmyslu 4.0 je unikátní ekosystém, který společně s našimi více než 50 partnery tvoříme již od roku 2017.

Naši partneři:

Jsme technologicky neutrální a otevřená akademicko-průmyslová platforma, která propojuje inovační leadery, výrobní i technologické firmy, univerzity, výzkumné  a oborové organizace se státem a médii a pomáháme vytvářet optimální prostředí pro  udržitelnou budoucnost.

Naše služby

Propojujeme, informujeme, pomáháme růst!

Digitalizace dle Průmyslu 4.0 je komplexní proces, který začíná u lidí a vede k nastavení nových obchodních modelů a dlouhodobé přidané hodnotě na konkurenčním trhu.  Naše služby jsou určeny pro SME, start-upy i velké průmyslové společnosti. Budeme vaším odborným partnerem a průvodcem v procesu změny. 

DigiAudit: analyzujeme digitální zralost společnosti a doporučíme vám oblasti, které pomohou k efektivnímu nastavení digitální strategie.
Propojíme vás s vhodnými partnery napříč akademií a průmyslem včetně možného financování, nasídlíme naše zkušenosti a znalosti a podpoříme vás. 
Data z průmyslu: pravidelně pro vás připravujeme analýzy českého průmyslu, které mapují vývoj  a predikce vč. jednotlivých odvětví.
Zajímají vás dotační programy, školení na míru, testbedy pro Průmysl 4.0, projektová spolupráce a naše další služby?

Odborné a diskusní pořady / Bulletin Průmyslu 4.0 / Podcast

Zkušenosti z praxe, případové studie,
nejnovější technologie, rozhovory

S odbornými  a diskusními pořady a Bulletinem Průmyslu 4.0  budete mít nejnovější trendy i technologie v malíčku. 

Partnerství

Podílejte se na utváření unikátního ekosystému


Jste lídrem ve svém oboru a udáváte trendy nebo nabízíte inovativní řešení? Mohou vaše zkušenosti a znalosti podpořit rozvoj průmyslu v České republice? Staňte se naším partnerem.  Na výběr máte několik stupňů zapojení. Našimi partnery jsou průmyslové podniky  - výrobní i technologické, univerzity a oborové organizace. 


Výhody partnerství

1

Získáte přístup k unikátnímu ekosystému pro
Průmysl 4.0 a komunikaci vašich inovativních řešení
a případových studií směrem k relevantním cílovým skupinám.

2

Podpoříte komunikaci značky a CSR ve spojení s autoritami a lídry v oboru.

3

Můžete se podílet na (mezinárodních) projektech, projektech spolupráce a testování originálních
konceptů.