Inspirovat & tvořit
český Průmysl 4.0

Přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště
do malých a středních podniků. Šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0
a Společnosti 4.0 a poskytovat informace o technologických řešeních
a dopadu technologického pokroku na společnost.

NCP 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce postupně zasahuje výrobní sféru, energetiku, dopravu a další oblasti života společnosti. Je velkou výzvou především pro český průmysl, jehož fungování je určující pro dlouhodobou konkurenceschopnost České republiky.
Vláda České republiky podpořila iniciativu Průmysl 4.0 svým usnesením z 24. 8. 2016 a dalším usnesením ze dne 15. 2. 2017 ustavila Alianci Společnost 4.0.

Iniciativa Průmysl 4.0 předpokládá nutnost větší synergie akademické sféry, velkých, středních a malých podniků, výrobců i uživatelů automatizačních a informatických technologií. Více než kdykoliv předtím - a to zejména díky velkým investičním nákladům při zavádění principů Průmyslu 4.0, rychlosti technologických změn a standardizaci - je třeba vzájemně propojovat všechny aktéry ovlivňující výrobní sféru.

Hlavní cíle

Přispět k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků. Šířit osvětu o konceptu Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0 a poskytovat informace. více...

Aktivity

Organizace či spoluorganizace konferencí a prakticky orientovaných workshopů k aktuálním otázkám předmětné oblasti.
Organizace exkurzí, tematických návštěv, zahraničních misí. více...

Organizace

Centrum je ustaveno v první fázi jako organizačně a finančně samostatně fungující pracoviště CIIRC ČVUT. Centrum bude využívat klíčovou infrastrukturu Testbedu pro Průmysl 4.0 na ČVUT, které bude více...


Události

Slavnostní otevření centra města budoucnosti

23. 5. 2018 od 16:30

Smart City 2035: Město budoucnosti

23. 5. 2018 od 12:00

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku