VZDĚLÁVACÍ AKCE


Technologické vzdělávání hrou

Národní centrum Průmyslu 4.0 ve spolupráci se Škoda Auto a platformou Technologická gramotnost v roce 2024 zahajují již třetí řadu praktických workshopů pro mládež. V termínu 12. a 13. března akci o moderních technologiích navštívilo více než 250 studentů základních a středních škol. Cílem programu technologické gramotnosti je atraktivní formou a představit nové technologie a možnosti pro budoucí profesní uplatnění i běžný život. Součástí programu byly komentované ukázky a demonstrace technologií v RICAIP Testbedu Praha.

Autor: NCP4.0

Mladá generace, často ponořená do digitálního světa, je známá svým neustálým používáním technologií. Přesto však mnoho z nich má jen mlhavou představu o možnostech a výhodách studia na technických vysokých školách a následném uplatnění v praxi. Technologická gramotnost se tuto situaci snaží změnit.


Elektromobilita, umělá inteligence, 5G sítě, internet věcí nebo kyberbezpečnost – to jsou témata, kterým jsme se věnovali v rámci programu na posílení technologické gramotnosti studentů středních a základních škol. Přednáškový modul, který připravila platforma Technologická gramotnost speciálně pro žáky a studenty, představuje technologie, které formují současný svět. Zábavně, jasně a prakticky.

První část programu je koncipována jako přednáška, která studentům hravě, srozumitelně a přehledně představuje základní pojmy a informace, které jim pomohou se v oboru zorientovat. Technologická gramotnost má navíc přednášky připravené vždy dané věkové skupině na míru – pro školky, základní i střední školy.

„Zvyšování úrovně technického vzdělávání a motivace studentů ke studiu technických oborů je jednou z klíčových osvětových aktivit Škoda Auto. Již několik let jsme také generálním partnerem projektů Technologické gramotnosti - od roku 2023 tyto aktivity propojujeme také s akcemi na půdě Národního centra Průmyslu 4.0. Oceňujeme, že zde žákům a studentům můžeme nejnovější technologie ukázat hravou formou a na praktických příkladech,“ říká Jana Polášek Filová, odborná koordinátorka digitalizace a inovací Škoda Auto.

„Vzdělávání mladých lidí v oblasti technologií je klíčové pro budoucnost našeho průmyslu. Programy zaměřené na zvýšení technologické gramotnosti studentů středních a základních škol hrají klíčovou roli při motivaci a inspiraci mladých jedinců k zájmu o technické obory. Spojení teorie s praktickými příklady a možností interakce s nejnovějšími technologiemi přináší studentům jedinečnou příležitost poznat a porozumět světu moderního průmyslu. Jsme hrdí, že můžeme být součástí tohoto procesu a přispívat k rozvoji technologických dovedností budoucí generace,“ podotýká Robert Keil, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0.

Druhá část programu je praktická – studenti si tak mohou vyzkoušet vše, o čem slyšeli, v praxi. V rámci prohlídky RICAIP Testbedu Praha, který se nachází na dvou podlažích Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT studenti navštívili tzv. „lehký“ Testbed, kde si prohlédli 5G komunikační modul, který pro zpracování obrazu využívá algoritmy AI či metrologickou laboratoř, plně vybavenou pro optické i hmatové měření. Dále si také vyzkoušeli hraní deskových her s kolaborativními roboty. Jako další navštívili i spodní „těžkou“ část, kde si mohli vyzkoušet psaní textu robotem a seznámili se s ovládáním pohybů robotu.

„Věřím, že jako Česká republika máme obrovský potenciál v nastupující generaci, která techniku bere jako součást jejich životů. Naší rolí je, abychom je dokázali správně nasměrovat a ukázat ten obrovský potenciál, který na ně čeká. Jsem rád, že můžeme být součástí takovéto iniciativy, která se snaží o zachování té vyšší myšlenky,” dodává Tadeáš Salaba z projektu Technologická gramotnost

Testbed je výzkumné a experimentální pracoviště CIIRC a Fakulty strojní ČVUT, kde se kombinují různé technologie jako aditivní výroba, obrábění, robotická manipulace, inteligentní dopravní systémy, spolupráce člověka a robota, automatizované skladování a další. Klíčovým aspektem Testbedu je existence tzv. digitálního dvojčete, pod kterým lze chápat virtuální model výrobku, výrobního procesu a celého výrobního zařízení propojeného skrz řadu senzorů v reálném čase s fyzickým světem v kyberneticko-fyzický prostor.

Galerie

Foto: Roman Sejkot, CIIRC ČVUT, 2024