APLIKACE PRO ÚDRŽBU S INTEGROVANOU ROZŠÍŘENOU REALITOU


COMOS Mobile Worker

COMOS Mobile Worker je aplikace pro správu dat prostřednictvím mobilních zařízení s integrovanými funkcemi rozšířené reality od společnosti Siemens.

Autor: Michal Sith, head of service group, Siemens, s.r.o.

Aplikace vizualizuje a zpracovává aktuální i historická data z podnikových a výrobních informačních a řídicích systémů (ERP, MES, SCADA atd.) a technická data výrobních komponent, strojů a zařízení. Díky přímému napojení na inženýrský software COMOS lze všechna technická data propojit a umožnit tak ucelený pohled na celý závod. Prostřednictvím obousměrné výměny dat mezi aplikací a systémem COMOS je možné snadno a bezpečně přenášet veškeré změny. Integrace údajů o poloze podporuje navigaci pracovníků v závodě. V případě potřeby zobrazí rozšířená realita uživateli příslušné informace na vhodném mobilním zařízení: tabletu, chytrém telefonu nebo datových brýlích. Uživatel může upravovat data přímo v provozu a např. dokumentovat pracovní úkoly jako „hotové“, popř. importovat své fotografie a poznámky zpět do odpovídajících informačních zdrojů. Tyto informace jsou pak přístupné všem oprávněným zaměstnancům a mohou být dále zpracovávány. Kontaktováním servisního technika prostřednictvím videochatu lze neplánované odstávky zařízení zkrátit na minimum nebo se jim zcela vyhnout. Nepřetržité připojení ke komunikační síti není nutné, protože data zpracovávaná v režimu off-line lze zpětně synchronizovat. Řešení je součástí konceptu „Siemens Digital Worker“, který umožňuje obsluhujícímu personálu digitalizovat a automatizovat práci v provozech.

COMOS Mobile Worker přichází s rozšířenou realitou s Hololens 2!

Jako uživatel běžných údržbových nástrojů se zákazník může ptát, jakým způsobem rozšířená realita přispívá k provádění údržby. Je to velmi jednoduché. Mnohdy nemáte čisté ruce pro obsluhování tabletu, ale chcete mít k dispozici aktuální dokumentaci, živá data stroje a jeho historii. Některé dokumentace dnes existují jako video ukázky, které si můžete nechat zobrazit a přehrát v prostoru. Případně můžete přidat vlastní dokumentaci z místa. Pomocí gest lze v reálném čase vizualizaci ovládat. Brýle lze využít také na vzdálený servis anebo na provádění sekvenčních úkolů. Jako plánovač naplánujete preventivní úkony a „umístíte“ je přímo v technologii. Následně technik údržby při realizaci nemusí přemýšlet, kde a co provést, protože jej brýle navedou a ukážou přesné místo akce. Když úkol dokončíte, jste směrování k dalšímu úkolu, dokud nejsou všechny hotovy. Podobnou cestou lze připravovat i školení pro pracovníky ve školicím centru nebo přímo na reálné technologii. Největší výhodou je, že plánování a realizaci rozšířené reality s aplikací Comos Mobile Worker používáte sami jako rozšíření běžného prostředí, se kterým jste zvyklí pracovat.

AR s Hololens 2 (zdroj: Siemens)

COMOS Mobile Worker – rozšířená realita s Hololens

  • Nenechte důležité informace ležet v kanceláři, ale vezměte je s sebou
  • Přidejte pochůzkové aktivity do reálného prostoru
  • Nechte se navigovat mezi úkoly
  • Sledujte on-line data stroje
  • Nechte nové pracovníky, aby se školili sami
  • Rozšiřujte své znalosti a vyvarujte se opakovaných chyb
  • Využijte plně holografické instrukce

Co COMOS umí – a co nedokáže

První licence firma Doosan Škoda Power nakoupila v roce 2015, nyní je systém už plně implementován a úspěšně využíván. Co firmě přinesl? 

„Když vezmu jen úsporu naší práce, tak se doba strávená na projektu zkrátila o 25  až 30 %. To je vidět na první pohled. Ovšem přínosy není možné kvantifikovat takto jednoduše. Zavedený systém pro podporu projektování je nespornou výhodou v nabídkových řízeních; někdy je dokonce nutnou podmínkou.
Jaromír Čihák Doosan Škoda Power

Zvýšení kvality realizovaných projektů pomáhá udržovat dobré jméno firmy. A pro vlastní konstruktéry je předností nejen úspora času, ale také méně stresu a méně rutinní práce náročné na přesnost a pozornost. Velkým problémem, který COMOS neodstranil a ani odstranit nemůže, je rozdílná struktura dat od různých dodavatelů. „Všeobecně uznávané standardy nejsou,“ říká Jaromír Čihák. „Je to jen o dohodě. Existují částečné standardy pro tvorbu dokumentace, např. německá norma VGB 107 [Objednávka a provedení armatur pro tepelné elektrárny – pozn. red.]. Otázka je, zda se někdy povede prosadit takovéto normy jako mezinárodní a všeobecně uznávaný standard.“

Hololens Simulace (zdroj: Siemens)