Data Driven Company

19. září 2022

Místo: Testbed pro Průmysl 4.0, CIIRC ČVUT, Praha
Čas: od 16:00

Národní centrum Průmyslu 4.0 spouští spolu se svými partnery novou iniciativu zaměřenou na využití dat pro řízení podniku. Rádi bychom vás proto pozvali na úvodní setkání, kde bychom chtěli celé téma blíže představit a nastínit, jak efektivně pracovat s technologiemi, aby z nich podniky vytěžily co nejvíce. Naším cílem není jen diskuse, ale chceme se zaměřit především na implementaci a uvádění konkrétních řešení do života. Nemáme ambici vyřešit vše, chceme nabídnout smysluplné postupy, které přinášejí hodnotu pro business.

Účast na akci je zdarma na základě registrace. Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Vyhrazujeme si právo určit seznam účastníků.

Dovolujeme si vás zároveň požádat o vyplnění krátkého dotazníku, jenž nám umožní na základě vašich odpovědí do programu zařadit témata, která vás nejvíce zajímají. 
Dotazník je možné vyplnit do 12. září, nejlépe však zároveň s registrací.

Program akce


16:00

Registrace a welcome drink


16:30

Zahájení akce                                   


Úvodní slovo k tématu

Jaroslav Lískovec (NCP 4.0), Milan Kulhánek (Deloitte)


Data z pohledu manažera podniku

Jiří Pavlík (Deloitte)


Záludnosti propojení datových zdrojů na úrovni výrobních technologií

Robert Opletal (PTC)


Lze propojit nestrukturované datové zdroje bez složité IT integrace?

Pavel Doležal (Keboola)


Jak prezentovat data v podniku někomu, kdo není tabulkový fanatik?

Michal Ukropec (Twinzo)


Diskuse


Prohlídka Testbedu pro Průmysl 4.0


raut, networking


Registrační formulář

Účast na akci je zdarma na základě registrace. Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Vyhrazujeme si právo určit seznam účastníků.

Dovolujeme si vás zároveň požádat o vyplnění krátkého dotazníku, jenž nám umožní na základě vašich odpovědí do programu zařadit témata, která vás nejvíce zajímají. 
Dotazník je možné vyplnit do 12. září, nejlépe však zároveň s registrací.

Místo konání

Testbed pro Průmysl 4.0

Český institut informatiky, robotiyky a kybernetiky ČVUT

Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6
 

Partnerem akce je