Barometr českého průmyslu - vánoční speciál

Termín konání: 08. prosince 2022

Národní centrum Průmyslu 4.0 Vás zve ke sledování diskusního pořadu osobností Barometr českého průmyslu - vánoční speciál 2022

Čas: 13:30 - 15:30
Místo: Studio Deloitte (pro partnery a členy NCP 4.0, majitele, ředitele a top management výrobních firem)  a online přímý přenos

Registrace k osobní účasti i online sledování

Sledujte záznam diskuse online

Hosté

Panel I

Karina Kubelková, členka bankovní rady ČNB

Ing.  Eduard Muřický, náměstek pro řízení sekce průmyslu a stavebnictví MPO

David Navrátil, hlavní ekonom, Česká spořitelna a.s.

Petr Karásek, nezávislý interim manažer

Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu

Panel II

Milan Kulhánek, partner, Deloitte ČR

Luboš Lukasík, člen představenstva, T-Mobile

Petr Kadera, vedoucí oddělení inteligentních systémů, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT

Alexandr Lazarov, ředitel Centra 3D tisku v Testbedu pro Průmysl 4.0, CIIRC ČVUT

Tomáš Froněk, Head of Factory Automation, Siemens

TÉMATA K DISKUSI:

Úvod: Aktuální vývoj českého průmyslu zasazený do globálního kontextu
 

Alena Burešová, senior manazerka pro průmysl, Národní centrum Průmyslu 4.0
Michal Kořan, zakladatel Global Arena Research Institutu

Panel I: Podpora českého průmyslu v době krize, inovace jako řešení


• Koncepce vlády na podporu českého průmyslu – jaké jsou její cíle a priority?
• Politika ČNB a její vliv na cenu peněz, investiční úvěry, kurz koruny a míru inflace
• Výrobní firmy odkládají investice do inovací – jaké je řešení?
• Jak řešit krizi v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, aby dopady pro české firmy byly co
nejmenší?

Panel II: Vybraná technologická řešení pro stabilizaci a větší flexibilitu firem v době narušených dodavatelsko-odběratelských řetězců


• 3D model světa, který pomocí umělé inteligence umí předpovědět cenu komodit s více než devadesáti procentní přesností?
• Práce s daty jako klíč k efektivnímu řízení firmy – koncept „data driven company“
• Jak objektivně vypočítat energetickou náročnost své firmy, tedy na jednotku výrobku? Efektivní nástroj pro obchodní jednání?
• Aplikace pro vzdálené připojení a virtuální realita – ukázka v praxi
• Co všechno už dnes lze vytisknout na 3D tiskárně?

Program akce


12:30 - 13:30

Registrace účastníků a občerstvení


13:30 - 13:40

Aktuální situace českého průmyslu zasazená do globálního
kontextu
                   


13:40 - 14:30

Řízená diskuse - panel I                                             


14:30 - 14:45

Přestávka


14:45 - 15:30

Řízená diskuse - panel II  


15:30

Ukončení akce

Místo konání

Deloitte
Italská 2581/67, Praha 2

Registrační formulář

Vyberte si, zda máte zájem o osobní účast ve studiu (určeno pro partnery NCP 4.0 a management výrobních firem) nebo online sledování
  • Vyberte
  • osobní účast ve studiu
  • online sledování

Partneři Barometru českého průmyslu