KONFERENCE


ESG reporting: Hrozba nebo příležitost?

Věděli jste, že povinnost vykazovat ESG report se bude postupně týkat stále většího počtu firem? Podle aktuálních dat vycházejících z Analýzy českého průmyslu NCP 4.0 a aktuálního výzkumu Deloitte na téma udržitelnosti ve výrobních firmách si již nyní klade vrcholový management celou řadu otázek. Od těch relativně jednoduchých (Pod jaké oddělení má celá problematika spadat?) přes obtížnější (Kde na to na trhu najdeme vhodné lidi?) až po ty komplexní (Jak máme sbírat data napříč celým dodavatelským řetězcem?).

Autor: NCP4.0

Na všechny tyto otázky jsme se pokusili odpovědět v rámci konference Udržitelnost a ESG reporting pro výrobní podniky, kterou jsme pořádali ve spolupráci s naším partnerem Deloitte a za podpory RICAIP.

Akce, která se konala 5.3., byla věnována tématu udržitelnosti a ESG reportingu. Jednalo se o inspirativní setkání firem a odborníků, kteří si uvědomují rostoucí důležitost těchto aspektů v podnikání. 

První přednáškový blok přinesl představení problematiky ESG a zdůraznil, proč by nás tato problematika měla zajímat. Rovněž byla představena Analýza českého průmyslu 2024. Analýza zpracovává data získaná od více než 380 firem, které prošly unikátním nástrojem - DigiAuditem, který hodnotí digitální zralost firem.

V dalším bloku byly představeny výsledky průzkumu Deloitte ESG reportingu ve firmách a příklady spolupráce s průmyslem v oblasti udržitelnosti a AI.

V předposledním bloku jsme se přesvědčili, že data jsou v úspěšnosti v oblasti ESG klíčová a také jsme zjstili, že pouhý Excel na sbírání dat opravdu nestačí.

Poslední blok konference se věnoval silnému dodavatelskému řetězci. Dozvěděli jsme se o možné identifikaci a monitorování potenciálních rizik a efektivní alokaci zdrojů, zatímco T-Mobile Czech Republic představil fungování ESG v praxi.

V rámci konference měli účastníci, díky našemu partnerovi RICAIP, možnost absolvovat komentované prohlídky Testbedu pro Průmysl 4.0. Prohlídky byly zaměřeny na projekty, které se věnují odpovědnější budoucnosti - retrofitting autobaterií z elektromobilů,  modulární robotická linka s kolaborativními roboty, měřením spotřeby energií a komunikací prostřednictvím 5G kampusové sítě SA, Delta robot s automatickým naváděním na volné díly a automatickou montáží s komunikací přes kampusovou síť 5G SA pro automatizovanou kontrolu kvality nebo datově řízený ESG reporting a optimalizace výroby.

Děkujeme všem našim hostům za účast a těšíme se na další spolupráci v této důležité oblasti udržitelnosti a ESG reportingu.

Záznam z akce můžete zhlédnout zde

Galerie

Foto: Roman Sejkot, CIIRC ČVUT, 2024