MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH 2022


Digitalizace jako pomoc firmám v krizi, 5G sítě nebo robot čepující pivo: NCP 4.0 s partnery na MSV v Brně představí, kudy se bude průmysl dále ubírat

Možnost konzultovat digitální zralost vlastní firmy s přítomnými experty u piva, které načepuje robot. To vše v kulisách Technologického ostrova plného inovací. Právě tak se v letošním roce vůbec poprvé představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Národní centrum Průmyslu 4.0. V rámci Digitální továrny 2.0 instalovalo Technologický ostrov, jehož součástí bude pestrá expozice založená na instalované 5G průmyslové síti a robotických aplikacích, které ji budou využívat.

Zdroj: Tisková zpráva NCP 4.0, Alena Nováková

Na pomoc si Národní centrum Průmyslu 4.0 přizvalo partnery T-Mobile, výzkumné centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP a Českou spořitelnu. Na digitálním pódiu návštěvníky čekají moderované diskuse předních osobností českého průmyslu na aktuálně palčivá témata. Do čeho investovat? A kde na to vzít finance?

Expozice Národního centra Průmyslu 4.0 na strojírenském veletrhu bere v potaz aktuální situaci. Pozornost je proto zaměřena na ta řešení, která se v praxi osvědčila jako účinný pomocník při zvládání krizí.  Důraz je kladen na zvyšování přidané hodnoty, práci s daty, strategické plánování rozvoje firmy, a také udržitelnost – materiálovou i energetickou. Propracovaná strategie společně s technologiemi jako je 5G, digitální dvojče a chytré aplikace postavené na datech jsou jedinou cestou v boji se stále se zvyšujícími nároky na kvalitu, variabilitu a rychlost výroby a cenu zdrojů. 

„Potřeba investovat do digitalizace, robotizace a automatizace – a současně do vzdělávání, výzkumu a kvality servisu – je v současné době ještě urgentnější než dřív. Jen tak mohou být české firmy úspěšnější ve vytváření vyšší přidané hodnoty, což nejenže zvýší jejich konkurenceschopnost, ale zároveň sníží podíl výdajů na stále dražší energie a materiály. Digitalizace nepředstavuje buzzword, nýbrž cestu k přežití, říká Pavel Kračmár, člen představenstva České spořitelny. 

 Za pár let našeho působení jsme si vydobyli status těch, kteří nejen tvoří a prezentují vize pro průmyslovou výrobu budoucnosti, ale také těch, kteří je díky svým technologickým partnerům a nejmodernější infrastruktuře realizují a posouvají na hranice možného. To potvrzuje i aktuální spojení NCP 4.0 – RICAIP – T-Mobile a Česká spořitelna“, říká Jaroslav Lískovec, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0 a pokračuje: „Na MSV tak neukazujeme „jenom“ 5G síť, ale již funkční a praktické aplikace využívající vlastností této sítě, jako je vysoká rychlost a stabilita. Pro zavádění novinek do výroby je kritická infrastruktura testbedů pro Průmysl 4.0 v Praze a v Brně financovaná česko-německým centrem RICAIP.“ 

Foto: CIIRC ČVUT

Jak vás v krizi může zachránit robotický výčepní? Samozřejmost, s jakou vám zvládne naservírovat zlatavý mok, je inspirující. Nasazení sofistikovaných strojů do výroby může výrazně zvýšit její efektivitu a snížit chybovost.  Robotický výčepní není jen ukázkou toho, že i tak delikátní práci, jako je čepování piva, dnešní roboty hravě zvládnou. Daná aplikace je i projektem, ve které sledujeme energetickou efektivitu výčepních zařízení," vysvětluje spojení technologie a gastronomie Pavel Burget, ředitel Testbedu pro Průmysl 4.0 na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. „Na míru pro expozici na MSV jsme připravili i robot s ručním naváděním pro spolupráci robota a člověka v prostředí 5G sítě.

„Pomocí digitalizace a automatizace se dlouhodobě snažíme zvyšovat konkurenceschopnost českého průmyslu. Privátní kampusové 5G sítě pomohou nejen zjednodušit výrobní procesy a pracovat s minimální chybovostí, ale také například optimalizovat spotřebu energií na minimum, aniž by to mělo vliv na výrobu či provoz,“ říká Luboš Lukasík, ředitel komerční T-Business divize T-Mobile Czech Republic a dodává: „Spolupráce s Národním centrem Průmyslu 4.0 je v tomto klíčová, protože výzkumné prostředí Testbedu může firmám prakticky ukázat, jaké výhody jim může privátní 5G kampusová síť přinášet. Strojírenský veletrh je tak skvělá příležitost, jak 5G sítě ukázat i širší veřejnosti, která nemá tolik možností vidět a vyzkoušet si tuto technologii v praxi.“

Více informací naleznete zde