ROZHOVOR


Jiří Bavor: Budoucnost firem je v chytrém využití dat

IT společnost Atos letos prochází výraznou transformací a dělí se na dvě. S Jiřím Bavorem, ředitelem pro oblast průmyslu nově vznikající společnosti Eviden, jsme si povídali o tom, jak takové dělení probíhá, ale také o tom, jakým výzvám dnes čelí průmyslové firmy, co ohrožuje jejich bezpečnost a jaké faktory ovlivní jejich budoucnost.

V letošním roce by mělo dojít k rozdělení společnosti Atos na dvě samostatné entity. Jaké důvody k tomu vedly?

IT technologie se rozvíjejí čím dál rychleji a abychom naše služby zákazníkům nabízeli i nadále v nejvyšší možné kvalitě, potřebujeme se specializovat. Nové firmy Eviden a Atos tak budou mít příležitost se na konkrétní oblasti úzce zaměřit, investovat do nich a přinášet nové technologie a samozřejmě i vzájemně spolupracovat. Tím dosáhneme obou cílů – jak specializace, tak udržení širokého záběru.

Jak budou fungovat a na co se budou zaměřovat rozdělené firmy – Eviden a Atos?

Atos se bude zaměřovat převážně na standardní IT infrastrukturu – servery, outsourcing a podobně. Specializací společnosti Eviden budou hlavně oblasti jako digitální transformace, umělá inteligence, datová analytika, superpočítače, kyberbezpečnost, cloudové služby, application management a obchodní platformy – například SAP. Naši zákazníci jsou kromě průmyslu také z oboru finančních služeb, zdravotnictví, státního sektoru, dopravy, telekomunikací nebo energetiky, takže portfolio klientů zůstává rozsáhlé.

Rozhodnutí rozdělit firmu je globální, jak se mu přizpůsobila česká pobočka? Je něco, co zde proběhlo jinak?

Ano, jedná se o globální rozhodnutí a česká pobočka se s ním myslím vyrovnala dobře. Samozřejmě nás bude stát určité úsilí transformaci vysvětlit zákazníkům a vybudovat povědomí o novém brandu, ale na druhou stranu v IT podobné kroky nejsou neobvyklé – viz například nedávné rozdělení IBM nebo HP.

Co znamená rozdělení firmy pro zákazníky?

Pro zákazníky Eviden Česká republika, který je právní nástupce předchozí české firmy „Atos IT Services a Solutions s.r.o.“, se vlastně kromě jména firmy nic nezmění. U nově vzniklé firmy Atos Czech Republic to bude vyžadovat určité administrativní úsilí – nové IČO, DIČ a podobně, což už samozřejmě s dotčenými zákazníky řešíme. Ale především – od obou firem můžou naši zákazníci i nadále očekávat kvalitní služby a obchodní partnerství, na které se mohou spolehnout.

Velkým tématem je propojování různých systémů a lepší, nebo spíše chytřejší, využití velkého množství dat, které v každém okamžiku ve výrobě vznikají a dosud byly ukládány a zpracovávány odděleně.
Jiří Bavor Eviden

V čem bude Eviden jiný oproti původnímu Atosu?

Skutečně budeme chtít využít globální transformace a posunout se dopředu v moderních oblastech – ať je to již zmíněná umělá inteligence, využití dat a aplikační management, včetně migrace stávajících aplikací na moderní platformy on premise nebo v cloudu. A samozřejmě velký důraz budeme klást na kybernetickou bezpečnost, což je jedna z oblastí, kde jsme opravdu na špičce a zároveň je to velice aktuální téma.

Jaké trendy budou pro průmysl důležité v nejbližší i vzdálenější budoucnosti?

Velkým tématem je propojování různých systémů a lepší, nebo spíše chytřejší, využití velkého množství dat, které v každém okamžiku ve výrobě vznikají a dosud byly ukládány a zpracovávány odděleně. Do budoucna se bude dařit těm firmám, které dokážou sbírat a efektivně a chytře analyzovat a využívat ta správná data. Dnes už je technicky možné sbírat obrovské množství dat, problém je spíše v tom pochopit, co nám ta data vlastně říkají, a především jak výsledky analýzy reálně využit k zvýšení efektivity, flexibility a kvality výrobního procesu a výrobku. Abych uvedl konkrétní příklad – v rámci Evidenu dodáváme řešení Quality Inspector, což je nástroj, který dokáže mnohonásobně rychleji, spolehlivěji a levněji než člověk nepřetržitě kontrolovat produkty, identifikovat na nich závady, a tím snižovat zmetkovost a reklamace. Vždy ale musíme vědět, že jakákoliv nová technologie by neměla být cíl, ale nástroj vedoucí k prosperitě firmy a spokojenosti zákazníků.

Jak bude vypadat průmysl za 20, 30, 50 let? Jak si představujete továrnu budoucnosti?

Předvídat je skutečně těžké – zvláště pak budoucnost. Řekl bych že v současné době je mnoho zásadních vlivů, které celý průmysl mohou posunout velice různými směry. Ať je to energetická politika, dostupnost a ceny energií anebo bezpečnostní hrozby. V té optimistické variantě – daleko větší úroveň automatizace, méně lidí ve výrobě a větší lokalizace a flexibilita výroby. Díky automatizaci již není tak podstatná cena práce a některé výrobky se znovu začnou vyrábět blíže zákazníkům, a ne vozit přes polovinu světa. Ostatně je to i bezpečnější.

Co je pro průmysl v dnešní době největší hrozbou?

Jako hrozbu číslo jedna vidím obrovskou nejistotu na trhu s energiemi. To, jak se situace vyřeší, má a bude mít zcela zásadní vliv na vše – nejenom na průmysl.

A z těch témat bližším IT světu – žijeme v době kybernetických hrozeb, kdy otázkou není jestli, ale kdy útok přijde. Zároveň chceme a potřebujeme propojovat co nejvíce systémů a využívat data – což samozřejmě znamená větší riziko. Takže je opravdu kritické vědět kdo, co a proč má přístup k mým datům a musíme mít plán, jak svá data ochránit a jak, v případě útoku, nejenom obnovit data, ale především obnovit výrobu.

V rámci tématu bezpečnosti bych zmínil také riziko, o kterém jsem hovořil již na nedávném Národním průmyslovém summitu, a to je nedostatečná ochrana intelektuálního vlastnictví. Jde o data, která je potřeba chránit nejen před externími útočníky, ale také před vlastními zaměstnanci. Zde se vyplatí kvalitní DLP (Data Leak Protection), která určuje, kdo a jak se k datům ve firmě může dostat nebo kam je může odesílat.

Stále se hovoří o digitalizaci, co si pod tím představit v dnešní době a kde mají české firmy největší mezery?

Digitalizace je opravdu často skloňovaným tématem a sám ji vidím jako komplexní propojení firmy ve třech osách – od zákazníka, přes celou firmu až k dodavateli, od stroje až do ERP a přes celý životní cyklus výrobku – od prvního návrhu až po servisní protokol. Problémem bývá, když firma podlehne tlaku dodavatele a marketingu okolo „Průmyslu 4.0“ a nasadí izolované řešení bez hlubší analýzy souvislostí. Digitalizace by neměla být samoúčelná, ale měl by to být proces, který bude směřovat ke zvýšení efektivity a flexibility firmy, zvýšení kvality výrobků, a především ke zvýšení spokojenosti zákazníků.

Jiří Bavor v panelu Národního průmyslového summitu 2023. Foto: R. Sejkot, 2023

V rámci Národního průmyslového summitu jste v rámci panelu řešili legislativu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Co v tomto směru Česká republika podle vás nejvíce potřebuje?

Česká legislativa pro ochranu dat je v pořádku. Myslím, že role státu by měla být pouze ve vymezení základních pravidel, ne ve vytváření velkého množství regulací, které bývají brzdou vývoje. Ochrana dat by měla být tématem hlavně pro firmy, které si musí uvědomit, že data jsou peníze. Podobně jako má firma požární poplachové směrnice, tak by měla mít velice podobně připravený postup, co dělat, když dojde ke kybernetickému útoku. Kdo má co udělat jako první, druhé a třetí, nepanikařit ale pracovat podle plánu.