Národní centrum Průmyslu 4.0 a Deloitte

Vás společně za podpory RICAIP zvou na konferenci:

Udržitelnost a ESG reporting pro výrobní podniky

Myslíte si, že se vás to netýká, ale opak je pravdou!

05. března 2024

Věděli jste, že povinnost vykazovat ESG report se bude postupně týkat stále většího počtu firem? Podle aktuálních dat vycházejících z Analýzy českého průmyslu NCP 4.0 a aktuálního výzkumu Deloitte na téma udržitelnosti ve výrobních firmách si již nyní klade vrcholový management celou řadu otázek. Od těch relativně jednoduchých (Pod jaké oddělení má celá problematika spadat?) přes obtížnější (Kde na to na trhu najdeme vhodné lidi?) až po ty komplexní (Jak máme sbírat data napříč celým dodavatelským řetězcem?).


Náklady vaší firmy budou dříve nebo později obsahovat položku ESG reporting. Možná si říkáte, že se vás tato povinnost přímo netýká… Nicméně může se stát, že se bude týkat vašich odběratelů a zákazníků. A tím pádem i vás. Je tedy důležité připravit se na nová pravidla včas a již nyní se v celé problematice ESG reportingu zorientovat.


Přijďte si na naši konferenci vyslechnout názory odborníků (NCP 4.0, Deloitte, Siemens, CIIRC a T-Mobile) se zkušenostmi z tuzemských i zahraničních projektů a nebuďte v tom sami. Zapojte se do otevřené diskuse a předneste své obavy a dotazy.
Na celou oblast se podíváme z pohledu právního, daňového a reportingového, ale poodhalíme také, jak vyřešit financování, proč je potřeba spravovat data a jak ESG využít ve svůj prospěch.

Kdy: úterý 05. 03. 2024  12:30–17:00

Registrace uzavřeny.

Program akce


12:30–13:00

Registrace


13:00–13:05

Úvodní slovo k tématu 
 


I. BLOK 
PROČ BY NÁS MĚLO ZAJÍMAT ESG?


13:00–13:45

Shrnutí výsledků z výzkumu připravenosti výrobních podniků na nová pravidla udržitelnosti z dílny Deloitte 

Jiří Pavlík, Strategy & Operations ředitel, Deloitte

Současný stav digitalizace českých podniků v kontextu udržitelnosti

Robert Keil, ředitel, Národní centrum Průmyslu 4.0


II. BLOK

REPORTING, DANĚ A LEGISLATIVA

Speakeři: Deloitte, CIIRC

13:45–14:25

  • Co vše je ESG a proč je zapotřebí se touto problematikou zabývat?

  • Jaké jsou dopady požadavků na CSRD, uhlíkové clo či novou taxonomii EU?

  • Jaký vliv může mít ESG reporting na běžný provoz firmy?

14:25–14:30

 Otevřená diskuse


14:30–14:40

Coffee Break


III. BLOK

CÍLE A DATA MANAGEMENT - PROČ SBÍRÁNÍ "NĚJAKÝCH DAT Z EXCELŮ" NESTAČÍ? 


Speakeři: Deloitte, Siemens

14:40–15:20

  • Jak se do hry zapojují cíle v oblasti uhlíkové neutrality, e-mobility apod.

  • Jak zajistit, aby vaše data byla dohledatelná a auditovatelná?

15:20–15:25

Otevřená diskuse


IV. BLOK

DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC A VYUŽITÍ SESBÍRANÝCH DAT

Speakeři: Deloitte, T-Mobile

15:25–16:05

  • Jak si vhodným plánováním ušetřit pár šedivých vlasů (nejen) v ESG problematice?

  • Jaké příležitosti nabízí problematika ESG při řízení dodavatelského řetězce?

  • Jak můžeme využít sesbíraná data k optimalizaci výroby, logistiky i distribuce nejen pro reporting, ale i pro optimalizaci nákladů?

16:05–16:10

Otevřená diskuse


16:10–

Komentovaná prohlídka RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0, CIIRC, ČVUT

Po ukončení konference Vás zveme na komentovanou prohlídku RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0. Těšit se můžete také na občerstvení a prostor pro společný networking.


Organizátor si vyhrazuje změnu programu. Akce je určená zejména zájemcům z oblasti průmyslové výroby. Z důvodu omezené kapacity si organizátoři vyhrazují právo určit seznam účastníků pro osobní účast.

Akci pořádá Národní centrum Průmyslu 4.0 ve spolupráci s partnerem NCP 4.0 Deloitte za podpory RICAIP.


Místo konání

CIIRC ČVUT, budova B - Testbed Control Room
Jugoslávských partyzánů 1580/3
Praha 6, Dejvice

Partnerem akce je