Národní průmyslový summit 2023

Termín konání: 30. května 2023

Národní centrum Průmyslu 4.0 Vás zve na klíčové setkání vrcholných představitelů vlády, průmyslu a akademie, které pořádá ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v rámci Industry-AI Days 2023

Čas: 13:00 - 17:30
Místo: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Jugoslávských partyzánů 1580/3 160 00 Praha Czech Republic

Registrujte se 

Vzhledem k omezené kapacitě mají přednost pro osobní účast zejména majitelé a ředitelé firem. Všechny zároveň zveme ke sledování online.

Program

12:00 - 13:00

13:00 - 13:05

13:05 - 13:07

Registrace

Slavnostní přivítání hostů

Přivítání hostů ředitelem NCP 4.0

Robert Keil, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0

13:07 - 13:15

Současná situace v českém průmyslu

Alena Burešová, senior manažerka pro průmysl, Národní centrum Průmyslu 4.0

PANEL 1 | 13:15 - 14:30

Podmínky pro zavádění Průmyslu 4.0 a AI v ČR

13:15 - 13:40

Podmínky pro inovace a transfer technologií

Petr Třešňák, náměstek člena Vlády ČR
Radka Wildová, vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 

Miroslav Topolánek, bývalý premiér ČR 
Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT a místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Vlády ČR
Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP a člen představenstva Škoda Auto a.s.

13:40 - 14:10

Klíčové evropské programy pro české inovace

Tomáš Mikolov, vedoucí výzkumné skupiny Foundational AI, CIIRC ČVUT

Jaroslav Lískovec, ředitel EDIH ČVUT
Vít Dočkal, IPCEI-CIS COMENIA
Tilman Becker, ředitel RICAIP

14:10 - 14:30

Legislativa pro zavádění P4.0 a AI a kyberbezpečnost

Ondřej Profant, náměstek člena Vlády ČR
Jaromír Hanzal, ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v IT
Michal Matějka, partner, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
Jiří Bavor, ředitel pro zpracovatelský průmysl, Eviden

14:30 - 15:00

Přestávka

PANEL 2 | 15:00 - 16:30

Průmysl 4.0 a AI v průmyslové praxi

15:00 - 15:30

Jak využít velká data k efektivnímu řízení firmy a dodavatelského řetězce?

Petr Kadera, vedoucí odd. Inteligentních systémů pro průmysl, CIIRC ČVUT

Michal Fichtner, Head of Digitalization, Continental Automotive

Milan Kulhánek, partner, Deloitte

Štěpán Csiba, divizní ředitel, ACTUM Digital

15:30 - 16:00

Jak zvýšit kvalitu a snížit chybovost ve výrobním procesu?

Petr Šimoník, proděkan pro spolupráci s průmyslem FEI VŠB-TUO, vedoucí Industry 4.0  &  Automotive Lab

Vratislav Beneš, CEO OptiSolutions

František Podzimek, Head of Digital Enterprise  &  Business Development, Siemens

Martin Cviček, CTO, 24Vision

16:00 - 16:30

Jak prostřednictvím využití AI a 5G sítí zvýšit bezpečnost práce?

Pavel Václavek, vedoucí Kybernetika a robotika a vedoucí Smart Factory Core Facility, CEITEC VUT v Brně

Jan Hirš, Head of Industry 4.0 domain, T-Mobile

Radek Velebil, obchodní ředitel, KUKA Roboter
 

Závěr | 16:30 

Poděkování hostům

Raut | 16:30 - 17:30

Společenský networking, prohlídky RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0

Událost bude tlumočena do angličtiny. The event will be interpreted into English.

Registrujte se

Vzhledem k omezené kapacitě mají přednost pro osobní účast zejména majitelé a ředitelé firem. Všechny zároveň zveme ke sledování online.

Řečníci:

Petr Třešňák

náměstek člena Vlády ČR

Vystudoval Fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni, poté nastoupil do společnosti ČEZ a.s. nejprve jako přípravář investic v Elektrárně Temelín a posléze jako specialista útvaru bezpečnosti výstavby nových jaderných zdrojů. Zde se podílel na tvorbě zadávací dokumentace a následně hodnocení tendru na 3. a 4. blok Elektrárny Temelín, spolupráci na dokumentaci EIA, zadávací bezpečností zprávy a dalších licenčních a povolovacích procesů, včetně příprav podkladů k notifikaci EK. Od roku 2014 do roku 2018 působil v komunální politice. Od roku 2017 do roku 2021 byl poslancem zvoleným za Karlovarský kraj a jako poslanec se stal místopředsedou Výboru pro zdravotnictví a členem Výboru pro obranu. Současně byl členem mnoha podvýborů, včetně podvýboru pro energetiku. Od roku 2019 je členem vládního Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Od ledna 2022 působí jako náměstek člena vlády Jozefa Síkely.

Wildová Radka

vrchní ředitelka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Po pedagogické praxi na několika základních školách nastoupila v roce 1993 jako akademická pracovnice na Pedagogickou fakultu UK, kde byla v letech 2009 až 2016 i děkankou. Od roku 2016 do konce ledna 2022 zastávala pozici prorektorky Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti. Od února roku 2022 zastává pozici náměstkyně pro vysoké školství, vědu a výzkum na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Je autorkou či spoluautorskou řady odborných publikací a členkou několika domácích i zahraničních expertních týmů.

Miroslav Topolánek

je český politik a podnikatel, který se významně zasloužil o vznik Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT. V letech 2002–2010 druhý předseda Občanské demokratické strany a v období 2006–2009 předseda vlády České republiky. Od ledna do května 2009 byl také předsedou Rady Evropské unie. V současnosti se věnuje teplárenskému průmyslu, je rovněž aktivním politickým glosátorem.

Vladimír Mařík

vědecký ředitel CIIRC ČVUT

Je jedním ze zakladatelů a zároveň prvním ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, nového vysokoškolského ústavu ČVUT, v roce 2018 se stal jeho vědeckým ředitelem.

Středem vlastního odborného zájmu prof. Maříka je umělá inteligence a její využití v automatickém řízení a systémech pro podporu rozhodování, zejména s ohledem na potřeby průmyslové praxe. Podílel se mj. na vývoji řady průmyslových systémů pro plánování a rozvrhování výroby, expertních a diagnostických systémů. Úzce spolupracuje s průmyslovou praxí, mj. je řešitelem dlouhodobých výzkumných kontraktů ČVUT s řadou firem a s dalšími institucemi, jako např. Airbus Industries či Rockwell. V roce 1993 založil a do roku 2009 řídil Výzkumné středisko Rockwell Automation Praha.

Je autorem či spoluautorem více než 170 vědeckých publikací a příspěvků na konferencích, spoluautorem či koeditorem 15 knih v renomovaných nakladatelstvích a 5 US patentů. Obdržel rakouský Čestný kříž za vědu a umění (2003), Cenu invence - Česká hlava (2010) a Stříbrnou medaili Jiřího z Kunštátu a Poděbrad (ministr MPO 2015). V roce 2013 mu byl udělen titul Dr.h.c. (VUT Brno), je také držitelem titulu Manažer roku 2018, na konci roku 2022 mu byl udělen status IEEE Life Fellow.

Martin Jahn

prezident Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP a člen představenstva Škoda Auto a.s.

V letech 1999 až 2004 zastával v CzechInvestu funkci generálního ředitele. V letech 2004 až 2005 byl místopředsedou vlády pro ekonomiku. V roce 2006 nastoupil do společnosti ŠKODA AUTO a stal se členem představenstva za oblast řízení lidských zdrojů. Po dvou letech odešel do Moskvy na post výkonného ředitele společnosti VW Group NSC. Následně přešel do VW v Německu, odkud měl na starosti řízení celosvětových firemních prodejů. V roce 2016 se přestěhoval do čínského Čchangčchunu, kde převzal pozici výkonného viceprezidenta pro prodej a marketing a výkonného ředitele značky Volkswagen. Do Česka pak vrátil po téměř 13 letech. Od března roku 2021 je členem představenstva ŠKODA AUTO a má na starosti oblast prodeje a marketingu. V tom samém roce převzal funkci Prezidenta sdružení AutoSAP a je víceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Tomáš Mikolov

Vedoucí výzkumné skupiny Foundational AI, CIIRC ČVUT

Držitel pozice RICAIP Tenure Track

Tomáš Mikolov je vědecké komunitě i široké veřejnosti znám především díky zásadnímu zlepšení funkce aplikací pro rozpoznávání a zpracování jazyka, jako je například strojový překladač společnosti Google. Dosáhl toho vytvořením nových modelů neuronových sítí, které výrazně překonaly předchozí přístupy k modelování jazyka. Po úspěšném absolvování doktorského studia na Vysokém učení technickém v Brně odešel z České republiky pracovat do společnosti Google Brain a později do Microsoft Research. Do CIIRC ČVUT přišel z výzkumného oddělení AI společnosti Facebook, kde od roku 2014 vyvíjel inteligentní algoritmy pro dosažení co nejpřirozenější komunikace stroje s člověkem. V CIIRC ČVUT se Tomáš Mikolov vrátil k základnímu výzkumu a věnuje se mimo jiné komplexním systémům, které mohou vést k dalšímu dynamickému zlepšování umělé inteligence. Jako vedoucí výzkumné skupiny v centru RICAIP vyvíjí se svým týmem systém, který má postupně rozvíjet silnou umělou inteligenci.

Jaroslav Lískovec

Ředitel EDIH ČVUT

 

Jaroslav Lískovec byl od prosince 2018 do ledna 2023 vedoucím Národního centra Průmyslu 4.0, které funguje v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Působil jako poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro problematiku inovací, investic a hospodářské strategie. Předtím působil jako ředitel sekce Strategie ve státním podniku Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT), který pomáhal založit pro Ministerstvo vnitra. Působil v CzechInvestu v oblasti přípravy a budování průmyslových zón a také jako poradce pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a později Ministerstvo vnitra v oblasti budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet pro potřeby digitalizace, eGovernmentu a Průmyslu 4.0.

Vít Dočkal

Řízení strategických projektů, PMO CIIRC ČVUT

 

Vít Dočkal pracuje jako odborný projektový manažer v CIIRC ČVUT od jeho založení v roce 2013. Vít Dočkal se úzce podílí na spolupráci CLAIRE s průmyslem a na podpoře ekosystému umělé inteligence ve střední a východní Evropě. Je také spoluzakladatelem spin-off společnosti ČVUT TRIX Connections. Společně s Martinem Tolarem stojí za myšlenkou centra INDRC, které přináší nové přístupy ve výzkumu v oblasti Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění.

Tilman Becker

 ředitel RICAIP

 

Německý vědec a odborník na oblast Průmyslu 4.0, od roku 2019 ředitel centra pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze. Díky pětadvacetiletému působení v největším německém výzkumném centru umělé inteligence DFKI má široké znalosti v oblasti digitální transformace, strojového učení, kyberfyzikálních výrobních systémů a výzkumu interakcí člověk–stroj.

Vystudoval počítačové vědy na RWTH Aachen v Německu. Po studiích mimo jiné na University of Pennsylvania obhájil doktorský titul na německé Universität des Saarlandes v Saarbrückenu. Po pracovních zkušenostech ve výzkumné laboratoři Mercedes-Benz a Institutu pro výzkum kognitivních věd ve Filadelfii (IRCS UPENN) propojil svou další kariéru s DFKI.

Ondřej Profant

 náměstek člena Vlády ČR

Ondřej Profant je náměstkem místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše. Jako jeden z autorů Zákona o právu na digitální služby se nyní zabývá jeho implementací. Předchozí zkušenost má ze zastupitelstva Hl. m. Prahy a z poslanecké sněmovny.

Jaromír Hanzal

ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT)

 

Ve své práci vytrvale podporuje propojování akademické a podnikové sféry a popularizaci kolaborativních projektů. Podílel se na vybudování několika inovačních infrastruktur.

Michal Matějka

partner, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Michal Matějka je partnerem PRK Partners se specializací na právo informačních technologií, právo duševního a průmyslového vlastnictví, obchodní smluvní právo, mezinárodní obchod a řešení souvisejících sporů. K PRK Partners se připojil v říjnu 2018, předtím pracoval bezmála 17 let v pražské pobočce advokátní kanceláře Baker & McKenzie. Michal má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním globálních a nadnárodních klientů v soudních, smluvních i regulatorních záležitostech, pravidelně přednáší v oblasti práva ICT a duševního vlastnictví na FIT ČVUT v Praze a Právnické fakultě UK a je také expertem pro řešení doménových sporů v UDRP a sporů o domény.cz a k tématům v rámci své specializace je autorem i několika publikací a článků v odborném tisku.

Jiří Bavor

ředitel pro zpracovatelský průmysl, Eviden a Atos


Jiří Bavor je ředitel pro zpracovatelský průmysl ze společnosti Atos IT Solutions and Services / Eviden, an Atos business, kde působí od roku 2020. V minulosti získal zkušenosti ve společnostech Škoda, Honeywell nebo Siemens. Nejdelší část svého profesního života strávil ve společnosti IBM, kde prošel obchodními pozicemi, dále zde působil jako provozní a také jako výkonný ředitel. Zabývá se převážně oblastmi informačních technologií a průmyslové automatizace, vede organizace k digitalizaci a pomáhá jim nacházet moderní pohled na využití technologií. Je členem expertní skupiny pro Průmysl 4.0 Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Petr Kadera

vedoucí odd. Inteligentních systémů pro průmysl, CIIRC ČVUT 

Petr Kadera působí jako docent na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, který je součástí ČVUT v Praze. Petr vystudoval magisterský obor technická kybernetika a následně doktorský obor Bioinformatika a umělá inteligence. Během inženýrských studií nastoupil do americké společnosti Rockwell Automation, kde se věnoval vývoji multiagentních systémů pro robustní řízení distribuovaných systémů. Vyvinuté metody byly uplatněny ve vojenských aplikacích, jako je například řízení chladícího systéme vojenské lodi, které je schopný se samostatně zotavit z částečného poškození, nebo v energetice při řízení distribuovaných energetických zdrojů. Petr během své kariéry absolvoval stáže ve výzkumném centru Rockwell Automation v Clevelandu, v Rakouském technologickém institutu ve Vídni a ve výzkumném institutu ENEA v Římě. Po návratu do České republiky nastoupil na nově založený CIIRC, na kterém od roku 2016 vede skupinu Inteligentní systémy pro průmysl. Tato skupina se zaměřuje na spolupráci s průmyslovými firmami, pro které skupina vyvíjí systémy využívající metody umělé inteligence pro zvýšení jejich výrobní efektivity. Patří mezi ně nástroje pro optimalizaci prostorového uspořádání výrobního závodu, pro sběr a analýzu výrobních dat, řízení výrobní kvality nebo řízení složitých strojů, u kterých tradiční přístupy selhávají. O kvalitě vyvinutých řešení svědčí dlouhodobá partnerství s řadou společností, mezi které patří Rockwell Automation, Airbus, Škoda Auto nebo LEGO.

Michal Fichtner

Head of digitalization, Continental Automotive 

 

Michal Fichtner pracuje ve společnosti Continental od roku 2003, kdy nastoupil na pozici opraváře desek plošných spojů. Jeho kariéra vedla přes údržbu do inženýringu, kde stavěl zařízení pro testování plošných spojů. Následně se jeho profesní kroky ubíraly směrem k vedení skupiny test-engineering pro testování plošných spojů, komplexní vedení od testování plošného spoje po finální výrobek a jeho zabaleni, včetně údržby až po IT vedoucí pozice (IT MES Manager, založení skupiny BI a její vedení). Od konce roku 2020 se stává vedoucím projektu Digital Factory v závodě v Branýdse, který se stal modelovým závodem pro Digitalizaci Continental globálně. Se svým týmem pracuje na naplnění vize plně digitálního výrobního závodu. Je zastáncem holistického pohledu na digitalizaci, jednotu a komplexní využití dat a propojování systémů.

Milan Kulhánek

partner, Deloitte  

 

Milan Kulhánek je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika zodpovědným za poradenství v oblasti provozních činností a strategie. Náplní jeho role je řídit očekávání klientů, rozvíjet strategická partnerství, zajišťovat optimální sladění byznysových a IT aspektů projektů, identifikovat projektová rizika a nacházet vhodná řešení. 

Milan je manažerem, který úspěšně kombinuje leadership, strategické schopnosti, rozsáhlé znalosti v oblasti automotive, bankovnictví, pojišťovnictví a přehled na poli telekomunikací, energetiky a utilit. Má více než 15leté zkušenosti v oblasti návrhu strategií, řízení změny a implementace komplexních transformačních projektů zahrnujících oblasti procesů, IT a řízení změny.

Štěpán Csiba

CEO, ACTUM Digital 

Ředitel divize v Actum Digital a představitel digitalizace v dodavatelském řetězci. Má schopnost využívat nejnovější digitální technologie pro optimalizaci procesů výrobních firem.

Štěpán Csiba se může pochlubit dlouholetou zkušeností z průmyslové praxe i consultingu, a působil více než 10 let v českých tradičních výrobních společnostech. Své zkušenosti nyní využívá při transformacích dodavatelských řetězců v širším pojetí, tedy včetně výrobních procesů. Jeho zájem se ukrývá v digitalizaci, díky níž umožňuje firmám řídit své procesy skrze data.

Díky svému působení v Actum Digital má Štěpán přístup ke špičkovým digitálním službám a může se soustředit na end-to-end projekty s hmatatelnými výsledky. Jeho znalosti a schopnosti spolu s technologickou podporou Actum Digital jsou klíčovými faktory, které umožňují výrobním firmám přechod do digitální éry.

Petr Šimoník

proděkan pro spolupráci s průmyslem FEI VŠB-TUO 

Od r. 2017 působí na FEI VŠB-TUO na pozici proděkana pro spolupráci s průmyslem a v rámci představenstva Národního centra Průmyslu 4.0 v roli místopředsedy představenstva zastupuje VŠB-TUO. Byl zodpovědný za výstavbu ostravského průmyslového testbedu a nyní zodpovídá za jeho provoz a rozvoj v rámci budování Living Lab v kampusu ostravské technické univerzity a přilehlých částech ostravské aglomerace. Odborně vede Mobility Lab, jednu z částí testbedu, kde se s týmem zabývá vývojem a výzkumem technických prostředků zejména autonomně řízených vozidel a infrastruktury pro mobilitu. Vedle odborných aktivit je jeho cílem efektivní propojení akademických odborných skupin se subjekty aplikační sféry. Stojí za založením první SPIN-OFF společnosti VŠB-TUO jménem autinno s.r.o., zaměřené na inovace pro mobilitu, kde v současné době působí v pozici jednatele.

Vratislav Beneš

 CEO, OptiSolutions 


Vratislav Beneš vystudoval Vysoké učení technické v Brně a Vysokou školu ekonomickou. Znalosti z obou škol, zejména z té druhé v oblasti matematického modelování a umělé inteligence, využil nejen ve svém prvním zaměstnání, kde zpracovával data z retailu. Velmi rychle pochopil, že oblast analýzy dat je nejen zajímavá, ale také perspektivní. Ve společnosti OptiSolutions, ve které je jednatelem, začínali zpracovávat data především v oblasti potravinářství, ale postupně se firma přeorientovala především na průmysl.

František Podzimek

Head of digital enterprise & business development, Siemens 

zodpovídá v Siemens Digital Industries Česká republika za oblast Business Development a Digital Enterprise, zároveň koordinuje rozvoj digitální obchodní platformy Siemens Xcelerator v Střední a Jihovýchodní Evropě.  Po ukončení studia na VŠE a ČVUT působil v rakouských energetických společnostech, následně řídil několik let z pozice projektového manažera velké investičních projekty v investiční divizi skupiny ČEZ, a také se věnoval rozvoji obchodu pro dodavatele energetických celků ŠKODA PRAHA. Od nástupu do společnosti Siemens v roce 2017 se systematicky věnuje projektům v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0. Jako konzultant se podílel na návrhu strategie digitální transformace několika významných českých podniků. Z pozice člena výkonného výboru Národního centra Průmyslu 4.0 a člena představenstva Industry Cluster 4.0 se věnuje rozvoji českého ekosystému pro inovace a spolupráci mezi akademickou sférou a průmyslem, včetně podpory inovací v startupech a malých a středních firmách. 

Martin Cviček

CTO, 24Vision 

Martin Cviček je inovátor se schopnosti přenést myšlenku na funkční řešení, má  kompetence v oblasti automatizace, AI a BI, a dlouhodobé  zkušenosti s řízením vývoje produktu v mezinárodním prostředí.

Pavel Václavek

vedoucí Kybernetiky a robotiky a Smart Factory Core Facility, CEITEC VUT Brno


Pavel Václavek je koordinátorem výzkumného programu Technická kybernetika a instrumentace na Středoevropském technologickém institutu VUT v Brně, kde vede oddělení Kybernetiky a Robotiky. Současně působí i na Ústavu automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně. Ve výzkumu se zabývá moderními algoritmy automatického řízení a jejich aplikacemi v automobilových a výrobních technologiích. Na VUT vede řešení řady velkých mezinárodních projektů řešených s předními evropskými výzkumnými institucemi a firmami, jedním z těchto projektů je RICAIP, v rámci kterého je budován testbed na CEITEC VUT v Brně. Je členem představenstva Národního centra průmyslu 4.0.

Jan Hirš

Head of industry 4.0 domain, T-Mobile

 

Jan Hirš ve společnosti T-Mobile vede sekci Industry 4.0. Společně s kolegy připravují a implementují inovativní řešení pro průmyslové společnosti zahrnující privátní 5G mobilní sítě, datové analýzy (dat získaných z výrobních strojů, výrobních dat, prediktivní analýzy atd.), strojové vidění s využitím umělé inteligence a edge cloud, využití virtuální a rozšířené reality, výrobní a logistické systémy a automatizované testovaní elektroniky. Rovněž poskytují své služby  jako „Center of Excellence“ pro průmysl 4.0 v rámci všech zemí Deutsche Telekom Europe.

Radek Velebil

obchodní ředitel KUKA pro ČR a SR

 

Je odborník na automatizaci výrobních procesů. Má téměř dvacetileté zkušenosti v oblasti průmyslových robotů, komplexního plánování automatizace a s vedením projektů pro veškeré oblasti výrobního průmyslu, a to projektů pro menší firmy až pro komplexní průmyslová řešení na klíč. Také řídí audity výrobních firem a tvorby plánů investic s ohledem na automatizaci.

Partneři Národního průmyslového summitu

Projektový partner


Místo konání

Jak to vypadalo na Summitu 2022?