Digitalizace MSP Plzeň: Zvyšování efektivity malých a středních podniků pomocí dat

01. listopadu 2023

Místo: Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 - Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
Čas: 8:00-15:45

Konferenci Zvyšování efektivity malých a středních podniků pomocí dat jsme připravili společně s CzechInvestem a dalšími partnery jako další ze série odborných vzdělávacích akcí pro firmy v regionech.

+ Využití dat při řízení firmy jako celku
+ Optimalizace výrobního procesu malých a středních firem
+ Zvyšování kvality výrobků a snížení chybovosti pomocí dat a automatizace v malosériové výrobě
+ Využití dat v návrhu a konstrukci výrobku

Co vás na akci čeká:

  • možnost konzultace finančních nástrojů přímo na místě: infopointy API, NCP 4.0, TAČR, NRB, CzechTrade
  • návštěva laboratoří ZČU

Účast na akci je zdarma na základě registrace do dosažení maximální kapacity.

Program akce

změna programu vyhrazena


8:30 - 9:00

Registrace 


9:00 - 9:10

Zahájení programu - úvodní slovo:


Milan Edl; proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FST ZČU, DIH HIVE
Alena Burešová; senior manažerka pro průmysl, Národní centrum Průmyslu 4.0
Nikola Drenčková; ředitelka, regionální kancelář pro Kraj Plzeň, CzechInvest
Miloš Železný; děkan, Fakulta aplikovaných věd ZČU


Optimalizace výrobního procesu malých a středních podniků

9:10 - 9:30

Deloitte – využití dat při efektivním řízení firmy jako celku

Jiří Pavlík - senior manažer pro digitalizaci


9:30 - 9:50

Leuze Engineering – využití senzorů pro sběr dat v malosériové výrobě

Ondřej Dostál, vývojář Firmware


9:50 - 10:10

COMTES FHT – materiálová data pro digitální výrobu

Miroslav Urbánek - vedoucí oddělení počítačového modelování


10:10 - 10:30

HandyBot – využití RPA v rutinních agendách a při zpracování dat

Michal Kříž - CTO


10:30 - 10:50

Coffee Break  


10:50 - 11:10

CIE Group - Zvyšování kvality výrobků a snížení chybovosti pomocí dat

Marek Bárdy - jednatel


11:10 - 11:30

Bossard CZ - efektivní evidence materiálu ve výrobě a na skladě

Tomáš Kašpárek - smart factory logistics manager


11:30 - 11:50

Eviden – využití AI a ML při kontrole kvality ve výrobě

Jiří Bavor - vedoucí výrobního sektoru SEE


11:50 - 12:10

FAV ZČU – digitalizace v praxi - příklady úspěšných projektů spolupráce s MSP

Miloš Železný - děkan Fakulty aplikovaných věd ZČU


12:10 - 13:00

Oběd a networking


Automatizace a digitalizace malých a středních podniků

13:00 - 13:20

Výstupní kontrola kvality s nasazením AI 

Martin Hriško, CEO, 24 Vision 


13:20 - 13:40

Sentisquare

Pavel Novotný - machine learning engineer / pre-sales IT consultant


13:40- 14:00

Datalook – Brzdí nevhodné ERP i vaši firmu? Na co si dát pozor

Tomáš Zísler - CEO


14:00 - 14:20

Adaptivní robotické broušení – fenomén přechodu od náročné ruční operace k poutavé technologii 

Jiří Kotyška, ředitel


14:20 - 14:40

Směr digitalizace předvýrobních a výrobních činností pomocí PLM řešení

Jakub Černý, technický ředitel, Axiom Tech 


14:40 - 15:00

Výběr, sběr a konsolidace dat z různých procesů jako základ pro jednání s investory – příklad nástrojů reportingu 

Štěpán Csiba, ředitel Actum Digital


15:00 - 16:30

Networking u šálku kávy
Komentovaná prohlídka laboratoří Západočeské univerzity

Místo konání

Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)

Partneři akce