AI Happy Hours

17. října 2023

Místo: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT
Čas: 13:30 - 18:00

Zúčastněte se neformálního setkání zástupců malých a středních výrobních firem a přesvědčte se, že cesta k inovacím nemusí být dlouhá ani trnitá. CIIRC ČVUT je spolehlivým partnerem při zavádění AI technologií do výroby. Disponujeme nejen excelentním know-how a testovací infrastrukturou, ale díky našim projektům vám pomůžeme inovace i zafinancovat. 
Přijďte se inspirovat konkrétními ukázkami technologií, sdílejte své zkušenosti a konzultujte s našimi experty, jak namixovat ten správný inovační koktejl vaší firmě na míru.

Program bude probíhat v českém jazyce. Vstup je zdarma po předchozí registraci.

Program akce

změna programu vyhrazena


13:30 – 14:00

Registrace


14:00 - 14:15

Úvodní slovo


14:15 - 14:25

Posuzování výrobních podniků a jejich business plánů

Alena Burešová, Senior manažerka pro průmysl, Národní centrum Průmyslu 4.0


14:25 - 15:15

AI technologie ve výrobě

Analýza a vytěžování procesních data z výroby
Petr Novák, CIIRC ČVUT

Vytěžování procesů (angl. process mining) je sada datově-analytických metod pro zpětnou identifikaci proběhlých procesů. Nachází uplatnění v analýzách chování komplexních systémů, zejména jako nástroj hledání typických vzorů nebo průběhů operací. Tento příspěvek přinese inspiraci, jak je možné v oblasti průmyslových výrobních systémů získat lepší vhled do komplexních procesů a následně optimalizovat výrobní procesy a zlepšit kvalitu výroby. 

Umělá inteligence pro monitorování výrobních procesů
Martin Macaš, CIIRC ČVUT

S prudkým rozvojem digitálních technologií vzrůstají možnosti měření a ukládání dat o výrobě. Detekce anomálií a další predikční modely naučené na těchto datech mohou zamezit škodám způsobeným nerozpoznaným problémem ve výrobě. Na několika reálných příkladech vám napovíme, jak by i vaše společnost mohla z těchto algoritmů profitovat.

Semantics for Production Feasibility
Václav Jirkovský, CIIRC ČVUT

Využití sémantických technologií pro zjištění, zda daný výrobek je možné vyrobit pomocí dané výrobní linky/stanic. K zjištění vyrobitelnosti se využívá explicitní sémantický popis výrobku a výrobních operacích potřebných k jeho výrobě, popis výrobní receptury, a popis dostupného zařízení včetně dostupných výrobních operací. Díky tomuto přístupu je možné automatizovat výběr vhodného a dostupného zařízení pro provedení konkrétní výrobní operace, což je důležitým předpokladem pro dosažení flexibilní výroby.

Simulace a digitální dvojčata pro průmyslové výrobní systémy
Petr Novák, CIIRC ČVUT

Simulace a digitální dvojčata představují důležité komponenty pro ladění a testování automatizačních a řídicích systémů založených na metodách umělé inteligence a strojového učení. Masivnímu nasazení a využívání simulací brání zdlouhavá a komplikovaná fáze návrhu a realizace simulačních modelů. Prezentovaný přístup umožňuje polo-automatizované generování simulačních modelů s využitím metod z oblasti model-driven engineering. Toto řešení přispívá k jednodušší tvorbě a využití simulačních modelů a digitálních dvojčat pro evaluaci řídicích scénářů, odhadování neměřených veličin a podpoře rozhodování. 


10:30 - 10:50

Coffee Break  


15:30 - 16:00

Financování digitálních inovací


16:00 - 16:30

Success stories


16:30 - 18:00

Networking v robobaru


Místo konání

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT
Jugoslávských partyzánů 1580/3
Praha 10, Dejvice
Testbed Control Room, vchod B1

Partneři akce