Aditivní výroba a 3D tisk v průmyslové výrobě

22. září 2021

3D tisk již není „novátorskou“ technologií, ale má své nezastupitelné místo mezi klasickými výrobními postupy. 

Registrujte se na seminář

Seminář se koná v Ostravě a registrace na něj je zdarma.

Potvrzení registrace a informace k akci obdržíte v týdnu před samotnou událostí. 

Řečníci: Škoda Auto, Siemens Industry Software, 3Dwiser, 3Dees, Jan Homola, Invent Medical, IdeaHub, Protolab

Program: odborné přednášky, komentované prohlídky laboratoří IdeaHub, Protolab a testbedu VŠB TUO, ukázky 3D tištěných výrobků na místě

Moderátor: Aleš Vlk, zakladatel portálu Vědavýzkum.cz

Výroba s 3D tiskem v praxi

Doby, kdy se 3D tiskárny pořizovaly jako zajímavá novinka a hračka pro technicky zdatnější kolegy už jsou dávno za námi a dnes již má tato technologie v průmyslové výrobě své nezastupitelné místo. Její specifické vlastnosti ji předurčují pro individualizovanou výrobu a díky široké škále tiskových materiálů a tiskových technologií je možné navolit vlastnosti finálního výrobku přesně podle potřeby. Prototypování pomocí 3D tisku už se stalo naprosto běžnou součástí výrobního postupu mnoha firem a celá řada produktů by bez možností 3D tisku ani nemohla existovat. 

Ať už s 3D tiskem a aditivní výrobou ve své firmě teprve začínáte nebo jste zkušení uživatelé, zveme vás na jednodenní seminář do Ostravy, kde vám na příkladech z praxe ukážeme, kde všude a jak, je možné tuto technologii využít. Automotive, robotika nebo výroba speciálních zdravotních pomůcek - to je je jenom malá část oblastí, kde má 3D tisk své místo.

Součástí programu jsou komentované prohlídky odborných pracovišť IdeaHubProtolab, kde se se s technologií 3D tisku nejenom pracuje, ale kde umí firmám také pomoci s projektovou a technologickou přípravou 3D tisku.
V rámci exkurzí navštívíme i testbed VŠB TUO, který se skládá z pracovišť Smart Factory, Automotive a Home Care, a kde vědci a studenti společně testují využití nejmodernějších technologií. 

Program akce


8:30 - 9:00 

REGISTRACE


9:00

ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE                                          


9:00 - 10:40 

BLOK 1

 • 3D tisk a jeho místo v průmyslové výrobě - současnost, trendy a budoucnost -
  JAN HOMOLA         

 • Metalický a plastový 3D tisk ve výrobě Škoda Auto - ŠKODA AUTO

 • 3D tisk v ortotice a protetice - INVENT MEDICAL

 • 3D tisk v průmyslové výrobě - PROTOLAB


10:40 - 11:00

PŘESTÁVKA


11:00 - 12:30

BLOK 2

 • Robotický tisk a hybridní obrábění velkých dílů - SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE

 • Jak nové technologie posouvají možnosti aditivní výroby v českých firmách - 3DWISER

 • 3D digitální výroba v praxi v Čechách - 3DEES

 • Inovace, funkční vzorky a tvůrčí rozvoj - IDEAHUB


12:30 - 13:30

OBĚD


13:30  

PROHLÍDKY LABORATOŘÍ                                          


13:30 - 14:00

IDEAHUB

Komentovaná prohlídka pracoviště IdeaHub       

V rámci prohlídky vás provedeme prototypovou dílnou, kde se sdružuje komunita odborníků, firem a studentů, kteří spolupracují na vývojových projektech. Pro inspiraci vám ukážeme vývojové příběhy různých produktů, jejich etapy, komplikace a úspěchy. Dále představíme, jakým způsobem připravujeme studenty na vývojovou praxi u jejich budoucích zaměstnavatelů.                              


14:00 - 14:15

Přesun do testbedu VŠB-TU Ostrava


14:15 - 14:45

TESTBED VŠB-TU OSTRAVA

Komentovaná prohlídka laboratoří Smart Factory, Automotive a Home Care


14:45 - 15:00

Přesun na pracoviště Protolab


15:00 - 15:30

PROTOLAB 

Komentovaná prohlídka pracoviště Protolab  

Návštěvníci uvidí moderní halu s CNC obráběcími stroji, vodním paprskem, laboratoří metrologie a učebnou 3D tisku kovů s pecemi pro tepelné zpracování a omílací stanicí. Zajímavou prohlídku haly v kontextu Průmyslu 4.0 doplní prohlídka Centra 3D tisku Protolab s největší infrastrukturou průmyslových 3D tiskáren kovů, polymerů a kompozitních materiálů a profesionálních 3D skenerů.


15:30

UKONČENÍ AKCEÚčast na akci je zdarma na základě potvrzené registrace. Možnost parkování v areálu, akce i doprovodný program jsou přístupné pro osoby se sníženou možností pohybu.

Opatření proti šíření COVID - 19
Účast na akci je možná za dodržení aktuálních vládních opatření.

Seminář pořádá Národní centrum Průmyslu 4.0 a agentura CzechInvest. Partnerem akce je Moravskoslezské inovační centrum Ostrava


OBSAH PŘEDNÁŠEK


BLOK 1 | 09:00 - 10:40

Aleš Vlk, moderátor

Zahájení pořadu


Jan Homola

3D tisk a jeho místo v průmyslové výrobě - současnost, trendy a budoucnost

 • Inovace v průmyslovém 3D tisku a jeho posun od prototypů k malosériové výrobě. 

 • Dopady covidu na obor aditivní výroby. 

 • Projekty pomůcek v boji proti covidu jako benchmark výhod tištěných dílů.

                                            


Škoda Auto

 • Vladislav Andronov, Doktorand ŠKODA AUTO, Výroba metalurgického nářadí, Výroba a logistika ŠKODA AUTO

 • Jana Polášek Filová, 
  Koordinátor inovačního managementu, Výroba a logistika ŠKODA AUTO

Metalický a plastový 3D tisk ve výrobě Škoda Auto

1. Metalický 3D tisk ve výrobě ŠKODA AUTO

Lídrem na poli metalického 3D tisku je ve škodovácké výrobě bezpochyby oddělení Výroby metalurgického nářadí (PSW-F). Jak se vyvíjí uplatnění metalického 3D tisku ve ŠKODA AUTO? Jaké díly se zde nejčastěji tisknou? Jak vypadá příprava a realizace metalického 3D tisku v průmyslové praxi? Na tyto otázky ve své prezentaci odpoví Vladislav Andronov, doktorand a specialista metalického 3D tisku ŠKODA AUTO.

2. Plastový 3D tisk ve výrobě ŠKODA AUTO

Využití plastového 3D tisku nachází čím dál větší uplatnění v automobilovém průmyslu. Ne jinak je tomu i ve druhé největší 3D farmě Výroby a logistiky ŠKODA AUTO, která se nachází v údržbě svařovny závodu Kvasiny. Jak v praxi funguje plastový 3D tisk? Jaké díly se nejčastěji tisknou? Jak lze plastový 3D tisk využít pro řešení krizových situací?                                   


Invent Medical - Petr Chapčák, produktový designér

3D tisk v ortotice a protetice

Inovace produktu, procesu a business modelu firmy Invent Medical v zakázkové ortotice a protetice. Ukázky produktových řešení, plně digitálního workflow a business modelu globalizace zakázkové výroby díky technologii 3D tisku. Význam designu a konstrukce pro 3D tištěné zakázkové zdravotnické pomůcky.


Protolab - Jiří Hajnyš, odborný asistent / technolog 3D tisku kovových slitin

3D tisk v průmyslové výrobě

Prezentace zaměřená na praktické ukázky 3D tisku kovů, polymerů a kompozitních materiálů a jejich využití v průmyslu. V rámci přednášky se dozvíte o nových trendech konstruování a jak lze aplikovat atraktivní design v podobě mikroprutových konstrukcí a generativního designu  inspirovaného přírodou.


10:40 - 11:00

PŘESTÁVKA

Možnost prohlídky výrobků a dílů vyrobených metodou 3D tisku, možnost odborných konzultací.


BLOK 2 | 11:00 - 12:30

Siemens Industry Software - Petr Křepela, Solution Consultant pro oblast Product Engineering Software

Robotický tisk a hybridní obrábění velkých dílů

Přehled technologií 3D tisku, jejich benefity a příklady úspěšného nasazení (BIG METAL, OKUMA, CAED). Ukázka procesu 3D tisku a hybridního obrábění pomocí robotů v prostředí Siemens NX na příkladu velkorozměrové formy na kompozitní díly ve firmě CAED.


3Dwiser - Marek Mančal, obchodní ředitel

Jak nové technologie posouvají možnosti aditivní výroby v českých firmách

Představíme horké novinky letošního roku – od laserového navařování kovů přes praktičtější 3D tisk z prášků až po software podporující inovace napříč celým podnikem. Názorné ukázky více různých metod 3D tisku z českého průmyslu.


3 DEES - František Hůla, aplikační inženýr

3D digitální výroba v praxi v Čechách

3D digitální výroba je ekosystémem obsahujícím průmyslové 3D tiskárny, 3D skenery, postprocesní zařízení, informační systém a především kvalifikovanou pracovní sílu. Jaké jsou její výhody a proč dokáží účinně doplnit konvenční výrobní technologie představíme v průběhu naší přednášky postavené  na příkladech z praxe.


IDEAHUB - Vladimír Dostál

Inovace, funkční vzorky a tvůrčí rozvoj

Představení pracoviště IdeaHubu a seznámení s tím, co IdeaHub dělá a co bude obsahem komentované prohlídky. 


12:30 - 13:30

OBĚD

Možnost prohlídky výrobků a dílů vyrobených metodou 3D tisku, možnost odborných konzultací.


Místo konání

Partnerem akce jsou